Ljubljana, 26. 5. 2020

MIZŠ nadaljuje s svojo ignoranco

sporočilo za medije!

 
MIZŠ TUDI PRI RAZPRAVAH O VRNITVI PREOSTALIH UČENCEV V ŠOLSKE KLOPI ZAPOSTAVLJA PRAKTIKE
 

Kaj s tem ministrica sporoča učiteljem in drugim zaposlenim v šolah?Ljubljana, 26. maja 2020 – Po poročanju medijev predstavniki MIZŠ, NIJZ, ravnateljskih združenj in drugih predstavnikov stroke danes razpravljajo in odločajo o vračanju osnovnošolcev in dijakov, ki se trenutno še izobražujejo na daljavo, v šolske klopi še pred zaključkom tega šolskega leta. Sindikat vzgoje, izobraževanja, znanosti in kulture Slovenije (SVIZ) kot predstavnik učiteljic in učiteljev ter drugih zaposlenih v osnovnih in srednjih šolah na sestanek ni bil vabljen.

Ministrica za izobraževanje, znanost in šport dr. Simona Kustec učiteljicam in učiteljem ter administrativno-tehničnim delavcem na ta način sporoča, da njihova stališča niso pomembna, da niso pomembne izkušnje praktikov pri izvedbi te vrnitve ter da je njihovi predlogi, kako to izpeljati čim bolj učinkovito, varno in racionalno, ne zanimajo.

Zaposleni v šolah so znova ponižani na pasivno množico, ki bo morala izvesti, kar se ji bo ukazalo, medtem ko naj bodo odločitve o organizaciji izobraževalnega procesa prepuščene tistim, ki se na to domnevno bolje spoznajo.

SVIZ v imenu strokovnih delavk in delavcev ter vseh drugih zaposlenih odločno zavrača podcenjujoč odnos šolskih oblasti do njih in opozarja tudi na grobo kršitev UNESCO-vih Priporočil o statusu učiteljev, ki jasno nalagajo državnim oblastem, da učiteljem in njihovim organizacijam omogočijo sodelovati pri nastajanju odločitev, povezanih z izobraževanjem in izobraževalnim sistemom. Kam vodi zavračanje pogovorov o vrednotenju dodatnega dela v posebnih okoliščinah in izključevanje zaposlenih iz priprav na vrnitev preostalih učencev v osnovne in srednje šole, ni težko uganiti. Jasno je tudi, kdo je odgovoren za povsem nepotreben razvoj dogodkov. SVIZ zato zgolj še enkrat več ponavlja poziv ministrici za izobraževanje dr. Simoni Kustec, naj takoj vzpostavi spoštljiv odnos do slovenskega učiteljstva ter vseh drugih zaposlenih, brez katerih našega vzgojno-izobraževalnega sistema sploh ni.


X X X X X


Sandi Modrijan,
tiskovni predstavnik Sindikata vzgoje, izobraževanja, znanosti in kulture Slovenije