Ljubljana, 24. 6. 2021

MIZŠ ne rešuje prostorske problematike SŠOF

Predstavniki Srednje šole za oblikovanje in fotografijo Ljubljana (SŠOF) so danes, 24. junija, pred Ministrstvom za izobraževanje, znanost in šport simbolično podelili spričevala svojim dijakom. S tem so želeli opozoriti na neuspešno in neustrezno razreševanje prostorske problematike s strani osrednjih odločevalcev pristojnega ministrstva. Dan pred tem so na šoli pripravili novinarsko konferenco, katere posnetek objavljamo na dnu te strani, še pred tem pa besedilo zaposlenih na SŠOF in ravnatelja o tej nadvse zahtevni temi in pereči problematiki:

»Seznanjamo vas s situacijo, v kateri se je znašla Srednja šola za oblikovanje in fotografijo Ljubljana. Kot da težave s Križankami niso dovolj, so se pojavile še dodatne težave s prostori na naši drugi lokaciji na Roški cesti 2.

Šola deluje na treh lokacijah v treh spomeniško zaščitenih stavbah: na Gosposki ulici 18 (Križanke), v ŠD Tabor in na Roški cesti 2.

Na naši začasni lokaciji na Roški cesti 2 (ki jo za pouk uporabljamo od leta 2009) se na zemljišču, v neposredni bližini šolske stavbe, gradi stanovanjski objekt Elipsa. Gradbeni posegi so poškodovali šolsko stavbo do te mere, da jo je gradbeni inšpektorat 9. 4. 2021 zaprl in prepovedal uporabo polovico stavbe, prepovedal pa je tudi nadaljevanje del, dokler se ne naredijo ustrezne analize poškodb. Elaborat je pripravil Zavod za gradbeništvo. Tako so 20. 4. 2021 na pristojnem ministrstvu že imeli poročilo o stanju, ki je odgovorne napotilo k reševanju problematike dveh šol (SREŠ in SŠOF), ki tam izvajata pouk.

Iz poročila Zavoda za gradbeništvo je razvidno, da so poškodbe tako obsežne, da bo sanacija zelo kompleksna. Zavedajoč se dolgotrajnosti reševanja nastale situacije, smo se, v soglasju in z navodili ministrstva, takoj lotili iskanja nadomestnih prostorov. Našli smo kar nekaj ustreznih lokacij in ministrstvu predložili vso ustrezno dokumentacijo, vključno z osnutkom najemne pogodbe, vendar se to za noben predlog ni odločilo. Tako smo na današnji dan, ko je pred vrati podelitev spričeval, v popolni negotovosti glede izvajanja pouka v naslednjem šolskem letu. Gre za 680 dijakov in preko 70 zaposlenih.

Od MIZŠ pričakujemo, da nemudoma najde rešitev za nastalo situacijo, kajti na odločitev čakamo že od začetka aprila. V danih okoliščinah ne moremo organizirati vse potrebnih aktivnosti za normalno delovanje šole v šolskem letu 2021/22. Organizacija in izvedba pedagoškega procesa sta že sedaj tako kompleksni in zahtevni, da je situacija, v kateri smo se znašli, skrajno zaskrbljujoča in nesprejemljiva.

SŠOF ne bo pristala na razselitve na več kot tri lokacije. Taka odločitev ni sprejemljiva ne za dijake, starše kot tudi ne za zaposlene. Šola, ki je letos obeležila 75-letnico uspešnega delovanja, se takega odnosa s strani ustanovitelja ne zasluži, zato od ključnih odločevalcev zahtevamo rešitev (še) danes.

Ker smo izčrpali vse možnosti komunikacije z MIZŠ, nam ne preostane drugega, kot da o dogajanju obvestimo javnost.

 

Zaposleni na SŠOF in ravnatelj Gregor Markelj«

 

 

Komentarji
Trenutno ni komentarjev!
Vaš komentar