Ljubljana, 3. 3. 2022

MIZŠ nezakonito posega v pravico do stavke


sporočilo za medije!
 

MIZŠ NEZAKONITO POSEGA V PRAVICO DO STAVKE
 
 
SVIZ zahteva, da ministrstvo nezakonito navodilo takoj prekliče, saj zagotavljanje minimuma delovnega procesa za zaposlene v dejavnosti vzgoje in izobraževanja ni predvideno ne z Zakonom o stavki niti z drugo področno zakonodajo.
 


Ljubljana, 3. marca 2022 – Sindikat vzgoje, izobraževanja, znanosti in kulture Slovenije (SVIZ) je pridobil okrožnico (št. 6030-2/2022-31), ki jo je Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport (MIZŠ) v luči napovedane stavke danes naslovilo na vzgojno-izobraževalne zavode ter v njej od javnih vrtcev in šol ter vseh stavkajočih zahteva, da na dan stavke 9. marca 2022 zagotavljajo »minimum delovnega procesa, kar pomeni varstvo in oskrbo otrok, učencev in dijakov, in sicer ves poslovalni čas vrtca oziroma šole«. S to zahtevo je ministrstvo preseglo svoja zakonska pooblastila in pristojnosti, saj zagotavljanje minimuma delovnega procesa za zaposlene v dejavnosti vzgoje in izobraževanja ni predvideno ne z Zakonom o stavki niti z drugo področno zakonodajo.

Pravica do stavke je zagotovljena z Ustavo RS in jo je mogoče omejiti zgolj z zakonom. Upoštevaje akte mednarodnih organizacij, ki zavezujejo našo državo (npr. konvencije Mednarodne organizacije dela), in veljavno zakonodajo RS (Ustava RS in Zakon o stavki) dejavnost vzgoje in izobraževanja ne spada med dejavnosti posebnega družbenega pomena, kjer je stavka dopustna le, če se zagotovi minimum delovnega procesa, ki zagotavlja varnost ljudi in premoženja ali je nenadomestljiv pogoj za življenje in delo občanov. Navedeno pomeni, da stavka v vzgoji in izobraževanju ni posebej omejena in da med stavko ni treba opravljati določenih del (nujnega varstva otok, učencev, oskrbe učencev v zavodih, dijakov v dijaškem domu, zagotavljati obrokov), temveč velja pravica, da se delo v celoti prekine in stavka v skladu s splošnimi predpisi. Ne glede na navedeno je Glavni stavkovni odbor SVIZ zavodom s področja predšolske vzgoje svetoval, naj na dan stavke 9. marca 2022 organizirajo varstvo za nujne primere.

SVIZ v skladu z vsem zapisanim ministrstvo poziva, naj nezakonito navodilo ravnateljem, s katerim zaposlenim v vzgoji in izobraževanju omejuje z ustavo zagotovljeno pravico do stavke, nemudoma prekliče. Okrožnico ministrstva je mogoče razumeti zgolj kot zavajanje in je namenjena izključno ustrahovanju tistih zaposlenih v vzgoji in izobraževanju, ki so se odločili za stavko. Veliko koristneje bi bilo, če bi se ministrstvo končno lotilo urejanja razvrednotenja dela zaposlenih v vzgoji in izobraževanja ter se začelo s sindikatom takoj pogajati o stavkovnih zahtevah, namesto da z nezakonitimi navodili posega v ustavno pravico zaposlenih do stavke. SVIZ je odločen, da bo preprečil vsak manipulativni poskus oblasti, da bi omajala odločenost zaposlenih v vzgoji in izobraževanju za stavko.
 

X X X X X


Sandi Modrijan,
tiskovni predstavnik Sindikata vzgoje, izobraževanja, znanosti in kulture Slovenije

 

Komentarji
Trenutno ni komentarjev!
Vaš komentar