Ljubljana, 12. 11. 2020

MIZŠ v PKP6 z nepremišljenimi in neetičnimi predlogi

sporočilo za medije!


MIZŠ V PKP6 Z NEPREMIŠLJENIMI IN NEETIČNIMI PREDLOGI

 

SVIZ zahteva, da se člena o maturi in o podaljšanju akreditacij visokošolskim zavodom v celoti izločita iz predloga PKP6
 

Ljubljana, 12. novembra 2020 – V Sindikatu vzgoje, izobraževanja, znanosti in kulture Slovenije (SVIZ) sklepamo, da bo ministrica za izobraževanje dr. Simona Kustec iz interventnega zakona zaradi pritiska in ogorčenih nasprotovanj sicer umaknila sporni člen glede mature, ki rokovnjaško posega v prehode med posameznimi stopnjami izobrazbe, a nas to ne pomirja. Zaskrbljeno se sprašujemo, kako je sploh možno, da se je tako pomembna sistemska sprememba znašla v interventnem zakonu, ki je namenjen nevtralizaciji negativnih učinkov epidemije?! Kako je možno, da se zahtevno strokovno vprašanje razmerij med poklicno in splošno maturo v povezavi z možnostmi vpisa brez vsake javne razprave, strokovno-analitične evalvacije in stališč deležnikov (ravnateljska in učiteljska združenja, dijaška in študentska organizacija, akademska stroka, univerze) znajde v interventnem zakonu? Ne sprašujemo se le, ali pri odločevalcih na MIZŠ še obstaja elementarna odgovornost, ampak tudi o samem obstoju kompetentnosti za sprejemanje zahtevnih sistemskih odločitev? Sprašujemo se tudi, ali je ministrica pozabila, da je sama na marčevskem zaslišanju pred nastopom ministrske funkcije v Državnem zboru napovedala, da bo pod njenim vodstvom ministrstvo najprej izdelalo oceno o potrebnosti sprememb pri maturi, šele po tem se bo odločalo o teh zahtevnih vprašanjih. Kje je torej napovedana ocena, ki naj bi bila temelj za spremembe? Bilo bi mnogo koristneje in tudi nujno potrebno, da bi se že v tem trenutku ministrstvo osredotočilo na pripravo zelo zahtevne izvedbe letošnje mature, kar še posebej velja za poklicno maturo, namesto da nepremišljeno lomasti po izobraževalnem sistemu.

In če gre pri rokohitrskem poskusu poseganja v koncept izobraževalne vertikale za ilustracijo gole nesposobnosti, pa je predlog za podaljšanje izpolnjevanja akreditacijskih pogojev za visokošolske zavode ilustracija ciničnega razumevanja smisla oblasti. Oblast je razumljena kot orodje za delanje uslug somišljenikom, prijateljem, sorodnikom, znancem, tistim, ki smo jim nekaj dolžni, tistim, od katerih imamo koristi, klientom . Obe predlagani spremembi oz. določbi v novem protikoronskem zakonu sta utemeljeni z za lase privlečenim sklicevanjem na izredne razmere, ki žali zdravo pamet, hkrati pa potrjuje, da se oblasti ne zdi vredno niti prikrivati več, da neizprosno izkorišča epidemijo za uveljavljanje partikularnih ciljev.

SVIZ zahteva, da se člena o maturi in o podaljšanju akreditacij visokošolskim zavodom v celoti izločita iz predloga PKP6! Obenem sindikat odločno in ostro nasprotuje ter bo nasprotoval vsem predlogom zakonskih določil v tokratnem PKP6 in vseh morebitnih prihodnjih zakonih, ki bi posegali v spremembo sistemske zakonodaje ter ki nimajo – neposredne ali posredne – povezave z epidemijo in njenimi posledicami za gospodarsko ali družbeno delovanje države ter življenje državljank in državljanov Republike Slovenije.

X X X X X
 

Komentarji
Trenutno ni komentarjev!
Vaš komentar