Ljubljana, 17. 10. 2018

SVIZ o predvidenih spremembah meril za izvolitev na univerzah

Sorodne objave

sporočilo za medije!


MNENJE SVIZ-a GLEDE PREDVIDENIH NAKVISOVIH SPREMEMB MERIL ZA IZVOLITEV NA UNIVERZAH


Spremembe so neustrezne, potrebnega je več časa za uskladitev.
 

Ljubljana, 17. oktobra 2018 – V torek, 16. oktobra, je bila na sedežu Sindikata vzgoje, izobraževanja, znanosti in kulture Slovenije (SVIZ) izredna seja predsedstva Sindikalne konference visokega šolstva in znanosti (SK VŠZ), na kateri so se člani opredeljevali o osnutku Minimalnih standardov za izvolitev v nazive visokošolskih učiteljev, znanstvenih delavcev in visokošolskih sodelavcev na visokošolskih zavodih. Omenjeni dokument je pripravila Nacionalna agencija RS za kakovost v visokem šolstvu (NAKVIS) in ga posredovala visokošolskim deležnikom, in sicer skupaj z vabilom na posvet 25. oktobra o predlaganih spremembah. Člani SK VŠZ so po včerajšnji razpravi in preučitvi pripomb, ki so jih sindikatu posredovali zaposleni na univerzah, ocenili, da osnutek ni primeren za nadaljnjo obravnavo. NAKVIS zato pozivajo, naj nadaljnji postopek oblikovanja in sprejemanja predlaganih minimalnih standardov zadrži, izvede nov postopek oblikovanja teh zahtevnih in pomembnih meril za izvolitev ter ob tem omogoči več časa za poglobljeno razpravo o spremembah, pri kateri bi lahko enakovredno sodelovali vsi, ki jih te spremembe zadevajo.

Predsedstvo SK VŠZ je na včerajšnji seji soglašalo, da osnutek Minimalnih standardov pomeni nesorazmeren poseg v avtonomijo univerz s preseganjem koncepta minimalnih standardov brez utemeljenega razloga. Obenem dokument ne ureja dovolj jasno oziroma ne zagotavlja ustrezne finančne in organizacijske pomoči kandidatom pri doseganju zahtevanih standardov, hkrati pa tudi sam postopek oblikovanja osnutka ni sledil načelom socialnega partnerstva (SVIZ kot reprezentativni sindikat v visokem šolstvu ni bil vključen v nastajanje predloga niti kasneje povabljen k posredovanju predlogov dopolnitev).

SVIZ bo navedene pomisleke ter zahtevo po zaustavitvi postopka sprejemanja osnutka dokumenta v trenutni obliki predstavil in pojasnil na posvetu, ki ga NAKVIS organizira 25. oktobra. Sindikat želi, da se glede oblikovanja standardov ponudi več prostora za razpravo in usklajevanje vsem ključnim deležnikom iz visokega šolstva.

X X X X X