Ljubljana, 11. 9. 2019

Mobilni učitelji izglasovali stavko

sporočilo za medije!

 
MOBILNI UČITELJI IZGLASOVALI STAVKO


Če pravočasno ne bo ustreznega dogovora z MIZŠ, bo enodnevna opozorilna stavka 23. oktobra.Ljubljana, 11. septembra 2019 – Med 27. avgustom in 6. septembrom je v osnovnih šolah s prilagojenim programom, centrih in zavodih, na katerih ima Sindikat vzgoje, izobraževanja, znanosti in kulture Slovenije (SVIZ) svoje članstvo in kjer nekateri od zaposlenih izvajajo tudi dodatno strokovno pomoč za premagovanje ovir in primanjkljajev na več lokacijah (t. i. mobilni učitelji), potekalo opredeljevanje zaposlenih o izvedbi opozorilne stavke. Včeraj popoldne se je na sedežu sindikata sestala komisija, da bi pregledala prispele rezultate glasovanja. Izvedbo enodnevne opozorilne stavke je podprlo 97,5 % vseh, ki so udeležili glasovanja, in če dotlej ne bo ustreznega dogovora med SVIZ in MIZŠ, bodo mobilni učitelji enodnevno opozorilno stavko izpeljali 23. oktobra letos.

V roku je z zavodov, kjer je potekalo opredeljevanje, na sedež Glavnega odbora SVIZ prispelo 31 zapisnikov o glasovanju in na 28 od zavodov je bila stavka tudi izglasovana. V opredeljevanju je sodelovalo 1.708 (od skupno 2.150) vseh zaposlenih v uvodoma omenjenih zavodih (79,44-odstotna udeležba na glasovanju). Za stavko je glasovalo 97,48 % zaposlenih, proti stavki pa 2,52 % zaposlenih. Prihodnji četrtek, 19. septembra, se bo na sedežu sindikata sestal še stavkovni odbor, se formalno seznanil z rezultati glasovanja ter skladno s predpisi izpeljal tudi uradno napoved stavke in Vladi RS posredoval stavkovne zahteve. Enodnevna opozorilna stavka mobilnih učiteljev bo torej izpeljana v sredo, 23. oktobra letos, če pred tem v pogovorih, ki med sindikatom in pristojnim ministrstvom sicer že tečejo, ne bo sklenjen ustrezen kompromis oziroma dogovor.
  
Kot je sicer znano, si SVIZ že več let prizadeva, da bi država mobilnim učiteljem, ki nudijo dodatno strokovno pomoč, zagotovila zakonito povračilo stroškov za uporabo lastnega avtomobila v službene namene, da bi uredila njihovo napredovanje v nazive na delovnem mestu ter da bi se odpravilo dolgoletno nezakonito določanje povečane učne obveznosti omenjenim učiteljem in njihovo preobremenjevanje.  Konkretneje so stavkovne zahteve tri, in sicer: mobilni učitelji zahtevajo, da se plačilo za prevoz, ki ga mobilni učitelji opravijo z lastnimi avtomobili, ko gredo poučevat na različne šole in zavode, uskladi s kolektivno pogodbo. Ministrstvo namreč mobilnim učiteljem ne zagotavlja službenih avtomobilov, zato so ti primorani za namen dela uporabljati lastni prevoz, pri tem pa dobijo povrnjene stroške v višini, kot bi se z osebnim avtomobilom vozili na delo ali z dela – to je osem odstotkov cene litra bencina za kilometer, medtem ko kolektivna pogodba za takšne primere določa 30 odstotkov cene litra bencina. Druga zahteva se nanaša na napredovanje v nazive, ki naj se za mobilne učitelje ustrezno uredi v zakonu. Trenutno namreč njihovo napredovanje zakonsko ni posebej urejeno, zato je zelo oteženo. Tretja zahteva pa je, naj ministrstvo sprejme ustrezne ukrepe, ki bi zagotovili povečanje števila mobilnih učiteljev. Teh namreč trenutno primanjkuje, posledično pa ima večina med njimi povečan obseg dela, lahko tudi do 27 pedagoških ur na teden. Za slednje po oceni SVIZ ne obstaja ustrezna zakonska podlaga.

X X X X X

Sandi Modrijan,
tiskovni predstavnik Sindikata vzgoje, izobraževanja, znanosti in kulture Slovenije