Ljubljana, 23. 8. 2019

Mobilni učitelji zahtevajo, da se preneha s kršitvami njihovih pravic

sporočilo za medije!


MOBILNI UČITELJI ZAHTEVAJO, DA SE PRENEHA S KRŠITVAMI NJIHOVIH PRAVIC

V prihodnjih dveh tednih bo potekalo glasovanje o stavki mobilnih učiteljev, načrtovani za 23. oktober.
 

Ljubljana, 23. avgusta 2019 – V četrtek popoldne, 22. avgusta, se je na sedežu Sindikata vzgoje, izobraževanja, znanosti in kulture Slovenije (SVIZ) odvil sestanek sindikalnih zaupnikov in članov SVIZ v osnovnih šolah s prilagojenim programom, centrih in zavodih, kjer nekateri od zaposlenih izvajajo tudi dodatno strokovno pomoč za premagovanje ovir in primanjkljajev na več lokacijah (mobilni učitelji). Razpravljali in odločali so o organizaciji glasovanja o stavki mobilnih učiteljev ter sklenili, da bo opredeljevanje potekalo v zavodih med 27. avgustom in 6. septembrom, v primeru večinske odločitve za stavko pa bo le-ta – če do tedaj ne bo dosežen ustrezen dogovor z MIZŠ – v obliki enodnevne opozorilne potekala 23. oktobra letos.

SVIZ si že več let prizadeva, da bi država mobilnim učiteljem, ki nudijo dodatno strokovno pomoč, zagotovila zakonito povračilo stroškov za uporabo lastnega avtomobila v službene namene, da bi uredila njihovo napredovanje v nazive na delovnem mestu ter da bi se odpravilo dolgoletno nezakonito določanje povečane učne obveznosti omenjenim učiteljem in njihovo preobremenjevanje. Ker so bila vse doslej ta prizadevanja neuspešna in neuslišana, se je sindikat na podlagi predhodnih sklepov Sindikalne konference šol in zavodov za  otroke in mladostnike s posebnimi potrebami SVIZ odločil, da bo organiziral opredeljevanje in kasneje stavko mobilnih učiteljev, ki izvajajo dodatno strokovno pomoč za premagovanje ovir in primanjkljajev na različnih lokacijah.

Konkretneje so stavkovne zahteve tri, in sicer: mobilni učitelji zahtevajo, da se plačilo za prevoz, ki ga mobilni učitelji opravijo z lastnimi avtomobili, ko gredo poučevat na različne šole in zavode, uskladi s kolektivno pogodbo. Ministrstvo namreč mobilnim učiteljem ne zagotavlja službenih avtomobilov, zato so ti primorani za namen dela uporabljati lastni prevoz, pri tem pa dobijo povrnjene stroške v višini, kot bi se z osebnim avtomobilom vozili na delo ali z dela – to je osem odstotkov cene litra bencina za kilometer, medtem ko kolektivna pogodba za takšne primere določa 30 odstotkov cene litra bencina. Druga zahteva se nanaša na napredovanje v nazive, ki naj se za mobilne učitelje ustrezno uredi v zakonu. Trenutno namreč njihovo napredovanje zakonsko ni posebej urejeno, zato je zelo oteženo. Tretja zahteva pa je, naj ministrstvo sprejme ustrezne ukrepe, ki bi zagotovili povečanje števila mobilnih učiteljev. Teh namreč trenutno primanjkuje, posledično pa ima večina med njimi povečan obseg dela, lahko tudi do 27 pedagoških ur na teden. Za slednje po oceni SVIZ ne obstaja ustrezna zakonska podlaga.

Glasovanje o stavki bo torej potekalo zadnji teden avgusta in prvi teden septembra, in sicer se bodo o tem odločali vsi članice in člani SVIZ v zavodih, kjer so zaposleni mobilni učitelji, medtem ko bodo ostali zaposleni pozvani, naj prav tako podprejo odločitev o stavki ter tako izkažejo solidarnost s svojimi kolegicami in kolegi, mobilnimi učiteljicami in učitelji.

X X X X X

Sandi Modrijan,
tiskovni predstavnik Sindikata vzgoje, izobraževanja, znanosti in kulture Slovenije

Komentarji
Mart
26.08.2019

Spoštovani!

Absolutno podpiram prizadevanja mobilnih učiteljev. Delam namreč na OŠ PP, kjer ogromno mojih sodelavk in sodelavcev izvaja ure DSP, od tega je tudi kar 7 učiteljic v celoti mobilnih. Ampak vseeno moram napisati mnenje z moje strani, s strani tajništva (sem tajnik VIZ) in pišem zato, ker smo danes na šole prejeli okrožnico MIZŠ v zvezi s plačevanjem prevoza pri opravljanju mobilne službe. In tako spet pade ogromno dela na naša pleča, saj bomo po novem morali obračunavati prevoz v mobilno službo. In to še ročno oz. v tabeli excel ter tega ne bomo smeli vnašati v aplikacijo za prevoz. A res mislite, da je to narejeno v uri, mogoče dveh? Kolikor smo danes prebrali in preučili to okrožnico, pomeni dnevno vodenje vseh opravljenih relacij in ur. Do sedaj je bil sistem dobro nastavljen, vodili smo relacije za vsak dan in pri obračunu plač smo si vpeljali sistem, ki je bil najlažji za narediti in tudi ni bil nihče oškodovan. Absolutno se strinjam, da je prevoz za opravljanje mobilne službe plačan mizerno, ampak vseeno je potrebno pomisliti tudi na tiste, ki delamo v tajništvih in smo za to vse delo sami, če nimamo računovodstva na šoli. Obseg dela se nam iz šolskega leta v šolsko leto veča, normativi ostajajo za nas enaki. Ne govorim samo o tem sedaj, ampak na splošno. Sedaj pospešeno pripravljamo pogodbe za učitelje razrednike, potem je potrebno pripraviti tudi pogodbe zaposlenim, ki delajo za določen čas, pa sporazume za izvajanje mobilne službe, in še ogromno vsega. Sedaj še tudi vsem, ki opravljajo mobilno službo dogovore o uporabi lastnih vozil za službene namene, in še in še.....In spet smo zaposleni v skupini J bili pozabljeni, za svoje delo, ki se veča in veča, pa nam ni bilo priborjeno 1 PR zraven kot učiteljem, ki bodo razredniki, pa se v osnovni njihov delokrog bistveno ne spremeni. Ne mi zamerit, nočem nikomur nič slabega, nisem nikomur nevoščljiv, ampak vseeno včasih pogledajte tudi na zaposlene v skupini J in se potem spet s tem, da pa smo leta 2017 dobili povišanje PR-jev ali karkoli že.....Žal se spet obilo dela kopiči na naših ramenih....in sedaj naj bi tudi mi glasovali o tem, ali bo stavka mobilnih učiteljev ali ne......moj odgovor je NE, ker smo enostavno spet v skupini J pozabljeni.
Pa lep pozdrav!
Tajnik VIZ

Vaš komentar