Ljubljana, 30. 11. 2021

Na daljavo še s srednješolskimi zaupniki

V Sindikatu vzgoje, izobraževanja, znanosti in kulture Slovenije (SVIZ) smo to jesen že izpeljali štiri izobraževalne seminarje za svoje sindikalne zaupnice in zaupnike, novembra pa so bili še trije predvideni za najštevilčnejši sindikalni konferenci – tudi Sindikalno konferenco srednjih, višjih šol in dijaških domov –, a smo bili v znanih razmerah primorani dogodke v živo premakniti na poznejši čas.

Tudi tokratni posvet sindikalnih zaupnic in zaupnikov so navzoči sprejeli kot dobrodošel, ob tem pa izrazili željo, da bi bila srečanja organizirana pogosteje. Šolski prostor je namreč še posebej v zdajšnjih zahtevnih okoliščinah, povezanih s covidom-19, nasičen z dodatnimi izzivi in težavami, možnosti za poglobljeno izmenjavo mnenj pa je malo. Srečanje s sindikalnimi zaupnicami in zaupniki je vodil predsednik Sindikalne konference srednjih, višjih šol in dijaških domov Jože Brezavšček, glavni tajnik Branimir Štrukelj pa je v nekaj krajših vsebinskih sklopih izpostavil ključne dogodke, pomembne za dejavnosti SVIZ. V okviru le-teh je izpostavil akcijo zbiranja podpisov proti škodljivim spremembam v sestavi svetov vrtcev, šol in dijaških domov, ki jo je sindikat s skupno 24.224 zbranimi podpisi nasprotovanja in predajo slednjih predsedniku državnega zbora uspešno zaključil prav v teh dneh. Spregovoril je tudi o problematiki prenizkih plač v t. i. skupini J in nasploh zaposlenih na delovnih mestih, ki so uvrščena v spodnjo tretjino plačne lestvice, o porušenih plačnih razmerjih in stališču do dviga plač funkcionarjev in direktorjev. Dotaknil se je še izplačila dodatka za delo v tveganih razmerah epidemije in v skladu z vladnim predlogom ureditve tega področja prenesel stališče o nesprejemljivosti tega, da se izobraževanje umešča med področja, v katerih je tveganje opredeljeno kot najnižje. Prav tako je nekaj časa namenil okoliščinam priprav na naslednji kongres sindikata, ki bo potekal čez približno leto dni, ter ob tem izpostavil ključno vlogo aktivnih sindikalnih zaupnic in zaupnikov – ti namreč predstavljajo prvo vez s članicami in člani SVIZ v zavodih širom Slovenije, v katerih je naš sindikat organiziran.

V preostalem času skoraj dvoinpolurnega dogodka so sindikalni zaupniki in zaupnice odkrito in kritično komentirali teme, ki jih je ponudil v razpravo glavni tajnik SVIZ, spregovorili o številnih perečih vprašanjih, ki trenutno spremljajo njihovo delo, ter izpostavili dileme, povezane s t. i. odbitnimi koeficienti pri plačah učiteljev v srednješolskih zavodih ter tudi s potencialno »nepravilnim računanjem« povečanega ali zmanjšanega obsega pedagoške oziroma učne obveznosti ali t. i. dvojnimi odbitnimi koeficienti.

Vabljeni k ogledu uvodne predstavitve aktualnih dogajanj in aktivnosti s strani glavnega tajnika sindikata!

 

Komentarji
Trenutno ni komentarjev!
Vaš komentar