Ljubljana, 17. 11. 2021

Z zaupniki in zaupnicami na daljavo

V Sindikatu vzgoje, izobraževanja, znanosti in kulture Slovenije (SVIZ) smo to jesen že izpeljali štiri izobraževalne seminarje za svoje sindikalne zaupnice in zaupnike, novembra pa so bili ti predvideni še za najštevilčnejši sindikalni konferenci, a smo bili v znanih razmerah primorani druženje v živo premakniti na poznejši čas. Tudi z drugo skupino sindikalnih zaupnic in zaupnikov iz osnovnih in glasbenih šol ter zavodov za izobraževanje odraslih – tokrat s tistimi z območnih odborov SVIZ Ajdovščina, Idrija, Ilirska Bistrica, Jesenice, Kranj, Ljubljana in okolica, Nova Gorica, Obala, Postojna, Radovljica, Škofja Loka, Tolmin, Zasavje – pa smo se 16. novembra 2021 sešli na daljavo.

Enako kot srečanje s prvo skupino sindikalnih zaupnic in zaupnikov iz osnovnih in glasbenih šol ter zavodov za izobraževanje odraslih, ki smo ga izpeljali minuli teden, so navzoči tudi tokratno pozdravili kot nujno, saj so aktualni ukrepi za preprečevanje širjenja okužb z virusom sars-CoV-2 v že sicer zahtevnih okoliščinah vnesli v šolski prostor dodatne nejasnosti ter s tem izzive, težave in nemir. Srečanje s sindikalnimi zaupnicami in zaupniki je vodila predsednica Sindikalne konference osnovnih in glasbenih šol ter zavodov za izobraževanje odraslih in obenem predsednica GO SVIZ Jelka Velički, glavni tajnik Branimir Štrukelj pa je v nekaj krajših vsebinskih sklopih izpostavil najpomembnejše dogodke, pomembne za dejavnosti SVIZ. V okviru le-teh je izpostavil akcijo zbiranja podpisov proti škodljivim spremembam v sestavi svetov vrtcev, šol in dijaških domov, ki jo je sindikat organiziral novembra, spregovoril pa tudi o problematiki prenizkih plač v t. i. skupini J in nasploh zaposlenih na delovnih mestih, ki so uvrščena v spodnjo tretjino plačne lestvice. Dotaknil se je še izplačila dodatka za delo v tveganih razmerah epidemije in predstavil zdajšnji vladni predlog ureditve tega področja. Prav tako je nekaj časa namenil okoliščinam priprav na naslednji kongres sindikata, ki bo potekal čez približno leto dni, ter ob tem izpostavil ključno vlogo aktivnih sindikalnih zaupnic in zaupnikov – ti namreč predstavljajo prvo vez s članicami in člani SVIZ v zavodih širom Slovenije, v katerih je naš sindikat organiziran.

V preostalem času skoraj dveinpolurnega dogodka so sindikalni zaupniki in zaupnice odkrito in kritično spregovorili o številnih perečih vprašanjih, ki jih zaznavajo v svojih delovnih okoljih, veliko le-teh pa je bilo povezanih prav s težavnostjo izvajanja aktualnih ukrepov za preprečevanje okužb z novim koronavirusom, ki so bili še enkrat več uvedeni enostransko in brez ustrezne poprejšnje komunikacije z deležniki v vzgojno-izobraževalnem prostoru.

Komentarji
Trenutno ni komentarjev!
Vaš komentar