Ljubljana, 17. 11. 2017

Na izredni seji o napovedi stavke!

SVIZ je 16. oktobra 2017 na pristojno ministrstvo naslovil Zahteve za spremembo tarifnega dela Kolektivne pogodbe za dejavnost vzgoje in izobraževanja v RS in tarifnega dela Kolektivne pogodbe za raziskovalno dejavnost. Zapisali smo zahtevo za zvišanje osnovnih plač strokovnih delavcev od vrtcev do univerz, tudi za ustrezno ovrednotenje plač visokošolskih učiteljev glede na razmerje do plač zdravnikov in zadnje dvige pri njih. Prav ob izteku 30-dnevnega roka je vladna stran (MIZŠ) sicer posredovala odziv, ki pa ne odgovarja na vsebinske zahteve. Sporočila je, da predlog SVIZ-a razume kot poziv, da se pogajanja za spremembo tarifnega dela KPVIZ in KPRD izvedejo med socialnimi partnerji, ki so podpisniki KPVIZ in KPDR, in obvestila, da je pripravila izhodišča za pogajanja ter jih posredovala v medresorsko usklajevanje. Ta odgovor po naši oceni ne omogoča sklepanja in pričakovanja, da se je vlada z nami pripravljena pogajati. V enem delu odgovora naše zahteve usmerja na centralna pogajanja, kar je pravzaprav moč razumeti kot izkaz nepripravljenosti za pogajanja, medtem ko ob informaciji o posredovanju izhodišč v medresorska usklajevanja seveda ni jasno, kdaj naj bi bila ta medresorska usklajevanja končana, kakšen bo njihov rezultat ... Očitno je, da vlada zaposlene v vzgoji in izobraževanju zapostavlja in podcenjuje ter ne jemlje za enakovredne partnerje. Medtem ko se z drugimi poklicnimi skupinami v javnem sektorju ločeno pogaja, izobraževalce preprosto ignorira …

Sicer tak odnos oblasti do izobraževanja in zaposlenih v njem ni nekaj novega. Traja že več let in zgovoren primer je, denimo, peticija za ohranitev kakovostnega javnega izobraževanja in odličnosti raziskovalnega dela, pod katero se je v začetku leta 2015 podpisalo 39.236 zaskrbljenih državljanov, a se predsedniku vlade dr. Miru Cerarju ni zdelo vredno odgovoriti nanjo oziroma na pozive v njej. Da sta izobraževanje in raziskovanje zapostavljena, kažejo tudi dogajanja na pogajanjih za odpravo anomalij.


Kako naprej?

Glede na vse navedeno in skladno s sklepi razširjene seje Glavnega odbora, ki je bila na letošnji svetovni dan učiteljev, bo SVIZ konec tega meseca izpeljal izredno sejo GO SVIZ, na kateri bodo njegovi članice in člani odločali o pozivu članstvu sindikata k izvedbi splošne stavke v vzgoji in izobraževanju. Če bo sklep potrjen, bo nato izvedeno opredeljevanje vseh članic in članov o napovedi in izvedbi stavke. Glavni tajnik je na novinarski konferenci izrazil prepričanje, da bo članstvo, glede na dolgotrajno in stopnjujoče se nezadovoljstvo, stavko z veliko večino tudi izglasovalo. Preprosto dovolj je bilo neenakega obravnavanja in marginalizacije vzgoje, izobraževanja, raziskovalne dejavnosti in zaposlenih v teh dejavnostih!

Ob zaključku novinarske konference je glavni tajnik spomnil še na besede ministrice za izobraževanje dr. Maje Makovec Brenčič, ki je na shodu na svetovni dan učiteljev pred več kot tisoč prisotnimi strokovnimi delavci jasno zagotovila: »Imate moj glas, vedno.«

Predstavil je še tri glavne stavkovne zahteve (zvišanje vrednotenja dela strokovnih delavcev, ustrezno vrednotenja dela razrednikov, zvišanje sredstev za izobraževanje), k čemur bo dodana še zahteva za višji regres (1.200 evrov bruto) za zaposlene na dnu plačne lestvice. Posnetek celotne novinarske konference si lahko ogledate na spodnjem posnetku.
Med odgovarjanjem na novinarska vprašanja je glavni tajnik SVIZ pojasnil še, da je sindikat predlagal tudi predstavnikom ravnateljev (združenj) skupni sestanek in dogovor o morebitnih skupnih aktivnostih, saj smo vsi del izobraževanja, ki ga oblasti predolgo (in očitno načrtno) zapostavljajo ...