Ljubljana, 13. 6. 2019

Na OŠ Odranci kršitve postopkov pri volitvah članov sveta zavoda

sporočilo za medije!

NA OŠ ODRANCI KRŠITVE POSTOPKOV PRI VOLITVAH ČLANOV SVETA ZAVODA

SVIZ je Inšpektorat za šolstvo opozoril na kršitve veljavnih predpisov.

 

Ljubljana, 13. junija 2019 – Sindikat vzgoje, izobraževanja, znanosti in kulture Slovenije (SVIZ) je na Inšpektorat za šolstvo in šport posredoval ponovno prijavo za izredni inšpekcijski nadzor na Osnovni šoli Odranci. SVIZ v dopisu opozarja na sum bistvenih kršitev postopka za razrešitev članov ter pri volitvah za predstavnike delavcev v Svet zavoda OŠ Odranci.

Na osnovni šoli Odranci je sindikat zaznal številne nezakonitosti pri postopkih razrešitev in volitev članov Sveta zavoda. Dogajanja so v neskladju s posameznimi členi Poslovnika Sveta zavoda in Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda v Občini Odranci. Omenjena predpisa zahtevata predlog vzgojiteljskega ali učiteljskega zbora o razrešitvi oziroma odpoklicu članov sveta zavoda. Enako velja tudi za imenovanje članov sveta zavoda. SVIZ ocenjuje, da je do pomembnih kršitev predpisov prišlo tudi pri postopku volitev za predstavnike delavcev zavoda za članstvo v Svetu zavoda OŠ Odranci, zato je na to opozoril šolski inšpektorat in ga pozval k izvedbi izrednega inšpekcijskega nadzora.

X X X X X

Sandi Modrijan,
tiskovni predstavnik Sindikata vzgoje, izobraževanja, znanosti in kulture Slovenije

Komentarji
Trenutno ni komentarjev!
Vaš komentar