Ljubljana, 5. 3. 2018

Na pogajanjih napredek, a ...

V ponedeljek, 5. marca, so se s šestim krogom nadaljevala pogajanja med predstavniki vlade ter Sindikata vzgoje, izobraževanja, znanosti in kulture Slovenije (SVIZ). Vlada je pretekli teden sprejela nova izhodišča za pogajanja in jih SVIZ ter ostalim sindikatom v stavki že predstavila na zadnjem krogu pogajanj, tokrat pa so se pogovori in usklajevanja o tem nadaljevali. SVIZ in vladna stran smo izmenjali stališča o naših stavkovnih zahtevah:

1.      Zvišanje osnovnih plač učiteljic in učiteljev ter drugih izobraževalk in izobraževalcev od vrtcev do univerz, in sicer (navajamo le za nosilne poklice, za ostala delovna mesta zvišanja veljajo po analogiji, kot je navedeno pri posamezni točki):

- zvišanje uvrstitve na delovnem mestu (DM) pomočnik vzgojitelja;

- zvišanje uvrstitve vzgojiteljev;

- zvišanje uvrstitve učiteljev (enako zvišanje predlagamo tudi na primerljivih delovnih mestih, za katere je DM učitelj orientacijsko delovno mesto: učitelj praktičnega pouka, svetovalni delavec, knjižničar, vse vrste organizatorjev …);

- zvišanje uvrstitve na DM asistent (enako zvišanje predlagamo tudi na primerljivih delovnih mestih, za katere je DM asistent orientacijsko delovno mesto: bibliotekar, lektor, organizator, predavatelj …);

- zvišanje uvrstitve na DM visokošolski učitelj;

- uvedba novega delovnega mesta »Višji« visokošolski učitelj.

2.      Ustrezno ovrednotenje razredniškega dela tako, da se uvede novo DM učitelj razrednik, ki bi bilo uvrščeno višje kot učitelj (uvedbo novega delovnega mesta predlagamo tudi za učitelja praktičnega pouka razrednika).

3.      Regres za letni dopust za leto 2018 v višini 1.200 evrov bruto za tiste, katerih plača je manjša ali enaka minimalni plači. Ne pristanemo na to, da bi v letu najvišje gospodarske rasti dobili tisti, katerih plača je enaka minimalni plači ali nižja, najnižji možni regres, ki ga zagotavlja zakon.

4.      Plačilo splošne stavke v vzgoji in izobraževanju.

Vlada RS je na tokratnih pogajanjih pokazala posluh in konkretnejšo pripravljenost za zbližanje ter sklenitev kompromisa, vendar pa je do tam še naporna in nejasna pot, hkrati pa se čas do napovedane naslednje izvedbe splošne stavke v vzgoji in izobraževanju v sredo, 14. marca 2018 hitro izteka. Priprave na stavko in izvedbo shodov v desetih mestih po Sloveniji se tako nadaljujejo, saj obenem tudi ni jasno, kdaj naj bi se pogajalci znova srečali – danes namreč do uskladitve datuma vnovičnega srečanja ni prišlo.

Vabimo vas k ogledu kratkega posnetka izjav vodje vladnih pogajalcev mag. Lilijane Kozlovič in glavnega tajnika SVIZ Branimirja Štruklja po današnjem krogu pogajanj.