Ljubljana, 7. 11. 2017

Na shodu v Krškem za boljše plače

V Sindikatu vzgoje, izobraževanja, znanosti in kulture (SVIZ) v sklopu kampanje »Zakaj je izobraževalno delo vredno manj?« s shodi po območnih odborih sindikata odločno nadaljujemo boj za izboljšanje plač učiteljic in učiteljev ter drugih strokovnih delavk in delavcev v vzgoji in izobraževanju, ki so dokazano plačani slabše kot zaposleni z isto stopnjo izobrazbe v drugih primerljivih poklicih.

Po prvem shodu, ki je bil s članicami in člani območnih odborov Kranj, Radovljica, Jesenice in Škofja Loka 25. 10. 2017 izpeljan v Kranju, so se glavni tajnik SVIZ Branimir Štrukelj in strokovna služba SVIZ 7. 11. 2017 sešli s članstvom na shodu v Krškem, ki so ga organizirali območni odbori SVIZ Novo mesto, Bela krajina in Posavje.

Predsednica območnega odbora SVIZ Posavje Marija Žgavc je pred približno 260 zbranimi v dvorani Kulturnega doma Krško izpostavila, da se učitelji, ko vodijo učence po raznolikih poteh do znanja, srečujejo z uspehi, porazi, z veseljem, žalostjo, s stiskami, hrepenenjem ... Na tej skupni poti z učenci vložijo veliko ur trdega dela, ki ga opravljajo pošteno in morajo biti zanj pravično plačani. Kakšne so težave učiteljic in učiteljev na začetku njihove poklicne kariere, je predstavila učiteljica Mateja Gerjevič – poudarila je svoje prepričanje, da je vsem učiteljem mar za to, kako delajo, da se trudijo po svojih močeh in da opravijo tudi ogromno dela, ki ga drugi ne vidijo, ter izrazila pričakovanje, da bo država to delo priznala in pravično ovrednotila. Učiteljica slovenščine Janja Rostohar je povedala, da je pedagoško delo delo, ki se težko primerja, in da je zato čas narediti konec razpravam in sodbam o delovnem času učiteljic in učiteljev: »Samo mi in naši najbližji vemo, kaj, koliko in predvsem kdaj delamo, da je vse opravljeno. Samo mi vemo, čemu vse se odpovedujemo v korist dobro opravljenega dela. Učitelji smo učitelji 24 ur na dan in 365 dni na leto.«

Glavni tajnik SVIZ Branimir Štrukelj je zbranim predstavil aktualno dogajanje na pogajanjih z vlado o odpravi nesorazmerij nad 26. plačnim razredom, sprostitvi še veljavnih varčevalnih ukrepov in uskladitvi plač na delovnih mestih, ki so primerljiva z zdravniškimi, konkretne zahteve po zvišanju plač izobraževalk in izobraževalcev, ki jih je SVIZ naslovili na Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport ter načrtovane aktivnosti SVIZ na poti do uresničitve zahtev po izboljšanju plač. V osredjem delu shoda je glavni tajnik SVIZ ob vprašanjih navzočim, ali so zadovoljni s svojimi plačami, vrednotenjem učiteljskega poklica v družbi in, ne nazadnje, z vztrajnim zmanjševanjem javnih sredstev za izobraževanje, poudaril, da je začrtana kampanja sindikata lahko uspešna le ob aktivni podpori članstva. Pri uresničevanju zahtev za zvišanje plač strokovnih delavcev in delavk v vzgoji in izobraževanju – in tudi znanosti in kulturi – se moramo, če želimo plače izboljšati, angažirati prav vsi, je podčrtal.  

V čim večjem številu zato pridite tudi na naslednje shode SVIZ: 15. 11. 2017 v Celje (za OO SVIZ Celje, Velenje, Koroška, Zasavje, Slovenske Konjice, Šmarje pri Jelšah in Slovenska Bistrica) ter 16. 11. 2017 v Ormož (za OO SVIZ Ormož, Ptuj, Lenart in Pomurje).

Za naslednje datume shodov in utrip z njih spremljajte spletno stran www.sviz.si in naš profil na Facebooku.

 

Komentarji
Trenutno ni komentarjev!
Vaš komentar