Ljubljana, 17. 1. 2020

Nad sindikate in socialni dialog

Ukrajinski kolegice in kolegi so v teh dneh, zatem ko je njihova vlada zaobšla pogajanja s sindikati in pripravila osnutek sprememb na področju delovne zakonodaje, napovedali niz protestov, s katerimi nameravajo doseči, da bi bil predlog umaknjen. Predvidene spremembe po prepričanju sindikalistov namreč zmanjšujejo vpliv sindikatov in bi lahko spodbudile razmah prekarnih oblik dela. Solidarnost z zaposlenimi v izobraževanju in širše v javnem sektorju sta že izrazila Evropski odbor v izobraževanju (ETUCE) in Evropska zveza zaposlenih v javnem sektorju (EPSU), ob številnih sindikatih širom Evrope pa smo pismo podpore v Ukrajino poslali tudi iz SVIZ-a.

 

Reforme na trgu dela, ki jih je napovedala ukrajinska vlada, bi lahko namreč bistveno posegle v tamkajšnje delovno pravo v smislu možnosti izkoriščanja zaposlenih v javnem sektorju in destabilizacije trga dela. Če bi bile namreč spremembe potrjene, bi delodajalci lahko skorajda brez omejitev odpuščali delavke in delavce ter spreminjali pogoje v njihovih pogodbah o zaposlitvi. Predlog prav tako spodbuja sklepanje pogodb za določen čas in celo prekarne oblike zaposlitev, prav tako pa drastično omejuje plačilo za delo preko redne delovne obveznosti.

V SVIZ smo se pridružili ETUCE, EPSU in številnim evropskim sindikatom, ki so v skupnem pismu ukrajinskemu predsedniku, predsedniku vlade in drugim odločevalcem izrazili ogorčenje in zaskrbljenost nad predlogi, ki bi pomembno negativno vplivali na socialni dialog v Ukrajini.

Napovedane spremembe bi prav tako oslabile vlogo sindikatov in socialnega dialoga. Z aktualnim predlogom se omejuje možno število sindikatov v posameznem zavodu in vzpostavlja ostrejše kriterije glede potrebnega števila zaposlenih, ki sindikat sploh omogoča vzpostaviti, predvidena državna zaplemba lastnine sindikatov pa bi še dodatno zmanjšala njihov vpliv. Kot rečeno, se vlada z vsemi omenjenimi predlogi s sindikati ni usklajevala, temveč jih je z besedilom sprememb zgolj seznanila tik pred tem, preden jih je še isti dan potrdila.

ETUCE, EPSU – in številni sindikati po Evropi, kot omenjeno, tudi SVIZ – v skupnem pismu ukrajinskemu predsedniku, predsedniku vlade in drugim odločevalcem izražata ogorčenje in zaskrbljenost nad predlogi, ki bi pomembno negativno vplivali na socialni dialog v Ukrajini. Organizaciji sta pozvali k umiku reform in napovedali, da bosta še naprej natančno spremljali stanje, svojim članicam in članom pa nudili vso podporo v boju za ohranitev socialnega dialoga in spoštovanje pravic sindikatov.