Ljubljana, 9. 3. 2022

Najmnožičnejša stavka doslej!

Na sedežu Sindikata vzgoje, izobraževanja, znanosti in kulture Slovenije (SVIZ) na Oražnovi ulici v Ljubljani smo ob splošni stavki v vzgoji in izobraževanju, ki danes, 9.  marca 2022, poteka v vrtcih, šolah, dijaških domovih vrtcih in na fakultetah po vsej Sloveniji, na katerih so stavko pred tem izglasovali, pripravili novinarsko konferenco.

Glavni tajnik SVIZ Branimir Štrukelj, ki je predstavil aktualne podatke o stavkovni sredi, je uvodoma izrazil zadovoljstvo, da stavka - v njej po podatkih, ki jih je sindikat tekom dneva pridobil od sindikalnih zaupnic in zaupnikov, sodeluje 652 vzgojno-izobraževalnih zavodov in približno 40.000 zaposlenih -  poteka dobro, na visoki vsebinski in organizacijski ravni. Če gre sklepati po nizkem številu otrok, ki so jih vrtci in šole na današnji dan sprejeli, so na ta način izrazili podporo zahtevam zaposlenih do Vlade RS tudi starši. Vtis je, je na novinarski konferenci dodal glavni tajnik, da so stavko večinsko podprli tudi ravnateljice in ravnatelji, saj je, kot je bilo to še posebno očitno v času epidemije covida-19, razvrednoteno tudi njihovo delo. Sindikat je sicer lahko spremljal, da so bila tudi vodstva vzgojno-izobraževalnih zavodov pod pritiski, naj stavko omejijo. Majhna skupina ravnateljic in ravnateljev je to dejansko udejanjala z različnim vplivanjem na zaposlene.

Glavni tajnik SVIZ je pred mikrofoni in kamerami medijskih hiš opozoril še na druge – ob tokratni stavki posebno številne in intenzivne – pritiske, ki so bili v funkciji preprečevanja izvedbe stavke in razvrednotenja utemeljenih stavkovnih zahtev zaposlenih v vzgoji in izobraževanju. Ti poskusi so se s približevanjem stavki zgolj stopnjevali, tudi s širjenjem lažne novice o odpovedi stavke, z objavo zmanipuliranega podatka o številu zaposlenih v šolskem polju, z okrožnico resornega ministrstva za izobraževanje, s katero je le-to z nezakonitim navodilom vodstvom vzgojno-izobraževalnih zavodov poseglo v ustavno pravico do stavke, z navajanjem potrebam prirejenih podatkov o plačah pedagoškega kadra dan pred samo stavko. V zvezi s slednjim je glavni tajnik SVIZ na novinarski konferenci naslovil poziv na ministrico prof. dr. Simono Kustec, naj se zaposlenim za navedeno pritlehno manipulacijo takoj opraviči.  Ob tem je poudaril, da stavka v vzgoji in izobraževanju danes poteka za prav vse zaposlene v dejavnosti, z visoko solidarnostjo do zaposlenih v t. i. plačni skupini J. Še enkrat več je opozoril na nedopusten položaj številnih v vzgoji in izobraževanju – ter javnem sektorju nasploh –, ki svoje delo opravljajo za minimalno plačo ali manj, a ministrica to problematiko navkljub številnim pozivom sindikata ignorira.  

Branimir Štrukelj se je odzval tudi na cinično napoved resorne ministrice, da se bo s sindikatom, ki jo je k pogovorom in dogovorom pred tem pozival več kot leto, začela pogajati po stavki. Povedal je, da je sindikat na pogovore tudi zdaj pripravljen in pričakuje povabilo, ter dodal, da se bo o nadaljevanju poteka stavke, ki 9. marca ni bila zgolj opozorilna in enodnevna ter bo trajala do izpolnitve zahtev, sicer v začetku prihodnjega tedna opredeljeval Glavni stavkovni odbor SVIZ. Dotaknil se je še plačila stavke, ki jo bo vlada ob evidentnih kršitvah sklenjenih dogovorov po presoji sindikata morala plačati, in simbolnega dogodka, ko so se zaposleni ob 11.55 zbrali pred svojimi zavodi in obrnili hrbet nespoštljivemu odnosu oblasti do vzgoje in izobraževanja ter zaposlenih v dejavnosti.

 

V odgovorih na vprašanja novinarjev je glavni tajnik SVIZ med drugim spregovoril o možnih nadaljnjih korakih v stavki.

 

Komentarji
Trenutno ni komentarjev!
Vaš komentar