Ljubljana, 17. 3. 2020

Najpomembnejša dolžnost članstva je preprečevati širjenje okužbe s COVID-19

sporočilo za medije!

NAJPOMEMBNEJŠA DOLŽNOST ČLANIC IN ČLANOV SVIZ JE PREPREČEVANJE ŠIRITVE OKUŽBE S COVID-19

Izvršilni odbor SVIZ-a je obravnaval aktualno dogajanje.

Ljubljana, 17. marca 2020 – Na izredni seji, ki je potekala na daljavo, se je danes sestal Izvršilni odbor Sindikata vzgoje, izobraževanja, znanosti in kulture Slovenije (IO SVIZ) ter se opredelil do izrednih razmer v državi, ki od vseh zahtevajo hitro prilagajanje in spreminjanje naših prioritet. Članice in člani IO SVIZ izpostavljajo, da je prva naloga in dolžnost tako vodstva sindikata kot celotnega članstva, ki se ji mora podrediti vse drugo, da vsak zase in vsi skupaj prispevamo k omejevanju širitve okužb z virusom COVID-19. IO SVIZ poziva svoje članstvo k aktivnemu in racionalnemu odzivu na zaščitne ukrepe oblasti.  Hkrati izpostavlja potrebnost zavesti in zavedanja, da je na preizkusu uresničevanje osnovnega principa delovanja sindikata, načelo solidarnosti. Ob medsebojni solidarnosti je še zlasti pomembna solidarnost z obolelimi, v kar spada tudi aktivno in odločno zavračanje in preprečevanje šikaniranja okuženih. SVIZ kot sindikat izobraževalcev in izobraževalk ter drugih zaposlenih v vzgoji in izobraževanju, v raziskovalni dejavnosti in kulturi se zaveda, kako pomembno je, da v izrednih razmerah kot družba ne zdrsnemo pod raven elementarnega človeškega dostojanstva. IO SVIZ ne dvomi, da bo članstvo kos zahtevni nalogi.

IO SVIZ se je pozitivno odzval na danes prejeto prošnjo Občine Dobrna (njenega štaba civilne zaščite), da jim sindikat za primer, ko bi morda potrebovali dodatne namestitvene prostore za osamitev okuženih s koronavirusom, da na voljo počitniško stanovanje, ki ga ima SVIZ v Dobrni. Hkrati je IO SVIZ sklenil še, da ponudi v uporabo vseh 34 počitniških stanovanj, ki jih ima SVIZ po Sloveniji, če bi bila potrebna za karanteno obolelih.

Izvršilni odbor SVIZ je dosedanje ravnanje pri seznanjanju članstva z razvojem dogodkov ocenil za ustrezno. Članstvo je dobesedno takoj po zaprtju šol prejelo osnovne opredelitve glede dela na domu, čakanja na delo doma, o pravici do izrabe dopustov, o posledicah izolacije in samoizolacije. SVIZ se je brez oklevanja odzval tudi na nekatere neustrezne odredbe delodajalcev o obvezni prisotnosti delavcev na delovnih mestih na zavodih, v katerih je Vlada sicer prepovedala vsakršno združevanje ljudi. IO SVIZ je vnovič izpostavil, da delodajalci ne morejo enostransko odrejati dopusta zaposlenim, in se seznanil s številnimi kritikami izjave ministrice za izobraževanje, znanost in šport dr. Simone  Kustec Lipicer, da se bo pouk najverjetneje podaljšal v poletje. Ta izjava je negativno vplivala na vnemo in izkazano voljo tako učencev in učenk, dijakov in dijakinj kot tudi učiteljev, izkazano ob takojšnjem  vzpostavljanju pogojev za učenje na daljavo in prek spletnih učilnic. SVIZ je sicer novo ministrico že zaprosil za sestanek, ki bi bil v prvi vrsti namenjen sodelovanju sindikata pri omejevanju širitve okužb s COVID-19. Odziv ministrstva SVIZ še čaka.

X X X X X

Sandi Modrijan,
tiskovni predstavnik Sindikata vzgoje, izobraževanja, znanosti in kulture Slovenije

Komentarji
Trenutno ni komentarjev!
Vaš komentar