Ljubljana, 3. 7. 2019

NE predlogu sprememb zakona o minimalni plači

Konfederacija sindikatov javnega sektorja Slovenije (KSJS), v katero so vključeni sindikati, ki združujejo več kot 73.000 članic in članov – tudi SVIZ –, je 3. julija 2019 državne svetnike in svetnice v javnem pismu opozorila, da ostro zavrača predlog sprememb zakona o minimalni plači, ki so ga Državnemu svetu Republike Slovenije predložili predstavniki delodajalcev in predvideva ohranitev dodatka na delovno dobo v minimalni plači.

Dejstvo je namreč, tako KSJS, da bi se z ohranitvijo dodatka na delovno dobo v minimalni plači delavkam in delavcem, ki imajo plačo pod minimalno, še naprej »jemalo« dodatek na delovno dobo, čeprav bi moral le-ta pripadati vsem zaposlenim glede na število let delovne dobe. Starejši delavci in delavke, ki prejemajo manj kot minimalno plačo in imajo več delovne dobe, bi imeli še naprej enako minimalno plačo kot kolegi in kolegice, ki so na začetku delovne kariere. Navedena sprememba bi bila iz navedenega razloga nepravična in bi prizadela tudi več kot 8.000 zaposlenih v javnem sektorju.

KSJS zvrača neupravičene in nesorazmerne trditve delodajalcev, da bo izločitev dodatka za delovno dobo iz minimalne plače resno ogrozila konkurenčnost slovenskega gospodarstva, saj je analiza učinkov dviga bruto minimalne plače in izločitve dodatkov na ravni celotnega gospodarstva v letu 2020 pokazala, da bo finančni učinek dviga bruto minimalne plače in izločitev vseh dodatkov skupaj 197,1 milijona evrov oziroma 1,77 % mase plač. Znesek skupnega učinka obeh sprememb na ravni celotnega gospodarstva v skladu z zbirnimi letnimi poročili gospodarskih družb (AJPES) pa predstavlja 4,7 % neto čistega dobička poslovanja gospodarskih družb v letu 2018 (4,2 mrd evrov).

****

Predlog spremembe zakona o minimalni plači, s katerim so predstavniki delodajalcev predlagali ohranitev dodatka na delovno dobo v minimalni plači, na seji državnega sveta 3. 7. 2019, na kateri je bil obravnavan, ni dobil zadostne podpore. Zakonodajno iniciativo delodajalcev je podprlo sedem svetnic in svetnikov, proti jih je bilo 16.