Ljubljana, 30. 6. 2021

NE razgrajevanju socialnega partnerstva

Sindikalne centrale se bomo jutri, 1. julija 2021, udeležile skupnega sestanka pri predsedniku države Borutu Pahorju. Opozoriti ga želimo na sistematično izrivanje sindikatov iz procesa oblikovanja ekonomskih in socialnih politik ter s tem na razgrajevanje socialnega partnerstva, ki se je v Sloveniji gradilo 30 let. Da je takšno ravnanje slovenske vlade nesprejemljivo, je minuli teden v posebnem pismu premierju izpostavil tudi generalni sekretar Evropske konfederacije sindikatov Luca Visentini.

Sindikalne centrale nameravamo predsedniku države pojasniti tudi svoje nestrinjanje s spremembami, predlaganimi v paketu davčne zakonodaje. Te bodo namreč povzročile velik primanjkljaj v prihodkih proračuna ter tako ogrozile delovanje socialne države in doseženo raven financiranja javnih storitev. Želimo si, da bi predsednik države Borut Pahor pozval Vlado RS, naj se vrne k socialnemu dialogu ter pri oblikovanju ekonomskih in socialnih politik sodeluje s socialnimi partnerji, kot to izhaja iz pravil delovanja Ekonomsko-socialnega sveta.

 

Zveza Svobodnih sindikatov Slovenije, predsednica Lidija Jerkič, l.r.

Konfederacija sindikatov javnega sektorja Slovenije, predsednik Branimir Štrukelj, l.r.

Konfederacija sindikatov Slovenije Pergam, predsednik Jakob Počivavšek, l.r.

Konfederacija sindikatov 90 Slovenije, predsednik Peter Majcen, l.r.

KNSS-Neodvisnost, predsednica Evelin Vesenjak, l.r.