Ljubljana, 6. 8. 2021

Nesprejemljiva slabitev sindikatov

Z današnjim dnem, 6. 8. 2021, se zaključuje javna razprava o predlogu Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju (ZZVZZ), ki pomeni izbris sindikatov iz organov upravljanja Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije (ZZZS) in poskus popolnega nadzora oblasti nad 2,6 milijardami evrov vplačanih prispevkov v zdravstveno blagajno. Konfederacija sindikatov javnega sektorja (KSJS), katere član je tudi SVIZ, je 5. 8. 2021 preko portala E-demokracija poslala Ministrstvu za zdravje (MZ) svoje pripombe k omenjeni noveli.

Konfederacija sindikatov javnega sektorja (KSJS), katere član je tudi SVIZ, je 5. 8. 2021 preko portala E-demokracija poslala Ministrstvu za zdravje (MZ) svoje pripombe k noveli ZZVZZ.

KSJS poudarja, da skoraj polovico vseh zbranih prispevkov za obvezno zdravstveno zavarovanje vplačajo zaposleni, torej delavke in delavci, katerih interesni predstavniki smo reprezentativni sindikati. Predlog ministrstva za zdravje pa ukinja dva temeljna organa ZZZS (skupščino in upravni odbor) in s tem ukinja tudi pluralnost ter sorazmerno predstavništvo vplačnikov obveznega zdravstvenega zavarovanja preko njihovih reprezentativnih organizacij in združenj. Hkrati pa enormno povečujejo vpliv vlade, saj naj bi po predlogu imela Vlada RS v novem organu (svetu zavoda) pet svojih predstavnic oziroma predstavnikov od skupno enajst članic in članov. Predlog zakona uvaja tudi nov institut, tj. veto ministra za zdravje na odločitve sveta ZZZS, če te odločitve niso v skladu z veljavno zakonodajo in če niso v skladu s sprejeto. To pomeni popolno ukinitev vsakršne avtonomije ZZZS in veliko tveganje, da sredstva zdravstvene blagajne ne bodo porabljena v skupno dobro vseh zavarovank in zavarovancev, temveč bodo sledila političnim (in zasebnim) interesom. Ne nazadnje se to kaže tudi v že sprejetem Zakonu o nujnih ukrepih na področju zdravstva, ki omogoča prenos javnih sredstev ZZZS zasebnim izvajalcem zdravstvenih storitev, ki niso del javne zdravstvene mreže.

Ker so iz predlagane sestave sveta zavoda v celoti izključeni le sindikati (delodajalska združenja bi imela dva predstavnika), se KSJS more znebiti občutka, da gre za neposredno obračunavanje vlade s sindikati. A žal to ni prva tovrstna aktivnost vlade, saj že več kot eno leto ni pravega socialnega dialoga, že več mesecev pa se ne sestaja Ekonomsko-socialni svet (ESS), saj vlada na sindikalne očitke in zahteve o spoštovanju pravil ESS in usklajevanju predpisov pred začetkom javne obravnave, vse do danes ni niti odgovorila. Poleg tega želi vladajoča koalicija sprejeti Zakon o nacionalnem demografskem skladu, kjer prav tako izključujejo sindikate iz organov upravljanja Modre zavarovalnice, v kateri je v sklade dodatnega pokojninskega zavarovanja vplačanih že več kot 1,5 milijarde evrov sredstev delavk in delavcev tako javnega kot tudi zasebnega sektorja. Iz navedenih, ponavljajočih se aktivnosti zato KSJS ne more zaključiti drugače, kot da vlada sprejema odločitve za sistematično uničevanje sindikatov in njihove vloge v družbi.

Odveč je poudariti, da je to povsem nesprejemljivo in izredno škodljivo ter nevarno. Proti tovrstnemu ravnanju oblasti bomo uporabili vsa razpoložljiva demokratična sindikalna sredstva, vključno s protesti in zbiranji podpisov za razpis referendumov. Uničevanje sindikatov je namreč le stopnica na poti uničenja socialne države. Tega pa nikakor ni mogoče dopustiti. KSJS zato odločno nasprotuje predlogu novele ZZVZZ in zahteva od Ministrstva za zdravje, da zakon takoj umakne iz vseh nadaljnjih postopkov.

Pripombe KSJS na predlog Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju – javna obravnava