Ljubljana, 20. 2. 2023

Neupoštevanje delavskih standardov

Na predsednika vlade, ministrico za kulturo in vodstvo Muzeja novejše in sodobne zgodovine Slovenije smo iz Sviza 20. 2. 2023 naslovili dopis, v katerem smo opozorili na neupoštevanje delavskih standardov ob združevanju Muzeja novejše zgodovine Slovenije in Muzeja slovenske osamosvojitve v en zavod. Oba omenjena zavoda so soupravljali predstavniki delavcev, zato smo v sindikatu logično pričakovali, da bodo imeli zaposleni skladno z ustavnimi in zakonskimi določili tudi v svetu novovzpostavljenega zavoda dva predstavnika. A z aktom o ustanovitvi je bilo diskriminatorno poskrbljeno le za predstavništvo politike, medtem ko je bil brez kakršnekoli potrebe odvzet mandat predstavnikoma delavcev v obeh svetih zavodov, ki sta se združila, delavcem pa možnost izvolitve novega predstavnika zamaknjena za toliko časa, da bodo vse najpomembnejše odločitve pri postavljanju novega zavoda že sprejete. Na nevarnosti, ki jih vpliv vsakokratne politike na delovanje javnih zavodov lahko ima prek prevelikega števila oziroma deleža predstavnikov v svetih javnih zavodov, smo v Svizu opozarjali že v nedavni obsežni akciji v dejavnosti šolstva, ki jo je povzročila sprememba Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja. Prepričanje sindikata je, da bi predstavniki delavcev v dejavnosti kulture morali predstavljati najmanj tretjino članov, naslovnike dopisa pa smo v skladu s tem pozvali k spremembi zakonske določbe, tj. prvega odstavka 42. člena Zakona o uresničevanju javnega interesa za kulturo, ki ureja število predstavnikov delavcev v svetu zavoda v dejavnosti kulturi. Hkrati smo predlagali spremembo sedme alineje drugega odstavka 42. člena ZUJIK, da svet poda soglasje k imenovanju direktorja in ne zgolj predhodnega mnenja, ki zaradi nezavezujoče narave v praksi ne služi svojemu namenu. V Svizu smo prepričani, da bomo zaposlene v javnih kulturnih zavodih lahko pred morebitnimi posegi vsakokratne oblasti dejansko zavarovali le z ustrezno spremembo zakonskih določb.

Pismo pristojnim z opozorili na neupoštevanje delavskih standardov si lahko v celoti preberete na tej povezavi.

Komentarji
Trenutno ni komentarjev!
Vaš komentar