Ljubljana, 3. 7. 2019

Neustrezno ovrednoteno delo z učbeniškimi skladi

Zatem ko so se sredi junija, 17. 6. 2019, na sedežu GO SVIZ na sestanku srečali predstavnice in predstavniki Sekcije šolskih knjižničark in knjižničarjev SVIZ – v okviru dnevnega reda so namenili pozornost učbeniškemu skladu in statusu skrbnika sklada, predlogu za spremembo normativov za knjižničarja v osnovnih šolah ter ureditvi delovnega časa šolskih knjižničark in knjižničarjev – smo iz SVIZ po sklepu s sestanka Ministrstvu za izobraževanje, znanost in šport (MIZŠ) 2. 7. 2019 posredovali predlog spremembe koeficientov v enačbi, po kateri se obračunava plačilo za delo upravljavca učbeniškega sklada.

Zaposleni so namreč na junijskem srečanju razpravljali o prenovi normativov za zaposlene v osnovnošolskih knjižnicah in se strinjali, da je obstoječi normativ zastarel ter ne odraža dodatnih delovnih obremenitev knjižničarjev v osnovni šoli, v normativ pa da je treba vključiti tudi delo knjižničarja z učbeniškim skladom. Sklenili so, da bo SVIZ jeseni pripravil predlog spremembe normativov in ga posredoval resornemu ministrstvu, dokler pa normativi ne bodo spremenjeni, bo sindikat pripravil predlog spremembe koeficientov v enačbi, po kateri se obračunava plačilo za delo upravljavca učbeniškega sklada.

Vrednost povprečne ure dela upravljavca učbeniškega sklada znaša 2,65 evra bruto, kar je skrajno poniževalno vrednotenje odgovornega dela.

V zahtevi po spremembi Pravilnika o upravljanju učbeniških skladov, ki jo je SVIZ torej naslovil na ministrstvo 2. 7. 2019, smo ministra dr. Jerneja Pikala spomnili na že večkratna opozorila knjižničark in knjižničarjev ter sindikata, da je delo upravljavca učbeniškega sklada vrednoteno nesprejemljivo nizko. Od uveljavitve Pravilnika o upravljanju učbeniških skladov, ki v 6. členu določa vrednotenje dela z učbeniškim skladom, se namreč kaže, da je formula, v skladu s katero se delo obračunava, nedomišljena in neustrezno vrednoti delo upravljavca učbeniškega sklada. Vrednost njegove povprečne ure dela znaša 2,65 evra bruto, kar je skrajno poniževalno vrednotenje odgovornega dela. SVIZ je ministrstvo zato ponovno pozval k razmisleku in spremembi ter tudi posredoval predlog spremembe formule iz 6. člena pravilnika, po kateri se obračunava in zagotavlja sredstva za plačilo dela upravljavcev učbeniških skladov.