Ljubljana, 30. 11. 2018

Nova številka e-Svizovih novic

V predzadnjem mesecu koledarskega leta 2018, ki je zajet v tokratnih e-Svizovih novicah, so bila v ospredju pogajanja z Vlado RS, ki so se sklenila s parafiranjem stavkovnega sporazuma in opredeljevanjem članstva SVIZ ter drugih zaposlenih v vzgoji, izobraževanju, znanosti in kulturi o sprejemljivosti izpogajanega. Komisija za ugotavljanje rezultatov glasovanja o podpisu stavkovnega sporazuma je po pregledu vseh prejetih zapisnikov ugotovila, da se je glasovanja udeležilo 38.353 zaposlenih v dejavnostih SVIZ, pri tem pa jih je za podpis stavkovnega sporazuma glasovalo 36.559 ali 95,32 odstotka vseh, ki so se o omenjenem vprašanju izrekali. 

V luči pogajalskega procesa med vlado in sindikati javnega sektorja je bil tokrat izpeljan tudi najpomembnejši dogodek v štiriletnem obdobju sindikata, in sicer kongres SVIZ. Tokratni deseti je potekal 19. in 20. novembra v Portorožu, na njem pa so delegatke in delegati za glavnega tajnika za mandatno obdobje 2018–2022 vnovič potrdili Branimirja Štruklja. Izvolili so še nov Nadzorni odbor SVIZ ter Komisijo za statutarna vprašanja in pritožbe SVIZ.

Novembra je SVIZ pridobil tudi reprezentativnost za dejavnost nastanitvenih ustanov za oskrbo duševno prizadetih, duševno obolelih in zasvojenih oseb – v le-to se uvrščajo socialnovarstveni zavodi. Na podlagi omenjenega dokumenta in drugih predpisov lahko SVIZ zdaj zastopa ne zgolj interese našega članstva v socialnovarstvenih zavodih, temveč na ravni države tudi interese vseh zaposlenih v teh zavodih. SVIZ lahko tudi pristopi k področni kolektivni pogodbi in sodeluje pri njenih spremembah ter pri pristojnem ministrstvu opozarja na pravice in interese zaposlenih v socialnovarstvenih zavodih.  

V e-Svizovih novicah za november še o prvem sestanku z novim ministrom za kulturo Dejanom Prešičkom, shodu Zveze svobodnih sindikatov Slovenije in KSS Pergam 5. 12. 2018, ki se mu bo pridružil tudi SVIZ, o štipendijah in subvencijah, prizadevanjih hrvaških kolegov za višje plače, položaju slovenskega šolstva v Italiji in o konferenci Oblikovanje prihodnosti Evrope: vloga izobraževalnih sindikatov, ki jo je Evropski sindikalni odbor za izobraževanje (ETUCE) pripravil v Atenah.

Povabljeni k branju.

e-Svizove novice_november 2018