Ljubljana, 6. 4. 2018

Nova ureditev delovnega časa učiteljev

Za nami sta že dva posveta z naslovom »Nova ureditev delovnega časa učiteljev«, do konca meseca pa jih bo izpeljanih še pet, in sicer so na posvete vabljeni sindikalni zaupnice in zaupniki iz osnovnih šol in OŠ s prilagojenim programom, medtem ko bo posvet za zaupnike v srednjih šolah organiziran posebej (v drugi polovici aprila). Namen srečanj je članstvo oziroma zaposlene v šolah prek sindikalnih zaupnikov seznaniti z novo ureditvijo delovnega časa učiteljev v osnovnih in srednjih šolah, ki je bila uveljavljena s Kolektivno pogodbo za dejavnost vzgoje in izobraževanja v RS avgusta lani in ki se bo začela uporabljati z začetkom prihodnjega šolskega leta, tj. s 1. 9. 2018. Predstavljajo se usklajena stališča SVIZ in šolskega ministrstva glede posameznih elementov nove ureditve ter ugotovitve s šol, na katerih je bilo v letošnjem šolskem letu vzpostavljeno poskusno spremljanje učinkov nove ureditve delovnega časa učiteljev. Na posvetih sodeluje tudi predstavnik MIZŠ.

V prihodnjih dneh bomo na naših spletnih straneh objavili predstavitev, ki jo na posvetih predstavlja strokovna sodelavka GO SVIZ Jadranka Zupanc, ter ostala gradiva, pomembna v tej zadevi. V nadaljevanju objavljamo datume in lokacije prihodnjih posvetov z opombo, da so mogoče še naknadne spremembe, zato sindikalne zaupnice in zaupnike pozivamo, da počakajo na uradna vabila na posvete z navedenimi točnim datumom, uro in lokacijo izvedbe.

 

Datum, ura, kraj posveta Za območne odbore SVIZ
9. april 2018, ob 15. uri, OŠ Prestranek, Ulica 25. maja 14 b, Prestranek OO SVIZ Ajdovščina, Idrija, Ilirska Bistrica, Nova Gorica, Obala, Postojna in Tolmin
16. april 2018, Maribor (ura in lokacija posveta bosta znani naknadno) OO SVIZ Lenart, Ormož, Podravje, Pomurje, Ptuj in Slovenska Bistrica
17. april 2018, Novo mesto (ura in lokacija posveta bosta znani naknadno) OO SVIZ Novo mesto, Bela krajina in Posavje
18. april 2018, Ljubljana (ura in lokacija posveta bosta znani naknadno) (!) posvet za sindikalne zaupnice in zaupnike v srednjih šolah (vsi območni odbori SVIZ)
25. april 2018, Celje (ura in lokacija posveta bosta znani naknadno) OO SVIZ Celje, Koroška, Slovenske Konjice, Šmarje pri Jelšah, Velenje in Zasavje

 

 

Komentarji
Vse je igra
21.04.2018

Aljoša, zato, ker so glavni temelji zaprti, kot pravijo predlagatelji. Tudi jaz vem za roke, ampak usklajevali se bodo samo še o nekaterih stvareh. Kar je, milo rečeno, podcenjujoče do vseh, ki predlagamo spremembe oz. popravke.
Ko bodo vsi ostali učitelji (ki jim je zdaj očitno vseeno) dojeli, kaj se dogaja, bo prepozno. Ali pa razmišljajo, kako bodo novi sistem DČ prilagodili sebi (kot je v naši državi v navadi - pravila so za to, da se jih krši). 1. 9. 2018 bo veljalo vse, kar so do zdaj sprejeli. In to za vse učitelje. A vse predlagane rešitve niso dobre.
Če se spreminja, naj se na bolje, ne na slabše (za nekatere).

Aljoša
18.04.2018

Zakaj vsi razmišljamo oz. sklepamo, da je vse že odločeno??? Škoda je samo, da nas je premalo (tukaj samo dva komentarja) glasnih in povemo (zapišemo), kaj si mislimo.
Naj opozorim, da v Prilogi "Spremembe in dopolnitve Kolektivne pogodbe za dejavnost vzgoje in izobraževanja v Republiki Sloveniji" (UL RS 45/17) jasno piše, da ...
"Podpisniki tega dogovora bodo po potrebi najkasneje do maja 2018 predlagali spremembe oziroma dopolnitve kolektivne pogodbe glede ureditve delovnega časa učiteljev v osnovnem in srednjem šolstvu. Podpisniki tega dogovora si bodo prizadevali, da bodo pogajanja o morebitnih spremembah in dopolnitvah zaključena najkasneje do 1. 7. 2018. "

Torej: Še je čas, da predlagamo, kaj je dobro in kaj ne.

Vse je igra
14.04.2018

Sem čakala, da vam bodo odgovorili, pa še niso ...
Po napornem večernem delu (popravljanje pisnih del), ki ga pozna veliko (nikakor pa ne vsi) učiteljev, ste v svojem zapisu zajeli nekaj bistvenih stvari, ki so "obvisele v zraku" po letošnjih grenko-sladkih stavkovnih mesecih, in ki vznemirjajo vse nas, ki smo stavkali. Tudi jaz upam, da nam ne bo treba predolgo čakati in da bo nova vlada (tako odgovarjajo tudi stranke v svojih odgovorih SVIZ-u) takoj uredila naš položaj znotraj sistema JS. Koliko učiteljskega (in drugih zaposlenih) denarja bodo še vrgli skozi okno v nevemkatere luknje?
Od kdaj in s kakšnimi obrestmi nam bodo priznali zvišanja plač, karierni sistem, razredniško delovno mesto? O tem se ne govori naglas. O razponu med nazivi bi vam znala povedati le to, da je dokazano, da je v najvišjem učiteljskem nazivu svetnik najmanj strokovnjakov, obratno pa v drugih poklicih (uradniki, zdravniki) največ - zato je poudarek na svetovalcu in svetniku. Kdo je to naredil in zakaj - namreč, da učitelji ne moremo v večjem številu napredovati v najvišji naziv - je jasno (avtorji pravilnikov in odločevalci so znani, ali ne?). Zato bo treba najprej spremeniti zakonodajo, ki zavira kariere v VIZ ter nas sili v diskriminacijski položaj (do drugih v JS).
Glede delovnega časa pa menim, da boste vsaj v dveh segmentih razočarani, skupaj z mano.
Kolikor vem do zdaj, nama tega večernega, popoldanskega, prazničnega, nedeljskega ... dela nihče nikamor ne bo prišteval. Razlikovanja med predmeti ne bo, midva bova enako dolgo delala kot tisti, ki ne popravlja pisnih del. To je zame velik nesmisel snovalcev novega sistema. Zanikati, kar vedo vsi, še najini kolegi, zaradi tega, da se ne bomo sprli med sabo??? Drugi nesmisel pa je, da boste časovno v slabšem položaju vi, ki imate 4 ure povečanega obsega kot tisti, ki ga nima - dodatno se vam namreč ne bo priznalo več časa za priprave, popravljanje ... boste pa plačani za te 4 ure na teden.
Na oba nesmisla sem pozimi opozorila pristojne, a neuspešno. Razen če se je vmes kaj spremenilo.
Mislim, da bo nova ureditev delovnega časa pokazala preveč napak in jo bo treba v nekaterih elementih spremeniti, še preden nas bo res sprla med sabo.
Kot piše novinarka Milena Zupančič v današnjem Delu - zdravniki, šolniki, novinarji so izgubili lesk v očeh - entuziazem, občutek poklicnega poslanstva - zaradi birokracije in zakonov, ki jih ubijajo.

Sebastian
10.04.2018

Spoštovani g. Branimir Štrukelj!

Me veseli, da boste uredili vsaj delovni čas učiteljev in da mi ne bo potrebno poslušati, da imamo učitelji tri mesece počitnic in še nato vsake dva meseca po en teden brezplačnih počitnic ter da delamo od 8.00 do 11.00 ure. Ko sem danes popravil vse dnevnike (od 19.30 do 22.30), pa sem se lotil tegale pisanja.

Lansko leto sem vas podpiral, ko ste se borili za kolegice in kolege iz plačne J skupine. V kolikor se spomnim, je bilo rečeno, da bo v jeseni 2017 sklenjen dogovor tudi za preostale delavce nad 26. plačnim razredom. Izgovore, zakaj še to ni urejeno, ne želim poslušati; sem vas podpiral tudi pri obeh stavkah v letošnjem letu, ki so se začele izvajati prepozno. Celo jesen ste preverjali razpoloženost svojih članov. Preveč časa je bilo zamujenega, se vam ne zdi?

Ne morem pa sprejeti, da nadaljujete z razdiranjem in razvrednotenjem učiteljevega poklica.
Pa da najprej predstavim moj pogled na vaše razvrednotenje učiteljevega poklica. Dobro, izplen pogajanj je bil dvig 2 plačnih razredov in še en dodatni plačni razred za učitelja razrednika. Čestitam.
Nato pa ste, bom kar citiral, kar ste posredovali političnim strankam, ki vam morajo do danes odgovoriti: »č. Ali se strinjate, da se karierni razpon učiteljev in drugih strokovnih delavcev, ki je zdaj od 30. do 43. plačnega razreda, v nazivih svetovalec in svetnik zviša za en plačni razred?«
Kaj pa učitelji brez naziva ali z nazivom mentor pa nismo več primerljivi z ostalimi učitelji in bomo sedaj slabše plačani? Ali delamo slabše? Ne, zahtevamo pa enko za vse učitelje in ne več kot ostali. Kot je bil slogan na zadnji SVIZ-ovi stavki. Prosim za odgovor, zakaj ne vsi učitelji enako karierno za en plačni razred navzgor. Diskriminatorno, tega od sindikata, katerega član sem, ne bi pričakoval!

Sedaj je, kar je. Počakati bo potrebno na novo vlado. Naj vas pa spomnim, da morate zahtevati, da se izplačilo višjih plačnih razredov (odprava anomalij) opravi s 1.10.2017, tako kot ste obljubili in prosim predstavite to novim pogajalcem na vladni strani. Kdo bo plačal obresti, mi ni znano? Sindikat, vsaj članom?

Kot srednješolski učitelj imam obvezo 20 ur pouka tedensko (poleg ostalega dela, ki ga bo potrebno predstaviti g. Kuštrinu iz FIDESA in veliko koštrunom v dolini šentflorjanski). Da učitelji ne opravljamo samo predavanj. Vzemite si čas in jim razložite. Ali pa morda ne veste, kaj vse počnemo učitelji danes v in izven razreda?
Ker nas je na naši šoli premalo (verjetno je tako tudi na drugih šolah), moram dodatno vsak teden opraviti še preko 4 ure pouka v razredu, kar pomeni 20 % nad-obremenitev, nadomeščanja niso všteta. To sta dva predmeta še zraven, za katera moram prav tako pripraviti snov za predavanja, izdelati vaje, pripraviti dnevnike, preverjanja in teste... Ampak kam se bo to štelo v novi uredbi delovnega časa, mi še ni znano. Znano pa mi je, da mi delodajalec te ure prišteje in na koncu znese slabe 10 % pri plači (tako predvideva uredba, ki jo je podpisal sindikat). Po tem takem, ne potrebujem opravljati vsega prej naštetega-če ne dobim plačanih vsaj 20 %? Tudi tukaj prosim za obrazložitev.

Do sedaj sem vam verjel g. Štrukelj. Nova vlada, pa upajva da bo do poletja. In če bo, bo to prva, ki ne bo imela počitnic (ali pa prihodnje leto). Se strinjate z menoj? Pa dajmo enkrat učitelji res stavkati med poletnimi počitnicami, kot to večkrat preberem iz komentarjev koštrunov na portalih, zakaj ne stavkamo poleti. Dijaki odpišejo maturo, mi jo popravimo (ali pa tudi ne) in ne izdamo spričeval. Imate takšno moč ali toliko volje g. Štrukelj?

Pa ne pozabite na tistih 8 %. To je skoraj ena plača zraven, vsako leto.

Sem Slovenec, ne jamram, imam rešitve in ne bom izstopil iz sindikata.

Lep pozdrav, Sebastian

Vaš komentar