Ljubljana, 12. 2. 2019

Nova ureditev delovnega časa v praksi

Po prvem dnevu izobraževalnega seminarja, na katerem so sindikalni zaupniki in zaupnice iz osnovnih in glasbenih šol ter zavodov za izobraževanje odraslih razpravljali o aktualnih razmerah na področju delovanja sindikata, o stanju v vzgojno-izobraževalnih zavodih, pojavnosti spletnega nasilja in nasilju na delovnem mestu nasploh, o delovnopravnih vprašanjih, srečali pa so se tudi z ministrom za izobraževanje, znanost in šport dr. Jernejem Pikalom, so drugi dan, 12. februarja 2019, največ časa namenili izvajanju nove ureditve delovnega časa v praksi. Nov način določanja in evidentiranja delovne obveznosti učiteljev je bil oblikovan na podlagi zahtev računskega sodišča in v osnovnih in srednjih šolah velja od začetka šolskega leta 2018/19.

Strokovna sodelavka SVIZ za pravne zadeve Jadranka Zupanc je v svoji predstavitvi v dveh zaporednih sklopih predstavila najpogostejšo problematiko, s katero se ob vpeljavi nove ureditve delovnega časa učiteljev v praksi srečujejo šole. V začetni uri in pol je spregovorila o zasnovi in posameznih vidikih individualnega delovnega načrta, ki ga za zaposlene pripravijo ravnatelji, izpostavila pa je še vidike neenakomerno razporejenega delovnega časa učiteljev in beleženje le-tega ter odgovorila na številna vprašanja sindikalnih zaupnic in zaupnikov o predstavljeni problematiki.

1. del - ILDN in Delovni čas učitelja


V drugem sklopu predstavitve problematike nove ureditve delovnega časa učiteljev v praksi je strokovna sodelavka sindikata Jadranka Zupanc podrobneje predstavila področje nadomeščanj in izvedbo šole v naravi, spregovorila pa je tudi o predlogih nekaterih sprememb Kolektivne pogodbe za dejavnost vzgoje in izobraževanja v RS, ki se nanašajo na urejanje delovnega časa učiteljev. Slednje so bile pripravljene, a zaradi predčasnega odstopa prejšnje vlade v kolektivno pogodbo še niso bile tudi zapisane.

2. del - Nadomeščanja in Izvedba šole v naravi

Dvodnevni intenzivni izobraževalni seminar je več kot 350 sindikalnih zaupnic in zaupnikov zaključilo z zborom Sindikalne konference osnovnih in glasbenih šol ter zavodov za izobraževanje odraslih, na katerem so sprejeli nekatere pomembne sklepe ob napovedanih spremembah zakonodaje in oblikovanju usmeritev in ciljev slovenskega izobraževalnega sistema ter stališča o veljavni ureditvi delovnega časa učiteljev, prenovi kariernega sistema in spletnem nasilju, ki v zadnjem obdobju vse pogosteje vstopa tudi v šolski prostor. 

 

 

Komentarji
Trenutno ni komentarjev!
Vaš komentar