Ljubljana, 22. 1. 2019

Nova usposabljanja v projektu "Le z drugimi smo"

Koordinatorka programa Le z drugimi smo (2016–2021) dr. Marijanca Ajša Vižintin, ZRC SAZU, ISIM je z nami delila informacijo, da v okviru projekta nadaljujejo z usposabljanji po Sloveniji.

Že v naslednjem tednu – v petek, 1. februarja in soboto, 2. februarja – bodo v okviru regijskega usposabljanja na Osnovni šoli Maksa Durjave v Mariboru izvajali seminarje Živeti raznolikost: vključevanje priseljencev, slovenščina in medkulturni dialog (koordinatorka dr. Marijanca Ajša Vižintin), Ničelna toleranca do nasilja: izzivi in težave (koordinatorka mag. Sabina Autor), Spoštljiva komunikacija in reševanje konfliktov (koordinatorka dr. Alenka Gril), Izzivi sodobne družbe v šoli in vrtcu (koordinatorka dr. Alenka Gril) ter Medkulturni odnosi in integracija (koordinatorka dr. Mirjam Milharčič Hladnik). Natančen program usposabljanja in informacije o prijavi na dogodek najdete na tej povezavi: https://lezdrugimismo.si/sl/seminarji/maribor-1-in-2-februar-2019

 

Do zdaj je sicer enega od seminarjev v projektu »Le z drugimi smo« poslušalo že več kot 4.500 pedagoških delavk, delavcev. Ena od udeleženk je o seminarju "Živimo raznolikost: vključevanje priseljencev, slovenščina in medkulturni dialog" zapisala: "Zelo kvaliteten seminar! Je idealna priložnost za seznanitev z inovativnimi pristopi poučevanja, učenja slovenskega jezika za otroke, učence priseljence, razumevanja njihovega položaja, čustvovanja. Je čudovita usmeritev za vzpodbujanje multikulturnosti, razvijanje sprejemanja otrok in njihovih staršev, s katerimi delamo, predstavljene možnosti delovanja bodo gotovo obogatile naše delo, nam omogočile, da vzpostavimo razumevajoč, empatičen, spoštljiv odnos do priseljencev, da jim omogočimo lažje vključevanje v družbo, jih podpiramo pri uveljavljanju, napredku, ohranjanju lastne kulture ter spoznavanje jezika in kulture okolja, v katerem živijo. Izjemno se me je dotaknil entuziazem in empatija predavateljev, njihova energija, ustvarjalnost na področjih, na katerih delujejo, multikulturnost. Hvala za razširitev mojih obzorij. Seminar bi priporočala vsem učiteljem, vzgojiteljem, ljudem, ki živijo ali delajo s priseljenci." (Krško, 18. in 19. 5. 2017).

Če želite, da koordinatorji v projektu »Le z drugimi smo« v šolskem letu 2018/19 pridejo tudi v vaš kolektiv (v vrtec, osnovno ali srednjo šolo, v dijaški dom, glasbeno šolo ali na ljudsko univerzo), jim pišite na info@lezdrugimismo.si. Naslednji dve usposabljanji »Le z drugimi smo« pa bosta v Ljubljani (5. in 6. aprila 2019 ter 17. in 18. maja 2019).

Več informacij o seminarjih najdete na spletni strani https://lezdrugimismo.si/, prijava je obvezna v Katisu (https://lim3.mss.edus.si/Katis/Uvodna.aspx). Program »Le z drugimi smo« izvajata ZRC SAZU in Pedagoški inštitut v sodelovanju z zunanjimi sodelavkami, sodelavci. Program financirata MIZŠ in Evropski socialni sklad, zato je brezplačen.