Ljubljana, 3. 7. 2023

Novela ZOFVI stopila v veljavo

Z začetkom tega meseca je začela veljati nedavno sprejeta novela Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja, ki naslavlja trenutno situacijo pomanjkanja strokovnih delavcev in poenostavlja nekatere postopke za lažje zaposlovanje. Šole bodo tako lahko zaposlovale tudi strokovnjake brez pedagoško-andragoškega znanja.

Novela zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja, ki so jo v parlamentarni postopek s ciljem zagotoviti večjo dostopnost do pedagoškega osebja ob zagotavljanju vsaj obstoječe ravni kakovosti v izobraževanju vložile koalicijske Gibanje Svoboda, SD in Levica, se dotika tudi dokazovanja znanja slovenskega jezika.

Poleg tega novela skrajšuje postopke sprejemanja podzakonskih predpisov, s katerimi minister določi izobrazbo, saj strokovni svet že v postopku sprejemanja izobraževalnih programov določi posebni del programa, ki je podlaga za določitev izobrazbe. Zato ni potrebno, da bi strokovni svet naknadno podal še mnenje glede predloga pravilnika.

Po noveli bodo vrtci in šole za določen čas dveh let lahko zaposlili osebo z izpolnjenimi pogoji glede stopnje in smeri izobrazbe, a brez opravljenega strokovnega izpita. Ko bi opravil ta izpit, bi takoj sklenil pogodbo za nedoločen čas.

Šole pa bodo lahko zaposlile tudi strokovnjake brez pedagoške, pedagoško-andragoške ali specialne pedagoške izobrazbe. Z njimi bi lahko sklenili pogodbo za določen čas treh let, s pogojem, da se v enem letu vpišejo na ustrezni študijski program za pridobitev manjkajoče izobrazbe. Če bi jo v treh letih pridobili, bi takoj sledila sklenitev pogodbe za nedoločen čas.

 

Vir informacije: Slovenska tiskovna agencija, 1. julij 2023

Komentarji
Trenutno ni komentarjev!
Vaš komentar