Ljubljana, 12. 11. 2021

Nujno vzpostaviti ustrezna razmerja

Predsedstvo Konfederacije sindikatov javnega sektorja Slovenije (KSJS), katere član je tudi SVIZ, je na seji 11. novembra 2021 sprejelo sklep, da se je KSJS pripravljena pogovarjati o dvigu plač funkcionarjev in direktorjev v javnem sektorju le pod pogojem, če se istočasno odpravi preveliko kompresijo plačnih razredov v spodnji tretjini plačne lestvice, in sicer na način, da se ob upoštevanju višine minimalne plače vzpostavi ustrezna razmerja med posameznimi delovnimi mesti do vključno V. tarifnega razreda.

Kot opozarja KSJS, je več let trajajoče neusklajevanje plačnih razredov in neprilagajanje uvrstitev posameznih delovnih mest spremembam višine minimalne plače pripeljalo do trenutnega stanja, ko so celo temeljna delovna mesta posamezne dejavnosti v V. tarifnem razredu (srednješolska izobrazba), uvrščena v plačne razrede pod višino minimalne plače. Takšna delovna mesta so denimo: vzgojitelj predšolskih otrok – pomočnik vzgojitelja, laboratorijski tehnik III in pravosodni sodelavec. Hkrati je pod minimalno plačo uvrščena tudi velika večina delovnih mest plačne skupine J do vključno V. tarifnega razreda.

Tako stanje je, kot je ponovno poudarila KSJS, nevzdržno, zato je bila na njeno pobudo v Dogovor o odpravi varčevalnih ukrepov v zvezi s povračili stroškov in drugimi prejemki javnih uslužbencev maja letos vnesena točka 13 – glede usklajevanj o plačnih razredih, s poudarkom na tistih delovnih mestih, ki so v spodnji tretjini plačne lestvice. Stališče KSJS je, da samo, če se ustrezno uredijo razmerja za te javne uslužbence in se jim določijo dostojne plače za njihovo delo, se lahko  hkrati nekoliko korigirajo tudi plače funkcionarjev in direktorjev.

KSJS ostro nasprotuje dvigu zgolj funkcionarskih plač, saj je neopravičljivo dejstvo, da je v javnem sektorju bistveno preveč delovnih mest uvrščenih v plačne razrede, ki so na ravni minimalne plače ali celo pod njo. Tovrstna uravnilovka načenja človekovo dostojanstvo, poleg tega pa povzroča pomanjkanje ustreznega kadra v mnogih dejavnostih, tudi takih profilov, ki so nezamenljivi in nujno potrebni za zajezitev širjenja bolezni covid-19.

Komentarji
Trenutno ni komentarjev!
Vaš komentar