Ljubljana, 10. 11. 2021

O aktualnih razmerah in dogajanju

V SVIZ-u smo v minulih tednih že uspešno izpeljali štiri izobraževalne seminarje za svoje sindikalne zaupnice in zaupnike ter v novembru načrtovali izvedbo še treh seminarjev za svoji najštevilčnejši sindikalni konferenci, a smo bili nato zaradi znanih okoliščin primorani srečanja premakniti na kasnejši čas, ko bodo razmere ugodnejše. Kljub temu smo v torek, 9. novembra, pripravili posvet na daljavo, in sicer za zaupnike s 14 območnih odborov sindikata. Podobno srečanje za drugi del sindikalnih zaupnikov organizirano tudi prihodnji torek popoldne.

Srečanje je vodila predsednica Sindikalne konference osnovnih in glasbenih šol ter zavodov za izobraževanje odraslih in obenem predsednica GO SVIZ Jelka Velički, ki je uvodoma pozdravila prisotne in napovedala vsebino tokratnega posveta, nato pa k besedi že povabila glavnega tajnika SVIZ Branimirja Štruklja. Ta je delil obžalovanje predsednice, da srečanje ne more potekati v živo, saj je neposredni stik z zaupniki in člani vsekakor kakovostnejši ter učinkovitejši in doslej izpeljani izobraževalni seminarji so se izkazali kot zelo koristni in zanimivi.

Dotaknil se je aktualnih dogodkov, povezanih z epidemijo, ter iz tega izhajajočih izzivov in težav. Glavni tajnik je izpostavil, da je socialni dialog v naši državi blokiran in prekinjen. To velja tako za raven sodelovanja med socialnimi partnerji na državni ravni (v okviru Ekonomsko-socialnega sveta) kot tudi na relaciji do posameznih resorjev (MIZŠ in MK), kjer ministrstvi sindikata ne vključujeta v predhodne razprave, v oblikovanje ukrepov in navodil niti ne upoštevata naših pobud ali se odzivata na pozive, vprašanja ali predloge. Vse navedeno velja tudi za aktualni odlok Vlade RS, ki zaostruje ukrepe za obvladovanje epidemije in se v pomembnem delu dotika tudi delovanja vzgojno-izobraževalnega sistema. SVIZ pri oblikovanju tega odloka, ki pušča odprtih izjemno veliko vprašanj in v šolski prostor vnaša zgolj dodatno zmedo in nezadovoljstvo, ni sodeloval.

Druga tema, ki se je je dotaknil glavni tajnik, je napovedana sprememba Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (ZOFVI), in sicer je za SVIZ pomembna oziroma problematična zlasti v delu, ki predvideva radikalno spremembo razmerij v svetih zavodov. Novela zakona je bila vložena v Državni zbor in čaka na razpravo ter glasovanje, predvidoma bo to na decembrski seji DZ. Predlagane spremembe izkazujejo globoko nezaupanje do zaposlenih v vrtcih in šolah ter politiki na široko odpirajo vrata še v vzgojno-izobraževalne ustanove. Pomenijo negotovo prihodnost vrtcev in šol ter dominacijo politike nad stroko. SVIZ si bo zato prizadeval, da sestava svetov zavodov ostane nespremenjena, in s tem namenom organizira aktivnost zbiranja podpisov proti navedeni spremembi. Glavni tajnik je na posvetu pozval zaupnice in zaupnike, naj med 2. in 19. novembrom med svojimi kolegicami in kolegi v vrtcih in šolah zberejo čim večje število podpisov proti opisani škodljivi spremembi.

Glavni tajnik je nadaljeval z vprašanjem plač, ki v zadnjem času – z izjemo splošne problematike prenizkih plač skupine J oz. vseh zaposlenih v spodnji tretjini plačne lestvice – sicer ni v ospredju vprašanj članstva. So se pa nedavno zgodile pomembne spremembe oziroma premiki v plačnem sistemu pri nekaterih poklicnih skupinah, napoveduje pa se tudi dvig plač funkcionarjev in direktorjev. SVIZ bo zahteval, da se ustrezno naslovi (torej z dvigom) tudi plače zaposlenih v skupini J, pomočnic vzgojiteljic, negovalk …, t. j. vseh zaposlenih v spodnji tretjini plačne lestvice. Omenil je še problematiko izplačila dodatkov za delo v epidemiji in novi vladni predlog ureditve tega področja.

Zadnja obravnavana tema v nastopu glavnega tajnika sindikata pred kasnejšo razpravo s sindikalnimi zaupniki ter izmenjavo izkušenj s terena je bila prihajajoči 11. kongres SVIZ, ki bo čez približno leto dni, v drugi polovici novembra 2022. V sindikatu so prve priprave na ta dogodek že stekle. Glavni tajnik je sindikalne zaupnice in zaupnike povabil, naj nadaljujejo svoje aktivnosti na tem položaju oziroma – če se bodo upokojili, odhajajo na drugo delovno mesto ali ne nameravajo več opravljati tega dela – da poskrbijo, da v svojih zavodih na mesto zaupnika člani izberejo svojega najustreznejšega predstavnika.

Druga polovica tokratnega spletnega srečanja s sindikalnimi zaupnicami in zaupniki SVIZ iz osnovnih šol je bila namenjen razpravi. V njej so kolegice odkrito spregovorile o številnih perečih vprašanjih na njihovih zavodih, večina pa se jih je dotikala težavnosti izvajanja aktualnih ukrepov za preprečevanje okužb z novim koronavirusom, ki jih je spet enostransko ter preko minulega konca in brez ustrezne komunikacije s prizadetimi deležniki tedna uvedla Vlada RS.

Posnetek uvodnega dela srečanja je na voljo za ogled tukaj:

 

Komentarji
Trenutno ni komentarjev!
Vaš komentar