Ljubljana, 25. 10. 2021

O kakovosti v javnem šolstvu brez tistih, ki to kakovost omogočajo

Sorodne objave

 

sporočilo za medije!

 

O KAKOVOSTI V JAVNEM ŠOLSTVU BREZ TISTIH, KI TO KAKOVOST OMOGOČAJO

SVIZ je na ministrstvo naslovil zahtevo, naj predstavnike sindikatov vključi v delovno skupino za pripravo Zakona o kakovosti v visokem šolstvu.


Ljubljana, 25. oktobra 2021 – Sindikat vzgoje, izobraževanja, znanosti in kulture Slovenije je danes na Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport (MIZŠ) naslovil zahtevo za vključitev predstavnikov sindikatov v delovno skupino za pripravo Zakona o kakovosti v visokem šolstvu. SVIZ, ki je reprezentativni sindikat za področje visokega šolstva, je za oblikovanje omenjenega zakona namreč izvedel iz medijev, s strani resornega ministrstva pa povabila k sodelovanju v delovni skupini ni prejel.

Upoštevaje načela socialnega partnerstva in dejstvo, da je sindikat ključni glas, ki zastopa interese zaposlenih v visokem šolstvu, SVIZ pričakuje, da ga bo ministrstvo v delovno skupino za pripravo Zakona o kakovosti v visokem šolstvu nemudoma vključilo, hkrati pa ga seznanilo z vsem dozdajšnjim dogajanjem, mu posredovalo osnutek predloga novega zakona in obrazložilo namen oblikovanja le-tega. Prav tako pričakuje tudi sklep o imenovanju delovne skupine, iz katerega so razvidni njeni članice in člani. Seveda je odveč dodati, da takšno ravnanje MIZŠ terja utemeljitev, zakaj sindikati kot reprezentativni partnerji v visokošolskem prostoru že do zdaj nismo bili vključeni v aktivnosti za pripravo zakona. SVIZ je do zdaj vedno aktivno sodeloval pri oblikovanju pravnih aktov (denimo predloga novele Zakona o visokem šolstvu in predloga Zakona o raziskovalni in inovacijski dejavnosti).

SVIZ sicer meni, da visokošolski prostor ne potrebuje dodatnega zakonskega reguliranja, saj ga ustrezno ureja Zakon o visokem šolstvu, a če ministrstvo ocenjuje, da obstaja utemeljena in resna potreba po novem zakonu, ki bo določeno materijo celostno in na novo urejal, sindikat opozarja, da je nujno zagotoviti transparentnost celotnega postopka (s predstavitvijo vsebine urejanja ter ravni in postopka sprejemanja odločitev, načina in rokov sodelovanja ter omogočanja podaje pripomb in predlogov vseh ključnih deležnikov visokošolskega prostora).

Sindikat je trden v prepričanju, da delovna skupina na ravni resornih ministrstev ne sme postati sama sebi namen, in poudarja, da je nesprejemljivo, da bi bil v njej zastopani zgolj s strani vlade imenovani in všečni članice in člani. V domeni delovnih skupin je zasledovanje pomembnih ciljev, kar pa je mogoče doseči samo ob izmenjavi mnenj in pripomb vseh ključnih deležnikov prostora, ki ga posamezni pravni akt želi urediti. Nesprejemljivo je, da bi zakon, ki opredeljuje kakovost v visokem šolstvu, nastajal ob odsotnosti zaposlenih, od katerih sta kakovost in odličnost visokošolskega prostora v največji meri tudi odvisna.

X X X X X

Sandi Modrijan,
tiskovni predstavnik Sindikata vzgoje, izobraževanja, znanosti in kulture Slovenije

Komentarji
Trenutno ni komentarjev!
Vaš komentar