Ljubljana, 2. 7. 2024

O pogajanjih na izredni seji

Na sedežu Sindikata vzgoje, izobraževanja, znanosti in kulture Slovenije (Sviz), na Oražnovi ulici 3, v Ljubljani je 2. julija 2024 potekala izredna seja najvišjega organa Sviza med kongresoma. Članice in člani glavnega odbora so se na seji podrobneje seznanili z novostmi v pogajanjih za odpravo plačnih nesorazmerij in prenovo plačnega sistema ter razpravljali o možnostih in pogojih za sklenitev dogovora ter tako za uspešno končanje pogajanj z Vlado RS. Presojali so o stališčih sindikata v trenutno prelomnih trenutkih pogajanj, v katerih nekatera bistvena vprašanja, pomembna za zaposlene v vzgoji, izobraževanju, raziskovalni dejavnosti in kulturi, ostajajo nerešena.

Po seji je predsednica glavnega odbora Sviz Marjana Kolar v izjavi za medije izpostavila, da so članice in člani glavnega odbora prav upoštevaje omenjeno dejstvo s svojimi odločitvami, ki so jih sprejeli, pogajalski skupini Sviza omejili manevrski prostor na pogajanjih. Poudarila je, da se glavni odbor zaveda, da to otežuje delo pogajalcev na pogajanjih, ki si jih Sviz želi uspešno skleniti, a je »jasno zarisal rdeče črte, prek katerih ne bo šel.«

Branimir Štrukelj, glavni tajnik Sviza, je v nadaljevanju povedal, da je bila izredna seja glavnega odbora sklicana z namenom, da bi pogajalska skupina sindikata pridobila mandat za nadaljnje odločitve, saj so pogajanja reprezentativnih sindikatov javnega sektorja z Vlado RS na prelomni točki. Še enkrat je poudaril, da so nekatera bistvena vprašanja v pogajanjih – zlasti na nosilnih delovnih mestih – še odprta, sindikat pa nima manevrskega prostora, da bi pri njih lahko popuščal. Hkrati, je dodal, so ostala v okviru stebrnih pogajanj odprta še nekatera vprašanja o vrednotenju posameznih elementov dela, zlasti ob pomanjkanju učiteljev. Tu po besedah glavnega tajnika sindikat od vladne strani pričakuje, da bo zaposlenim v vzgoji in izobraževanju zagotovila ustrezen položaj, četudi razume, da do odprave plačnih nesorazmerij, kar je bil sicer eden od ključnih ciljev predvidene plačne reforme, ne bo prišlo. Sviz tako skladno s sklepom glavnega odbora ne bo soglašal z opredelitvami v dogovorih, iz katerih bi bilo mogoče sklepati, da so plačna nesorazmerja odpravljena. Sindikat pričakuje, da bo do  odprave plačnih nesorazmerij prišlo tudi v okviru novega plačnega sistema, še zlasti ker je tudi premier napovedal, da bo aktualna vlada v drugem delu svojega mandata več pozornosti namenila področju vzgoje in izobraževanja, ki je zašlo v krizo. Glavni tajnik je izpostavil še pričakovanje do vlade, kar se tiče zaposlenih v plačni skupini J v dejavnostih Sviza, omenil pa tudi za sindikat zelo pomembno vprašanje določitve t. i. kvoruma za sklepanje kolektivne pogodbe.

 

Glavni tajnik Sviza je v sklepnem delu izjave za medije po izredni seji glavnega odbora odgovoril še na novinarsko vprašanje, kaj sindikati pričakujejo od pogajanj na centralni ravni, in se pri tem opredelil do časovne dinamike uveljavljanja dogovorjenega zvišanja plač ter vmesnega usklajevanja plač z inflacijo. Na kratko se je dotaknil še predloga nacionalnega programa vzgoje in izobraževanja za obdobje do leta 2033, ki ga je posebna delovna skupina predala v obravnavo resornemu ministrstvu.

 

 

Komentarji
Trenutno ni komentarjev!
Vaš komentar