Ljubljana, 30. 5. 2019

O preprečevanju nasilja na delovnem mestu

SVIZ je na letošnje spomladanske izobraževalne seminarje za sindikalne zaupnike uvrstil tudi predavanja Doroteje Lešnik Mugnaioni o nasilju na delovnem mestu s poudarkom na praktičnih primerih, v katerih so številni slušatelji začutili oziroma prepoznali dogajanja na lastnih zavodih. Obravnavana tematika je že na samih seminarjih spodbudila živahne razprave in odprla številna vprašanja in dileme, zato se je med udeleženci seminarja za zaupnice in zaupnike SVIZ v visokem šolstvu in znanosti porodila ideja, da bi sindikat pomagal pri organizaciji in izvedbi podobnega predavanja za zaposlene na univerzah. Beseda je dala besedo in tako s pomočjo dr. Danila Koržeta, predsednika sindikata SVIZ na Univerzi v Mariboru (UM), in predavateljice Doroteje Lešnik Mugnaioni ter ob pomoči vodstva UM pripravljamo predavanje Preprečevanje nasilja na delovnem mestu, ki bo v sredo, 5. junija, v dvorani Borisa Podrecce na sedežu UM (Slomškov trg 15, Maribor) s pričetkom ob 10. uri.

Doroteja Lešnik Mugnaioni je predavateljica in svetovalka v Šoli za ravnatelje na področju preprečevanja nasilja, od leta 2003 zunanja strokovna sodelavka SVIZ-a na področju preprečevanja nasilja na delovnem mestu, med leti 1999 in 2018 pa je opravljala delo strokovne sodelavke Društva SOS telefon.

Pojavne oblike nasilja na delovnem mestu so zelo raznolike, saj k problematiki štejemo tako posamezna nasilna dejanja, ki jih zaposlenim povzročijo sodelavci, klienti, učenci, pacienti, svojci, stranke itd., kot tudi sistematično in dolgotrajno nasilje, kot je spolno nadlegovanje in nadlegovanje zaradi osebnih okoliščin ter sistematično psihološko nasilje zoper sodelavce. Fokus tokratnega predavanja bo na preprečevanju sistematičnega psihološkega in socialnega nasilja - trpinčenja. Namen predavanja je ozavestiti in informirati zaposlene na Univerzi v Mariboru o tem, kaj je je trpinčenje (mobing) oziroma nasilje na delovnem mestu, kakšne so njegove pojavne oblike, dinamika ter posledice, želimo pa zaposlene seznaniti tudi z možnimi ukrepi ter intervencijami za prekinitev nasilja in zaščito žrtev.

Predavateljica se bo v svoji predstavitvi osredinila na naslednje vsebinske sklope:
- Opredelitev trpinčenja na delovnem mestu;
- dinamika in posledice trpinčenja;
- intervencije ter oblike pomoči.

Podobno predavanje, kot bo tokratno v Mariboru, skupaj s sindikalno zaupnico na ljubljanski univerzi pripravljamo tudi za tamkajšnje zaposlene. Ta dogodek bo 17. junija v prostorih Univerze v Ljubljani.

Komentarji
Trenutno ni komentarjev!
Vaš komentar