Ljubljana, 11. 4. 2018

O raziskovalni dejavnosti in kulturi

SVIZ je na naslove političnih strank, ki bodo kandidirale na bližajočih se parlamentarnih volitvah, posredoval nekaj vprašanj glede financiranja raziskovalne dejavnosti in stališč do področja kulture. Predstavnike politike smo pozvali, naj nam svoje odgovore in poglede posredujejo čim prej, da bomo lahko z njimi še pred državnozborskimi volitvami seznanili naše članice in člane v dejavnostih kulture in raziskovanja ter ostalo zainteresirano javnost.
Ko bomo torej prejeli in zbrali stališča strank, vas bomo z njimi seznanili, medtem pa v nadaljevanju objavljamo naš dopis političnim strankam z navedenimi vprašanji zanje.


----------------------------------------------------------------------------------------

POLITIČNIM STRANKAM IN LISTAM, KI KANDIDIRAJO NA DRŽAVNOZBORSKIH VOLITVAH 2018   


Spoštovani,

iz Sindikata vzgoje, izobraževanja, znanosti in kulture Slovenije (SVIZ) na vas ob predpostavki, da bo vaša stranka v prihodnjem mandatu sodelovala v Vladi RS, naslavljamo vprašanja, ki se nanašajo  na področji raziskovalne dejavnosti in kulture, za kateri je SVIZ – poleg vzgoje in izobraževanja –  reprezentativen sindikat. Prosimo vas, da nam odgovorite na naslednja vprašanja:

STALIŠČA IN RAVNANJE VAŠE STRANKE GLEDE FINANCIRANJA RAZISKOVALNE DEJAVNOSTI

Po deležu BDB, ki ga Slovenija namenja za raziskovalno dejavnost, je naša država na samem repu držav Evropske unije. Še bolj zaskrbljujoče je, da se je odstotek javnih sredstev, ki ga vlagamo v raziskovanje in razvoj, v zadnjem obdobju celo zniževal. Slovenija se od cilja, da bi za raziskovanje in razvoj namenili 1 % BDP, oddaljuje, namesto da bi se mu približevala.

-  Ali se strinjate, da bi morala Slovenija za raziskave in razvoj nameniti iz javnih sredstev vsaj 1 % BDP?

-  Postavite letnico, ko naj bi Slovenija po željah vaše stranke iz javnih sredstev namenila za raziskovanje in razvoj 1 %.

- Kolikšen delež BDP naj se v proračunu Republike Slovenije za leto 2019 nameni za raziskovanje in razvoj?

-  Ali podpirate zahtevo raziskovalk in raziskovalcev v raziskovalnih inštitutih, da se čim prej na začetku novega mandata sprejme nov Zakon o raziskovalno-razvojni dejavnosti, ki bo zagotovil takojšnje občutno povišanje javnih proračunskih sredstev za znanost, stabilno financiranje te dejavnosti in opredelil, kdaj bomo dosegli cilj 1 % BDP za RD iz javnih sredstev?


STALIŠČA IN RAVNANJE VAŠE STRANKE DO PODROČJA KULTURE

Vzgoja, izobraževanje, znanost in kultura odločilno vplivajo na razvoj, višjo kakovost življenja in refleksijo vsake družbe. V zadnjem desetletju smo v Sloveniji priča trendu zmanjševanja njihovega pomena, ki se očitno izraža v sistematičnem zniževanju javnih sredstev za vsa omenjena področja. In prav v odnosu  do kulture je v politiki najbolj očitno prevladalo prepričanje, da le-ta pri razvoju družbe in zadovoljevanju potreb državljank in državljanov ne igra bistvene vloge. To je najbolj očitno pri vsakoletnem sprejemanju proračunov, ko je vprašanje sredstev za kulturo odrinjeno na obrobje političnega interesa.

-  Ali se strinjate, da je ena od prioritet prihodnje vlade, da izboljša pogoje za delovanje kulturnih institucij na področju kulturne dediščine in umetniškega ustvarjanja? Če se strinjate, navedite, koliko javnih sredstev naj se za kulturo nameni v proračunu Republike Slovenije v letu 2019 ter v letih 2020, 2021 in 2022?

-  Ali se strinjate, da se zvišanja plač, ki bodo uveljavljena v vzgoji in izobraževanju, analogno  uveljavijo tudi delovnih mestih zaposlenih v kulturi?

-  Ali se strinjate, da se za posamezna področja kulture uvedejo standardi in normativi, ki bi omogočili predvidljive obremenitve zaposlenih?

Odgovore na postavljena vprašanja nam, prosimo, čim prej posredujte na elektronski naslov tajnistvo@sviz.si, da bomo lahko z njimi zatem pravočasno – še pred državnozborskimi volitvami – seznanili naše članice in člane v dejavnosti kulture in raziskovanja.

Hvala in s spoštovanjem,

Branimir Štrukelj, glavni tajnik SVIZ