Ljubljana, 15. 4. 2021

O (samo)testiranju nujen dogovor s SVIZ

sporočilo za medije!

 

O (SAMO)TESTIRANJU V ŠOLAH NUJEN DOGOVOR S SVIZ

Dokler ne bo jasno, kakšne so obveznosti in odgovornosti zaposlenih v vzgoji in izobraževanju pri izvedbi testiranj učencev in dijakov, bo sindikat izvajanje tovrstnih nalog članstvu odsvetoval.

 

Ljubljana, 15. aprila 2021 – Sindikat vzgoje izobraževanja, znanosti in kulture Slovenije (SVIZ) zamisel o prostovoljnem samotestiranju učencev in dijakov podpira, saj bi to zagotovo prispevalo k zmanjšanju prenosa okužb. Takšno je bilo stališče sindikata že ob uveljavitvi obveznih testiranj zaposlenih v vzgoji in izobraževanju – SVIZ je sicer zagovarjal prostovoljno testiranje, ki bi temeljilo na zaupanju do učiteljstva –, saj je učinkovitost testiranja bistveno manjša, če sta edina, ki sta v razredu testirana, učitelj in učiteljica.

SVIZ opozarja, da izvajanje nalog, ki so vezane na (samo)testiranje učencev in dijakov, v skladu z veljavnimi pogodbami o zaposlitvi ne spada v delokrog učiteljev ali drugih zaposlenih v vzgoji in izobraževanju, prav tako pa ti za izvajanje omenjenih nalog tudi niso ustrezno strokovno usposobljeni. Sindikat meni, da je nujno, da se učencem in dijakom zagotovi čim boljše učne pogoje ter da v skladu s tem vzgojno-izobraževalni proces do konca šolskega leta nemoteno poteka v šolskih prostorih, ob tem pa se sodelovanju učiteljstva ali drugih zaposlenih v vzgoji in izobraževanju pri predvidenem (samo)testiranju v šolah očitno ne bo mogoče izogniti. Glede na to pa bi moralo biti vnaprej jasno, kakšne bodo pri tem njihove dolžnosti in odgovornosti, saj le-te v dozdajšnjem opisu njihovih del in nalog niso opredeljene. SVIZ zato vztraja, da se o dodatnih nalogah in obremenitvah, povezanih s prostovoljnim testiranjem učencev in dijakov, vnaprej sklene pisni dogovor med kvalificiranimi predstavniki zaposlenih in šolsko oblastjo.

Ministrico prof. dr. Simono Kustec je sindikat sicer že v torek, 13. aprila 2021, pisno pozval, naj se z njim predhodno dogovori o sodelovanju zaposlenih v vzgoji in izobraževanju pri prostovoljnem (samo)testiranju učencev in dijakov, a ni do zdaj prejel še nikakršnega odgovora. Upoštevaje dejstvo, da je začetek (samo)testiranja preložen, se tudi ne bo mogoče izgovoriti na pomanjkanje časa za sklenitev predhodnega pisnega dogovora, kar naj bi bila tudi sicer običajna pot v državi, ki spoštuje osnovne principe socialnega partnerstva. Skrajni čas je, da Vlada RS z zaposlenimi v vzgoji in izobraževanju preneha ravnati, kot da so brezpravna  množica, od katere se pričakuje, da zgolj molče izpolnjuje ukaze oblasti. Dokler ne bo, denimo, jasno, kakšna je odgovornost zaposlenih pri izvedbi testiranj, ali so možne tožbe proti učiteljstvu, dokler niso opredeljene konkretne dodatne obveznosti in naloge zaposlenih, ki so povezane s testiranji, bo SVIZ izvajanje nalog, ki so vezane na (samo)testiranje učencev in dijakov, članstvu odsvetoval.

SVIZ ponovno zahteva tudi, da se za vse zaposlene v vzgoji in izobraževanju končno zagotovi manj invazivno testiranje, ki bi ga lahko ti izvajali sami doma. Od letošnjega januarja je sindikat Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport (MIZŠ) k temu že večkrat pozval, a do zdaj prav tako ni prejel nobenega odgovora. 

V povezavi s predvidenim (samo)testiranjem v šolah je SVIZ dodatno neprijetno presenečen, da se o načinu izvedbe, ki neposredno posega v organizacijo pouka in pedagoškega procesa, opredeljuje izključno minister za zdravje, ministrica za izobraževanje pa molči. Ob tem se ni mogoče izogniti vprašanju, kdo v državi opredeljuje izobraževalno politiko, kdo odloča o stvareh, ki se tičejo vzgojno-izobraževalnega sistema. Za SVIZ je že nekaj časa povsem očitno, da sta vzgoja in izobraževanje prav zaradi popolnega vladnega nerazumevanja pomena delujočega izobraževalnega sistema plačala nerazumno visoko ceno, ki je bila v največji meri izstavljena otrokom, učenkam in učencem, dijakom in dijakinjam ter študentom in študentkam.

X X X X X

Sandi Modrijan,
tiskovni predstavnik Sindikata vzgoje, izobraževanja, znanosti in kulture Slovenije

Komentarji
Trenutno ni komentarjev!
Vaš komentar