O sindikatu

Sindikat vzgoje, izobraževanja, znanosti in kulture Slovenije (SVIZ) je največja samostojna, demokratična in nestrankarska interesna organizacija v javnem sektorju v Sloveniji, ki zastopa interese zaposlenih v vzgoji, izobraževanju, znanosti in kulturi, varuje njihov ekonomski in socialni položaj ter uveljavlja vlogo in pomen izobraževanja, znanosti in kulture kot temeljnih stebrov uspešne prihodnosti vsake družbe.

SVIZ od 15. maja 1990 organizirano in uspešno zastopa interese zaposlenih v vzgoji, izobraževanju, znanosti in kulturi ter javnem sektorju nasploh. Uspešnost našega sindikalnega delovanja se je sprva več kot desetletje merila predvsem z dosežki pri zviševanju plač, kopičenju in povečevanju dodatkov, širitvi bonitet in povečevanju nadomestil za stroške, ki nastajajo ob delu. Veliko smo pripomogli tudi k izboljšanju pogojev za delo, a je bilo to bistveno manj cenjeno kot zviševanje plač. Prav tako je bila kot sama po sebi umevna tudi zložna krepitev posameznih elementov socialne države kot najpomembnejše pridobitve sodobne evropske civilizacije. A po začetku krize konec leta 2008 so se razmere bliskovito spremenile in čez noč smo bili prisiljeni preiti v obrambo že pridobljenih pravic. Predvsem v minulih šolskih letih, ko sta bili v Sloveniji solidarnost in socialna država nekajkrat na preizkušnji, smo se z našimi članicami in člani, ki so naša prizadevanja podprli z redko videno odločnostjo, pogumom, občutkom za skupno dobro, a tudi s pripravljenostjo na osebne žrtve, uspešno zoperstavili neoliberalni logiki vztrajnega zmanjševanja pravic, po kateri je posegla oblast. Z zadovoljstvom lahko ugotovimo, da je SVIZ-u v sicer ostrih konfliktih uspelo preprečiti vladajočim uveljavitev škodljivih ukrepov, ki so ogrožali kakovost in položaj javnih storitev v naši državi. Obranili smo delovna mesta, standarde in normative v javnem izobraževanju in v največji meri nam je uspelo ohraniti materialni položaj zaposlenih v vzgoji, izobraževanju, znanosti in kulturi. V sindikalnih bojih za participativno demokracijo, ohranitev in utrditev socialne države in kakovostnih javnih storitev, za delovna mesta in ohranitev materialnega položaja zaposlenih je SVIZ postal sinonim za dobro organiziran sindikat, ki je sposoben načrtovati in nadzorovano izpeljati tudi najzahtevnejše sindikalne akcije, kot so stavke in množične demonstracije.

Pridružite se nam! Skupaj bomo obranili socialno državo, delovna mesta in dostojne plače! Ohranite pravice in ugodnosti iz članstva tudi po upokojitvi! (pristopna izjava za upokojene članice in člane - .PDF, .DOC)

Oglejte si tudi predstavitveno brošuro Skupaj smo močnejši! (Številčno in aktivno članstvo ter medsebojna solidarnost – temelj uspešnosti sindikata), ki smo jo izdali ob naši 30. obletnici.