Ljubljana, 24. 3. 2021

O vlogi ter dolžnostih učiteljev in izobraževanja


sporočilo za medije!O VLOGI TER DOLŽNOSTIH UČITELJEV IN IZOBRAŽEVANJA


Dolžnost učiteljic in učiteljev je odzivati se in zastopati glas razuma in kritičnega mišljenja.


Ljubljana, 24. marca 2021 – Glavni odbor Sindikata vzgoje, izobraževanja, znanosti in kulture Slovenije je na svoji včerajšnji seji med drugim opravil razpravo in izmenjavo stališč o pismu, ki so ga nedavno spisali in v javnost posredovali profesorice in profesorji Gimnazije Bežigrad in s katerim naslavljajo ne le ostale zaposlene v vzgoji in izobraževanju, temveč širšo javnost.

Tudi članice in člani GO SVIZ so se pridružili kritičnemu odzivu angažiranih učiteljic in učiteljev, v katerem ti opozarjajo, da aktualne družbene razmere »zbujajo skrb, saj so po našem opažanju ogrožene nekatere temeljne vrednote, za katere so se zavzemale tudi mnoge generacije pred nami.« GO SVIZ soglaša, da »učitelj ni samo nekdo, ki posreduje znanje, ampak ima tudi etično poslanstvo, da si mora v svojem delu prizadevati, da bi zastopal obče vrednote, kot so družbena pravičnost, solidarnost, skrb za soljudi in naravno okolje, sočutje in miroljubno sobivanje, resnicoljubnost in poštenost.« Prav tako soglaša, da prav zato »ne bi smeli ostati tiho, med drugim tudi zato ne, ker je eden od pomembnih pedagoških ciljev kritično mišljenje – koliko verodostojnosti nam v nasprotnem primeru sploh še ostane, če sami ne prakticiramo kritičnega mišljenja javno (na glas) o temah, ki nas vse zadevajo? Ne bi smeli ostati tiho, še posebej tedaj ne, ko se tepta človekovo dostojanstvo, z ljudmi pa se ravna kot z neuko rajo, ki si ne zasluži drugega kot grožnje in ponižanje.«

Članice in člani najvišjega organa sindikata med dvema kongresoma soglašajo s kritično oceno, da »v družbi primanjkuje demokratičnega dialoga, razraščata se nestrpnost in izključevanje vsakega, ki misli drugače kot tisti, ki imajo vzvode oblasti. Gre za simbolno nasilje, ki sloni na oblastniški ignoranci in preziru do vseh, ki niso del političnih in ekonomskih elit. To simbolno nasilje ni uperjeno samo zoper posameznike in skupine ljudi, ki ne pristajajo na kulturo molka in se ne udinjajo avtoritarnim gospodarjem, temveč zoper samo demokracijo. Ena od ključnih demokratičnih vrednot, ki je pravica do nestrinjanja z vladajočimi, je med najbolj ogroženimi. Namesto s spoštljivim dialogom in iskanjem rešitev, s katerimi bi se poskušali čim bolj približati ideji vključujoče in pravične družbe, se vladajoči odzivajo predvsem z ignoranco, pokroviteljstvom posmehom in represijo. Zadnji takšen primer je kaznovanje dijakov, ki so se zbrali na mirnem protestu, s katerim niso ogrožali nikogar« (vsi citati so iz pisma profesoric in profesorjev Gimnazije Bežigrad).

Glavni odbor SVIZ s posredovanjem pisma kolegov z bežigrajske gimnazije vse svoje članice in člane, zaposlene v vzgoji in izobraževanju, v kulturi in znanosti, ter vse druge državljanke in državljane nagovarja, naj tudi sami postanejo kritični glas družbe ter naj se s svojimi pobudami in dejavnostmi ter povezovanjem (med šolami, z drugimi ustanovami in posamezniki iz civilne družbe) angažirajo v svojih sredinah, da bi se stanje začelo izboljševati in se v pismu zapisana načela začela uresničevati.


X X X X X

 

Sandi Modrijan,
tiskovni predstavnik Sindikata vzgoje, izobraževanja, znanosti in kulture Slovenije

 

Komentarji
Andreja
05.04.2021

Tudi jaz menim, da testiranje učencev nikakor ne sme postati še ena izmed naših nalog. Usposobili bi nas za testiranje učencev, sami pa naj hodimo na tedenska testiranja, ki jih izvajajo za to usposobljeni in plačani zdravstveni delavci?!

Polona
01.04.2021

Kje je vaše kritično mišljenje, kje je vaša pokončna drža stopiti v bran zaposlenim v VIZ? Danes je javna tajna postala javna brez tajna. Učitelji bodo testirali otroke!? Alarm kdo daje pravico učitelju nalagati naloge vezane na zdravstvo? Kdo bo odgovarjal za nepravilnosti pri testiranju, poškodbe? Kako lahko učitelj posega v telo otroka pz zahteva od otroka vrtanje po nosu? Mislim, da je skrajni čas SVIZ, da začnete aktivno delat na zaščiti delavcev in otrok!

Zdenka
28.03.2021

Pozdravljeni, kot večina učiteljev, se tudi sama strinjam z napisanim. Učitelji smo vse prevečkrat tarča raznoraznih kritik in sarkastičnih "pohval" (zadnja izjava ministrice Simone Kustec). Za njeno zadnjo izjavo pričakujem, da se bo javno opravičila ( čeprav v iskrenost njenega opravičila močno dvomim).
Nisem oseba, ki bi lahko presojala , ali so ukrepi, ki jih predlagajo naši zdravstveni strokovnjaki pravi ali ne. Z gotovostjo pa lahko kot državljanka in kot učiteljica družboslovnih predmetov trdim, da je način delovanja naših organov oblasti daleč pod nivojem, ki bi moral veljati v državi, ki se ima za demokratično, pravno in socialno. Sram me je, da so med njimi tudi moji stanovski kolegi, ki bi morali še najbolj vedeti, kaj pomeni in kako nujna je strpnost, kultura dialoga, demokracija...Sram me je, ko se pri predmetih, ki jih poučujem, pogovarjamo o bontonu v poslovanju in v vsakdanjem življenju . Za vzgled naj bi jim bili mi - odrasli, pa smo res? Naj jim rečem, da žaljive tvite, razne fb objave, piše nevzgojena mladina oz. nekdo, ki še nikoli ni slišal za bonton in še manj za spletni bonton.
Tako kot je vojne nekega dne konec, bo tudi ta epidemija končana. Bojim se, da bo začela neka druge vrsta epidemija- nezadovoljstvo s tistimi, ki smo jim zaupali, da odločajo v našem imenu in da skrbijo za to, da Slovenija ne bo samo na papirju demokratična, pravna in socialna država.

Jani Mihelič
26.03.2021

Pozdravljeni.

Podpiram zapisano in računam na to da bo ravno SVIZ tisti, ki nas bo povezal, angažiral in reagiral.

Pavla
25.03.2021

Nujna je skupna aktivnost, stanje je alarmantno, zelo kasnite, a pomembno bi bilo, da ne ostane le pri besedah.

Zorica Petrović
24.03.2021

Brez zamere, a (ne samo) bežigrajski profesorji so vas prehiteli po desni. Po letu dni besedovanja bo treba k dejanjem, ker se vlada dela in noro in gluho.

Urša
24.03.2021

Žalostno je, da Vas na to nekateri opozarjamo že mesece. Vsekakor boljše zdaj, kot nikoli. Vaše pogovore spravite tudi v akcijo!

Glendina Čurin
24.03.2021

O, dobro jutro!

Vaš komentar