Ljubljana, 2. 10. 2020

Ob 5. oktobru, svetovnem dnevu učiteljev 2020

Na mednarodni konferenci o izobraževanju leta 1993 v Ženevi je UNESCO 5. oktober razglasil za svetovni dan učiteljev. Tako že 27 let na ta dan obeležujemo dogodek, ko so bila na posebni medvladni konferenci v organizaciji Unesca in Mednarodne organizacije dela (ILO) v Parizu leta 1966 sprejeta Priporočila o položaju učiteljev. Ta veljajo še danes in govorijo o pravicah in dolžnostih učiteljev, o položaju, ki bi ga sistemsko glede na pomembnost dela morali imeti v družbi, ter – kar je zlasti pri nas v teh časih zelo aktualno – o odgovornosti posameznih vlad, da učiteljem in njihovim organizacijam omogočijo sodelovati pri oblikovanju odločitev, povezanih z vzgojno-izobraževalnim sistemom. Leta 1997 so bila sprejeta tudi priporočila o položaju pedagoškega osebja v visokem šolstvu in z obeleževanjem svetovnega dneva učiteljev se spominjamo tudi tega dogodka.

Letošnji 5. oktober obeležujemo v času, ko je naš vzgojno-izobraževalni sistem postavljen pred izjemne ovire, in to ne le zaradi velikih izzivov, povezanih z izbruhom virusa covid-19, kot so zapiranje šol, nenaden prehod k šolanju na daljavo, povečevanje učnih vrzeli in socialnih razlik, pojav številnih osebnih stisk, zdravstvenih tveganj … Še dodatno zaskrbljujoče je, da v teh težavnih okoliščinah šolska oblast v Sloveniji deluje prav v nasprotju z uvodoma omenjenimi priporočili, ko vzgojiteljem in učiteljem ter sindikatu kot reprezentativnemu predstavniku zaposlenih odreka pravico in možnost sodelovati pri sprejemanju odločitev, ki neposredno zadevajo vse zaposlene v vzgoji in izobraževanju, njihove delovne pogoje, obremenitve in tveganja, vprašanja varnosti in zdravja pri delu, ne nazadnje njihovo plačilo …

A prav v zdajšnjih negotovih razmerah je ključno, da se odločevalci zavedo, da je nujno sodelovati z učiteljicami in učitelji, da bi lahko skupaj ohranili temeljno pravico vseh otrok do kakovostnega javnega izobraževanja ter da bi to pravico obvarovali in skrbno razvijali tudi v prihodnje. Da je takšna pot edino prava, opozarja tudi Organizacija za ekonomsko sodelovanje in razvoj (OECD), ki je v svoji novi publikaciji z naslovom PISA 2018: učinkovite politike, uspešne šole, ki je izšla v začetku tega tedna, podčrtala ključno vlogo šole in učiteljev za uspešno prihodnost vse družbe, predvsem pa učencev iz socialno in ekonomsko prikrajšanih okolij. Naj kot zanimivost in izhodišče za nadaljnje razmisleke povsem ob koncu dodamo še, da je OECD v omenjeni študiji prvikrat do zdaj nedvoumno zapisala, da učenci v javnih šolah v bralnih dosežkih presegajo svoje vrstnike iz zasebnih šol ter da je za najuspešnejše vzgojno-izobraževalne sisteme značilno, da pouk v njihovih šolah poteka v številčno manjših razredih.

Vabljeni k ogledu posnetkov novinarske konference, na kateri so glavni tajnik SVIZ Branimir Štrukelj, predsednica GO SVIZ in osnovnošolska učiteljica Jelka Velički ter člana IO SVIZ Petra Koritnik (vzgojiteljica v vrtcu) in Jože Brezavšček (srednješolski profesor) predstavili trenutne najbolj pereče in z epidemijo virusa covid-19 povezane težave zaposlenih v vzgoji in izobraževanju ter vnovič predstavili zahteve, ki jih je sindikat že minuli teden naslovili na ministrico prof. dr. Simono Kustec (zaposlitev dodatnega kadra, pomoč preobremenjenim zaposlenim, uporaba mask, …). Ravno v času poteka novinarske konference smo sicer z MIZŠ v zvezi s tem prejeli naslednje sporočilo: "Stališče ministrstva v zvezi z zahtevami SVIZ, izpostavljenimi v dopisu z dne 22. 9. 2020, vam bomo posredovali najkasneje do sredine naslednjega tedna."


Uvodni nagovor predsednice GO SVIZ:

 

Pozivi vzgojiteljice Petre Koritnik ministrici za izobraževanje:

 

Izkušnje Jelke Velički kot učiteljice v osnovni šoli:

O stanju v srednjih šolah je spregovoril Jože Brezavšček:

 

Glavni tajnik sindikata Branimir Štrukelj o težavah in stiskah na terenu, ki jih ministrica za izobraževanje vztrajno ignorira:

 

Odgovori na novinarska vprašanja:

 

Komentarji
Trenutno ni komentarjev!
Vaš komentar