Ljubljana, 25. 11. 2021

Ob zaključku aktivnosti zbiranja podpisov proti spreminjanju sestave svetov zavodov

sporočilo za medije!


 
OB ZAKLJUČKU AKTIVNOSTI ZBIRANJA PODPISOV PROTI SPREMINJANJU SESTAVE SVETOV ZAVODOV (NOVELA ZOFVI)

Jutri, 26. novembra, bo predstavnike SVIZ-a sprejel predsednik Državnega zbora Igor Zorčič.
 

Ljubljana, 25. novembra 2021 – Sindikat vzgoje, izobraževanja, znanosti in kulture Slovenije (SVIZ) se je že v minulih tednih, po predstavitvi novele, opredelil do predlaganih sprememb 46. člena Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (ZOFVI). SVIZ predlog, ki radikalno posega v sestavo svetov šol, vrtcev in dijaških domov, kategorično zavrača. Sindikat je ob tem predsedniku ter vsem poslankam in poslancem Državnega zbora RS v začetku septembra letos že poslal tudi natančnejšo argumentacijo nasprotovanja omenjeni spremembi, nedavno pa tudi predloge amandmajev k noveli ZOFVI.

Glavni odbor SVIZ kot najvišji organ sindikata med dvema kongresoma je na svoji oktobrski seji sklenil, da bo med zaposlenimi v vzgoji in izobraževanju izpeljal aktivnost zbiranja podpisov proti spremembam v sestavi svetov, ki izražajo nezaupanje do zaposlenih in radikalno povečujejo možnost politizacije delovanja vrtcev, šol in dijaških domov. V teh dneh se je akcija zbiranja podpisov zaključila in SVIZ bo jutri predstavil njene rezultate.

Za prihodnji petek, 3. decembra, je že napovedana seja pristojnega parlamentarnega odbora, ki bo obravnaval predlog novele ZOFVI, sama razprava o zakonu na plenarnem zasedanju ter glasovanje o njegovem sprejemu pa sta predvideni za decembrsko sejo DZ, zato je SVIZ na predsednika DZ Igorja Zorčiča naslovil prošnjo za sprejem, na katerem bi ga predstavniki sindikata še pred omenjenima dogodkoma seznanili s številom podpisov oziroma izrazov nestrinjanja, ki so jih zaposleni v vrtcih, šolah in dijaških domovih prispevali proti tej – po oceni SVIZ neustrezni in do slovenskega učiteljstva podcenjujoči – spremembi zakona, ter mu znova predstavili stališča do tako globokega posega na izjemno občutljivo področje. Predsednik DZ se je že pozitivno odzval na predlog in bo predstavnike SVIZ sprejel jutri, 26. novembra, opoldne. SVIZ je že v pogovorih s kabinetom predsednika DZ, da bi sodelujoči po sprejemu podali izjave za medije. Podrobnosti o tem bodo posredovane takoj, ko bodo dogovorjene.

X X X X X

 
Sandi Modrijan, tiskovni predstavnik Sindikata vzgoje, izobraževanja, znanosti in kulture Slovenije

Komentarji
Trenutno ni komentarjev!
Vaš komentar