Ljubljana, 16. 12. 2020

Ob zaključku pogajanj ostajajo nejasnosti

Ljubljana, 16.  12.  2020


Sporočilo za javnost reprezentativnih sindikalnih central, članic ESS: Po zaključku pogajanj za PKP7


V ponedeljek, 14. 12. 2020 je z delom zaključila pogajalska skupina Ekonomsko-socialnega sveta (ESS), ki je usklajevala besedilo predloga sedmega 'protikoronskega' paketa (PKP7). Pogajanja so potekala na podlagi poslovnika, ki ga je za namen usklajevanja interventnih zakonov, povezanih s COVID-19, v petek, dne 11. 12. 2020 sprejel ESS. 

Kljub temu, da so pogajanja potekala v konstruktivnem duhu čez vikend in praktično cel ponedeljek, tekom pogajanj pa je prišlo do uskladitve nekaterih predlogov, v reprezentativnih sindikalnih centralah, članicah ESS opozarjamo, da zaključek pogajanj ne ustreza poslovniku in dogovorjenemu na ESS in pogajalski skupini, saj ob zaključku pogajanj ni jasno, kakšen je predlog besedila zakona, ki ga bo obravnavala Vlada (ne glede na morebitno usklajenost ali neusklajenost posameznega člena).

Socialni partnerji namreč ob zaključku pogajanj nismo prejeli predlaganih rešitev za vse člene, saj do vseh predlogov vladna stran do zaključka pogajanj še niti ni imela izoblikovanega končnega predloga.

Navedeno je še posebej problematično zato, ker so neusklajeni in brez jasnega vladnega predloga ostali nekateri, za sindikalno stran ključni členi. Takšna sta na primer naš predlog, po katerem višina nadomestila plače za čas karantene in višje sile zaradi zaustavitve javnega prevoza in zaprtja mej ne sme biti nižje od minimalne plače in predlog o 100% nadomestilu plače v primeru okužbe s COVID-19, ki se financira iz proračuna, saj sta oba namenjena ne le varovanju socialno ekonomskega položaja zaposlenih, temveč tudi varovanju javnega zdravja in omejevanju širjenja virusa, ker bi se s tem zmanjšalo tveganje, da bi zaposleni, ki jim zaradi bolniške odsotnosti grozi nižje nadomestilo plače, kljub okužbi hodili na delo. Prav tako je ostal odprt predlog o dodatku za pogoje dela v pogojih epidemije za vse zaposlene. 

V reprezentativnih sindikalnih centralah glede na navedeno pričakujemo, da bomo socialni partnerji prejeli celovit predlog PKP7, kakršen bo posredovan v obravnavo vladi in da bo vlada še pred sprejemom na vladi in še po tem, do sprejema predloga PKP7 v Državnem zboru, skušala s socialnimi partnerji uskladiti neusklajene predloge. V nasprotnem primeru se distanciramo od izjav vlade, da je bil zakon med socialnimi partnerji usklajen. 

Nenazadnje v sindikalni centralah pozdravljamo dejstvo, da predlog za zamrznitev minimalne plače, ki je za sindikalno stran že vseskozi nesprejemljiv, ni bil predmet usklajevanj o predlogu PKP7. Posledično pričakujemo, da vanj ne bo vključen. Kljub temu pa
do dokončne odločitve o tem vprašanju, ki bo skupaj s preostalo vsebino PKP7 znana ob njegovem sprejemu, napovednih priprav na sindikalne aktivnosti ne bomo prekinjali.


Lep pozdrav,

Zveza Svobodnih sindikatov Slovenije
Predsednica Lidija Jerkič

Konfederacija sindikatov Slovenije Pergam
Predsednik Jakob Počivavšek

Konfederacija sindikatov javnega sektorja Slovenije
Predsednik Branimir Štrukelj

Konfederacija sindikatov 90 Slovenije
Predsednik Peter Majcen

KNSS-Neodvisnost
Predsednica Evelin Vesenjak

Slovenska zveza sindikatov Alternativa
Predsednik Zdenko Lorber

Zveza delavskih sindikatov Slovenije – Solidarnost
Predsednik Albert Pavlič

Komentarji
Trenutno ni komentarjev!
Vaš komentar