Ljubljana, 18. 10. 2023

Ob zaključku solidarnostne akcije za pomoč prizadetim v poplavah

sporočilo za medije!SOLIDARNI S KOLEGICAMI IN KOLEGI, KI SO UTRPELI ŠKODO V POPLAVAHSVIZ je za pomoč članicam in članom zbral preko 678 tisoč evrovLjubljana, 18. oktober 2023 – S ponedeljkom se je v Sindikatu vzgoje, izobraževanja, znanosti in kulture Slovenije (SVIZ) zaključilo zbiranje vlog za dodelitev izredne solidarnostne pomoči članicam in članom sindikata, ki so utrpeli škodo v avgustovskih poplavah. V posebnem skladu za pomoč prizadetim v vodni ujmi se je zbralo 678.090 evrov, na SVIZ pa je prispelo skupno 209 vlog za finančno pomoč.

SVIZ je že v prvih dnevih po hudi povodnji v avgustu, ki je številnim uničila ali odnesla praktično vse njihovo premoženje, skladno z načelom medsebojne solidarnosti začel zbirati sredstva za pomoč članicam in članom, ki so v tej do zdaj najobsežnejši naravni nesreči v zgodovini naše države utrpeli hujšo škodo. Zgolj za potrebe pomoči ob tokratni ujmi je Glavni odbor sindikata pripravil poseben pravilnik, na septembrski seji pa potrdil tudi prerazporeditev lastnih finančnih sredstev in sprejel rebalans proračuna. K zbiranju oziroma prispevanju sredstev je pozval tudi območne odbore sindikata, sindikate zavodov ter posameznike. Donatorjem so se pridružili tudi Delavska hranilnica (z nakazilom 25.000 evrov) ter sindikalni kolegi iz tujine. Solidarnost z žrtvami poplav so izkazali številni sindikati iz nekdanje skupne države in ponudili svojo pomoč, nakazila na solidarnostni račun pa so prispevali Sindikat hrvatskih učitelja, Nezavisni sindikat znanosti i visokog obrazovanja (prav tako s Hrvaške) in Sindikat obrazovanja Srbije. Skupno je torej na solidarnostnem računu Sviza zbranih več kot 678 tisoč evrov.

Vloge za solidarnostno pomoč, ki jih je sindikat prejel, skrbno obravnava sedemčlanska komisija. Ta bo o upravičenosti do izredne solidarnostne pomoči odločala predvsem na podlagi obsega materialne škode na nepremičninah oziroma premičninah v stanovanjskem objektu, v katerem vlagatelj prošnje za dodelitev pomoči dejansko biva, ter glede na ekonomski in socialni položaj vlagatelja. Skladno s Pravilnikom za dodelitev izredne solidarnostne pomoči za hujšo škodo, nastalo zaradi naravne nesreče – poplav v avgustu 2023 bodo vloge oziroma višina solidarnostnih pomoči razdeljene v tri kategorije (do 500, do 2.000, do 10.000 evrov), komisija pa bo nato po natančnem pregledu vlog Izvršilnemu odboru SVIZ predlagala seznam upravičencev in predvideno višino izredne solidarnostne pomoči. O sami odobritvi izredne solidarnostne pomoči bo nazadnje torej odločil izvršilni odbor. Porabo sredstev, ki so bila zbrana v solidarnostnem skladu za pomoč prizadetim v poplavah avgusta 2023, bo spremljal nadzorni odbor sindikata.


X X X X X

Sandi Modrijan,
tiskovni predstavnik Sindikata vzgoje, izobraževanja, znanosti in kulture Slovenije

Naslovna fotografija: Pixabay

Komentarji
Trenutno ni komentarjev!
Vaš komentar