Ljubljana, 25. 8. 2020

Objavljena je novela pravilnika o napredovanju zaposlenih v nazive

Seznanjamo vas, da je bil v petek, 21. 8. 2020, v Uradnem listu RS št. 113/2020 objavljen Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o napredovanju zaposlenih v vzgoji in izobraževanju v nazive. Objavljene so spremembe in dopolnitve, ki so bile dokončno usklajene med nami in šolskim ministrstvom julija letos ter v večjem delu uresničujejo naš dogovor z MIZŠ o prenovi kariernega sistema strokovnih delavcev v vzgoji in izobraževanju. Novela pravilnika uvaja lažje pogoje za napredovanje v naziv svetnik, kriterije in merila za izvedbo mednarodnih konferenc in za vrednotenja umetniških nastopov ter nekaj dodatnih kriterijev oziroma posodobljeno izrazoslovje pri vrednotenju posameznih dodatnih strokovnih nalog.

Spremembe se bodo pričele uporabljati s 1. 9. 2020. Prehodne določbe določajo, da se prispevki, ki bodo na mednarodnih konferencah izvedeni do 31. 8. 2020, ne glede na nove kriterije vrednotijo in točkujejo še v skladu s sedaj veljavnim pravilnikom tudi pri prihodnjih napredovanjih.  O postopku usklajevanj z MIZŠ in spremembah smo vas podrobneje obvestili že v posebnem obvestilu GO SVIZ, z dne 22. 7. 2020.

Komentarji
Trenutno ni komentarjev!
Vaš komentar