Ljubljana, 13. 7. 2023

Spremembe in dopolnitve pravilnikov o normativih in standardih

Ljubljana, 13. julija 2023


Objavljene so bile spremembe in dopolnitve pravilnikov o normativih in standardihSeznanjamo vas, da so bile v Uradnem listu RS, št. 74, ki je izšel minuli petek (7. julija 2023) objavljene spremembe in dopolnitve ali besedila novih pravilnikov o standardih in normativih za področje vzgoje in izobraževanja. Pravilniki bodo začeli veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporabljati pa se začnejo 1. septembra 2023. Spremembe in dopolnitve pravilnika o normativih in standardih za področje predšolske vzgoje naj bi bile (po zagotovili Ministrstva za vzgojo in izobraževanje) v Uradnem listu objavljene v prihodnjih dneh.


Od strani 6414 naprej v Uradnem listu št. 74 tako najdete naslednje pravilnike:

- Pravilnik o normativih in standardih za izvajanje vzgojno-izobraževalnih programov za otroke s posebnimi potrebami

- Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o normativih in standardih za izvajanje izobraževalnih programov in vzgojnega programa na področju srednjega šolstva

- Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o normativih in standardih v srednjih šolah z italijanskim učnim jezikom

- Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o normativih in standardih v dvojezični srednji šoli

- Pravilnik o dopolnitvah Pravilnika o metodologiji financiranja izobraževalnih  programov in vzgojnega programa na področju srednjega šolstva

- Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o normativih in standardih za izvajanje programa osnovne šole

- Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o normativih in standardih za izvajanje programa osnovne šole v dvojezičnih osnovnih šolah in osnovnih šolah z italijanskim učnim jezikom

- Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o normativih in standardih za izvajanje programa glasbene šole


O samem poteku usklajevanj ter spreminjanju in dopolnitvah standardov in normativov smo vas podrobneje seznanili že junija, in sicer v posebnih obvestilih: Končano usklajevanje o spremembah normativov in standardov v vzgoji in izobraževanju (6. junija 2023) ter Spremembe pravilnika o napredovanju delavcev v vzgoji in izobraževanju v nazive (30. junija 2023).Lepo vas pozdravljamo!

Tajništvo Glavnega odbora Sindikata vzgoje, izobraževanja, znanosti in kulture Slovenije

Komentarji
Trenutno ni komentarjev!
Vaš komentar