Ljubljana, 28. 8. 2020

Obvestila GO SVIZ (avgust 2020)

Ljubljana, 28. avgusta 2020
 

OBVESTILA GLAVNEGA ODBORA SVIZS 1. septembrom zadnji dvig plač za upravičene

V luči skorajšnjega začetka novega šolskega leta vas želimo spomniti, da se s 1. 9. 2020 uresničuje zadnji dvig plač, ki je bil dogovorjen decembra 2018 s Stavkovnim sporazumom med Vlado RS in SVIZ. Zaposleni, ki so upravičeni do treh plačnih razredov povišanja, bodo tako tretji, zadnji plačni razred povišanja, pridobili s 1. 9. 2020 (torej oktobra ob izplačilu septembrske plače). To so vsi zaposleni na delovnih mestih v vzgoji, izobraževanju, znanosti in kulturi v VIII. in IX. tarifnem razredu ter zaposleni na delovnih mestih v nazivih svetovalec in svetnik v vzgoji, izobraževanju in kulturi (oziroma drugih primerljivih nazivih v kulturi). Zadnje zvišanje plač se izvede na podlagi že konec leta 2018 podpisanih aneksov k pogodbi o zaposlitvi, zato delavcem ni potrebno podpisati novih aneksov.


Objavljena novela Pravilnika o napredovanju zaposlenih v vzgoji in izobraževanju v nazive


V petek, 21. avgusta, je bil v Uradnem listu (št. 113/2020) objavljen Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o napredovanju zaposlenih v vzgoji in izobraževanju v nazive, ki se prične uporabljati s 1. septembrom letos. Podrobneje o tem smo, skupaj z glavnimi vsebinskimi poudarki posodobljenega pravilnika, že seznanili sindikalne zaupnike in članstvo v vrtcih in šolah (s posebnimi obvestili 22. 7. in 25. 8.). Prenovljeni (olajšani) pogoji napredovanja so rezultat naših prizadevanj oziroma tudi stavkovne zahteve, da se poveča možni razpon kariernega napredovanja strokovnih delavcev v vzgoji in izobraževanju. Osrednja ideja našega predloga je bila omogočitev lažje dostopnosti do pridobitve sedanjega naziva svetnik ter uvedba četrtega naziva »višji svetnik«, obenem pa tudi preučitev možne uvedbe napredovanj vzgojiteljic-pomočnic v strokovne nazive. Svoje zahteve, ki smo jih torej tokrat uspešno uresničili, smo utemeljili na dejstvu – ki mu je pritrjevala tudi lani objavljena vladna analiza o kariernem napredovanju javnih uslužbencev –, da je napredovanje v nazive v vzgoji in izobraževanju bistveno zahtevnejše kot v drugih delih javnega sektorja, kar je ključni razlog, da tako majhen del učiteljev in drugih strokovnih delavcev (le slabih deset odstotkov) doseže naziv svetnik.


Modeli in priporočila MIZŠ in ZRSŠ ne odgovarjajo na številna zahtevna vprašanja in dileme

Na svoji prvi popočitniški seji je Izvršilni odbor SVIZ med drugim razpravljal tudi o nedavno predstavljenih modelih in priporočilih za izvajanje pouka, ki so jih pripravili na MIZŠ v sodelovanju z Zavodom RS za šolstvo in Nacionalnim inštitutom za javno zdravje. Kot je znano, SVIZ kot visoko reprezentativen predstavnik interesov in stališč zaposlenih v vzgoji in izobraževanju ter nedvomno kompetenten partner z dobrim vpogledom v delovanje šolskega sistema in s širokimi izkušnjami – kljub temu, da smo ministrici večkrat ponudili svoje sodelovanje – ni bil povabljen k sodelovanju v aktivnostih in ni mogel sodelovati pri pripravi omenjenih modelov za izvedbo šolskega leta 2020/21.
IO SVIZ je na seji sprejel stališče, v katerem opozarja, da so modeli in priporočila presplošni ter ne odgovarjajo na zahtevna vprašanja. Tako o načinu organizacije in poteka pouka na daljavo še nekaj dni pred začetkom novega šolskega leta praktično ni mogoče izvedeti ničesar, čeprav gre za ključno vprašanje. Priporočila govorijo o prilagoditvi urnika in načinu pouka na daljavo, toda tudi o tem, kako si ministrstvo in zavod to predstavljata, ne izvemo ničesar. Podobno nedorečeno je še eno temeljno vprašanje, vprašanje ocenjevanja. Opozorili smo tudi, da ministrstvo in zavod nista pripravila nobenih strokovnih priporočil ne za predšolsko vzgojo ne za osnovne šole s prilagojenim programom. Ministrica dr. Simona Kustec pa vztrajno ignorira tudi pozive SVIZ-a k srečanju in sklenitvi dogovora o ustreznem ovrednotenju povečanega obsega dela oziroma dodatnega dela, ki ga učiteljem in drugim delavcem nalagajo priporočila.
Člani IO SVIZ so sprejeli tudi sklep o pozivu pristojnim v Vladi RS, naj vsem zaposlenim v vzgoji in izobraževanju, za katere se s pričetkom pouka po modelu B povečuje možnost prenosa bolezni, zagotovi možnost brezplačnega cepljenja proti gripi (ko bo le-to na voljo).


Še je možno oddati vloge za štipendije in subvencije


Seznanjamo vas, da sta še vedno odprta razpisa štipendij (do 30. septembra) in nepovratnih sredstev za pridobitev ustrezne izobrazbe (do 16. oktobra), predpisane za delovno mesto, ki ga prosilec zaseda, in je hkrati pogoj za ohranitev delovnega mesta. Besedili razpisov in vse druge potrebne informacije v tej zvezi najdete na naši spletni strani.Želiva vam miren, uspešen in zdrav začetek novega šolskega leta!


Jelka Velički, predsednica GO SVIZ

Branimir Štrukelj, glavni tajnik SVIZ

Komentarji
Trenutno ni komentarjev!
Vaš komentar