Ljubljana, 30. 8. 2023

Obvestila GO SVIZ (avgust 2023)


sindikalnim zaupnicam in zaupnikom
 
Ljubljana, 30. avgusta 2023
 

OBVESTILA GLAVNEGA ODBORA SVIZ
 
Spoštovani sindikalni zaupnice in zaupniki,
s tokratnimi Obvestili Glavnega odbora SVIZ vam posredujemo informacije o nekaterih pomembnih vprašanjih in temah, ki so povezane s trenutno dejavnostjo sindikata in vam bodo nedvomno v pomoč tudi pri vašem delu:

- Solidarni s kolegicami in kolegi
- Vlada prekinila pogajanja o odpravi plačnih nesorazmerij in oblikovanju novega plačnega sistema v javnem sektorju
- Razpisane štipendije in subvencije
- Objavljen nov pravilnik o napredovanju zaposlenih v vzgoji in izobraževanju v nazive
Prosimo vas, da se z zapisanim natančno seznanite, in se vam hkrati vnaprej zahvaljujemo, da boste vsebino delili tudi s članicami in člani SVIZ v svojih zavodih.


Solidarni s kolegicami in kolegi

SVIZ je takoj po katastrofalnih poplavah, ki so našo državo prizadele v začetku tega meseca, aktiviral posebni račun za zbiranje solidarnostne pomoči za naše članice in člane. Do današnjega dne se je s pomočjo nakazil članov in ostalih zaposlenih, sindikatov zavodov in območnih odborov v skladu zbralo 25.578,84 evrov. Sredstva za pomoč poplavljenim bodo po napovedi med drugimi namenili tudi naši sindikalni kolegi iz Sindikata obrazovanja Srbije.

Dobrodelna akcija »Solidarni s kolegicami in kolegi« bo potekala do nadaljnjega, zato ponavljamo vabilo k prispevanju sredstev za pomoč prizadetim v poplavah. Podatki za nakazilo za akcijo so: SVIZ Slovenije, Oražnova ulica 3, 1000 Ljubljana; račun odprt pri NLB, številka SI56 0222 2025 7396 053, sklic (00) 6262, namen »Solidarni s kolegicami in kolegi«.

Izvršilni odbor SVIZ je na seji 22. avgusta sprejel odločitev, da bo glavnemu odboru predlagal rebalans finančnega načrta za letos, s katerim bi na solidarnostni sklad prenesli še dodatnih 100.000 evrov. Obenem se bodo k znesku za pomoč žrtvam poplav dodala tudi redna sredstva, ki so bila v finančnem načrtu za letošnje leto že predvidena za solidarnostne pomoči.

Članice in člani glavnega odbora sindikata bodo na seji 12. septembra v zvezi s pomočjo prizadetim v poplavah odločali še o sprejetju posebnega pravilnika, ki je pripravljen in bi veljal izključno za dodeljevanje pomoči ob tokratni povodnji na ravni celotne države, in sicer za članice in člane, ki so v zadnji ujmi utrpeli hujšo materialno škodo. Seveda je naš namen pomagati čim večjemu številu prizadetih, a obenem želimo imeti tudi čim bolj pregleden in pošten način dodeljevanja sredstev, ki bo zagotovil, da bo pomoč prišla v prave roke k tistim, ki jo najbolj potrebujejo. V torek, 29. 8. 2023, smo v tajništvu SVIZ s tem v mislih že organizirali tudi kratek video posvet z vodstvi območnih odborov o čim učinkovitejšem in pravičnem dodeljevanju solidarnostne pomoči.

Ko bo torej prej omenjeni posebni pravilnik na seji GO sprejet, boste zaupnice in zaupniki prejeli podrobna navodila o tem, na kakšen način in v katerih primerih lahko članice in člani oddajo vlogo za izredno solidarnostno pomoč. Vas pa želimo že vnaprej opozoriti, da bo obrazec zgolj elektronski in zato vas vljudno prosimo, da vlog na obrazcu za redne solidarnostne pomoči ne pošiljate.


Vlada prekinila pogajanja o odpravi plačnih nesorazmerij in oblikovanju novega plačnega sistema v javnem sektorju

Vlada RS je v ponedeljek, 28. avgusta, nepričakovano prekinila pogajanja. Razlog za to je bilo vztrajanje sindikatov, da morajo biti zaposleni seznanjeni s tem, kaj lahko pričakujejo po odložitvi odprave plačnih nesorazmerij za eno leto zaradi stroškov, ki so potrebni za obnovo po katastrofalnih poplavah. Vlada je vztrajala, da moramo sindikati soglasje za preložitev odprave plačnih nesorazmerij za eno leto (na 1. 1. 2025) dati vnaprej, ne da bi naše članice in člani vedeli, za koliko in ali sploh se jim bodo zvišale plače ter kdaj oziroma v kolikšnem času bi bilo to zvišanje v celoti izvedeno. Namreč - ne vemo, ali bi se to zgodilo v enem letu, v treh ali v petih letih … Vlada je sicer napovedovala, da bo vztrajala pri postopnem zviševanju plač, ni pa želela pojasniti, koliko časa naj bi to trajalo.

Sindikati smo večkrat ponovili pripravljenost, da javni uslužbenci in uslužbenke prispevamo svoj delež k obnovi poškodovane infrastrukture in domovanj številnih družin. Vendar je najmanj, kar smo pričakovali ob tem, to, da bomo hkrati s tem soglasjem lahko članstvu pojasnili, kaj bodo ter v kolikšnem času po odlogu zviševanja plač nato prejeli.

Izpostavili smo še, da mora biti delitev bremen pravična in da morajo zato svoj delež obvezno prispevati tudi banke in zavarovalnice ter lastniki kapitala. Ne želimo namreč, da bi se ponovilo že videno v preteklih krizah, so se je največ jemalo in vzelo javnim uslužbencem in uslužbenkam, ker je to pač najlažje storiti.

Številni članice in člani, izvršilni odbor SVIZ, Sekcija administrativnih, računovodskih in tehničnih delavcev v SVIZ so sicer že izrazili razumevanje za možnost preložitve začetka zviševanja plač, zato so vladini poskusi podtikanj in obtoževanj sebičnosti zlonamerni. A če bo treba zdržati še leto dni pri plačah, ki so v vzgoji in izobraževanju, znanosti in kulturi v javnem sektorju sicer med tistimi, ki najbolj zaostajajo, upravičeno pričakujemo, da bo Vlada RS z nami hkrati s soglasjem o zamiku zvišanja plač podpisala tudi dogovor, koliko bo posamezni zaposleni po koncu te odložitve dobil ter v kolikšnem času bo zvišanje izvedeno.

V SVIZ menimo, da na odložitev dviga plač zaradi stroškov obnove po poplavah lahko pristanemo le pod pogojem, da bo članstvo natančno vedelo, koliko se bodo plače zvišale po tem enoletnem odlogu ter kako bo zastavljena časovna dinamika tega zviševanja do polne odprave plačnih nesorazmerij. O teh dilemah bo na seji 12. septembra razpravljal in sklepal glavni odbor našega sindikata, ki pa se jasno zaveda, da lahko stavkovni sporazum – sklenjen 15. marca letos in objavljen v Uradnem listu RS 24. marca, ki pravi, da mora do dogovorjenega zvišanja plač v vzgoji in izobraževanju priti s 1. 1. 2024 – spremeni le članstvo z neposrednim izrekanjem in glasovanjem.

Ob vsem opisanem v preteklih vrsticah velja omeniti še, da smo v torek, 29. avgusta, dan po prekinitvi pogajanj na centralni ravni, prejeli tudi obvestilo o odpovedi pogajanj o oblikovanju plačnega stebra za raziskovalno dejavnost, izobraževanje in kulturo, ki so bila prvotno sklicana za danes, sredo, 30. avgusta.


Razpisane štipendije in subvencije

Izvršilni odbor SVIZ je na svoji zadnji redni seji pred šolskimi počitnicami sredi letošnjega junija potrdil razpisa štipendij in subvencij za pridobitev ustrezne izobrazbe. Razpisanih je šestnajst štipendij – osem za srednješolsko, osem za visokošolsko izobraževanje –, ki so namenjene dijakom in študentom za šolanje oziroma redni študij za smeri vzgoje in izobraževanja ter kulture. Štipendije bodo podeljene za obdobje šolskega leta 2023/24. Vloge za štipendije je treba na sedež GO SVIZ posredovati najpozneje do 30. septembra letos.

Sindikat je v svojem finančnem načrtu za letošnje leto predvidel tudi nepovratna sredstva za članice in člane, ki bi želeli v študijskem letu 2023/24 pridobiti ustrezno izobrazbo – izobrazbo, ki je predpisana za delovno mesto, ki ga prosilec zaseda, in je hkrati pogoj za ohranitev delovnega mesta. Višina subvencije, ki jo prejme posamezni prosilec, je 500 evrov, razpis pa bo odprt do 17. oktobra 2023.

Vse podrobnosti o razpisih so že bile posredovane z elektronsko pošto na naslove sindikalnih zaupnic in zaupnikov, najdete pa jih tudi na naši spletni strani.


Objavljen nov pravilnik o napredovanju zaposlenih v vzgoji in izobraževanju v nazive

Minuli petek, 25. avgusta, je bil v Uradnem listu RS objavljen nov Pravilnik o napredovanju zaposlenih v vzgoji in izobraževanju v nazive. Pravilnik se bo pričel uporabljati s 1. septembrom letos. Sindikalnim zaupnicam in zaupnikom v vzgoji in izobraževanju smo podrobnejšo informacijo o vsebini novega pravilnika že posredovali neposredno na vaše e-naslove pretekli petek.Želimo vam karseda prijeten začetek novega šolskega leta!
 
Branimir Štrukelj,
glavni tajnik SVIZ
Komentarji
Trenutno ni komentarjev!
Vaš komentar