Ljubljana, 12. 12. 2022

Obvestila GO SVIZ (december 2022)

sindikalnim zaupnicam in zaupnikom

Ljubljana, 12. decembra 2022
 

OBVESTILA GLAVNEGA ODBORA SVIZ

V tokratnih Obvestilih Glavnega odbora SVIZ objavljamo informacije o nekaterih pomembnih vprašanjih in temah, ki so povezane s trenutno dejavnostjo sindikata:
  • - Vlada RS se izmika pogajanjem o ključni stavkovni zahtevi SVIZ – takojšnji odpravi neupravičenega in vse večjega zaostajanja plač zaposlenih v vzgoji in izobraževanju
  • - Sindikat vzgoje, izobraževanja, znanosti in kulture na 11. kongresu
  • - Konstitutivna seja glavnega odbora in nova sestava izvršilnega odbora
  • - Ponudba za oddih na Dobrni
Prosimo vas, da se z zapisanim natančno seznanite, in se vam hkrati vnaprej zahvaljujemo, da boste vsebino delili tudi s članicami in člani SVIZ v svojih zavodih.


Vlada RS se izmika pogajanjem o ključni stavkovni zahtevi SVIZ – takojšnji odpravi neupravičenega in vse večjega zaostajanja plač zaposlenih v vzgoji in izobraževanju

Februarja letos vas je več kot 38.000 članic in članov ter drugih zaposlenih v šolstvu izglasovalo zahteve, ki jih uveljavljamo s splošno stavko v vzgoji in izobraževanju. Izglasovana stavka je aktivna in bo trajala do uveljavitve stavkovnih zahtev ali dokler Glavni stavkovni odbor SVIZ članstvu ne bo predlagal, naj glasuje o prekinitvi oziroma končanju stavke. Vladna pogajalska skupina, ki jo vodi minister za izobraževanje dr. Igor Papič, se na pogajanjih za sklenitev stavkovnega sporazuma izogiba opredelitvi do naše ključne stavkovne zahteve, tj. takojšnjega ustreznega zvišanja plač vsem zaposlenim v vzgoji in izobraževanju glede na že dogovorjena zvišanja plač v drugih delih javnega sektorja, in nas vztrajno preusmerja na pogajanja, ki naj bi o odpravi plačnih nesorazmerij potekala vzporedno z nastajanjem novega plačnega sistema v javnem sektorju. Povedano poenostavljeno, Vlada RS ne priznava lastne zakonske dolžnosti, da si mora skupaj z nami prizadevati za sporazumno rešitev naših stavkovnih zahtev.

SVIZ je vladni strani na pogajanjih že posredoval natančne primerjalne izračune o povprečnih plačah v plačnih podskupinah, ki kažejo na to, da plače zaposlenih v vzgoji in izobraževanju, od pomočnic vzgojiteljic, vzgojiteljic, učiteljic, knjižničark, svetovalnih delavk do asistentk in visokošolskih učiteljic, znatno zaostajajo za povprečnimi plačami na delovnih mestih z enako izobrazbo v primerljivih plačnih podskupinah v drugih delih javnega sektorja. V pogajalskih izhodiščih, ki jih je vlada sprejela na svoji seji 17. novembra letos, je slednja sicer v celoti priznala, da plače v vzgoji in izobraževanju vse bolj zaostajajo, vendar na pogajanjih na takojšnjo odpravo zaostankov ne pristaja. Ob tem se je z zaposlenimi v zdravstvu pred dnevi dogovorila o zvišanju plač na številnih delovnih mestih, vključno z zvišanjem plač zdravnikov za okvirno pet plačnih razredov. In prav ta podcenjujoča razlika v odnosu do zaposlenih v vzgoji in izobraževanju, kjer nam vlada ne priznava enakovrednega položaja in pomena, je za SVIZ povsem nesprejemljiva! Ob vse večjem pomanjkanju pomočnic vzgojiteljic, vzgojiteljic, učiteljev in tudi zaposlenih v skupini J, kuharic, računovodkinj in drugega osebja, v sindikatu zahtevamo, da se v okviru stavkovnega sporazuma dogovorimo o odpravi plačnih zaostankov. Če Vlada RS v prihodnjih tednih ne bo pokazala volje za sklenitev stavkovnega sporazuma o tej naši ključni stavkovni zahtevi, bo vodstvo sindikata Glavnemu stavkovnemu odboru SVIZ predlagalo, naj določi datum za nadaljevanje splošne stavke v vzgoji in izobraževanju.


Sindikat vzgoje, izobraževanja, znanosti in kulture na 11. kongresu

Podeljena posebna priznanja SVIZ
V Portorožu je bil 21. in 22. novembra letos izpeljan 11. kongres našega sindikata, ki se ga je poleg 157 delegatk in delegatov (od 161 imenovanih) udeležilo tudi nekaj gostov, med njimi državni sekretar na Ministrstvu za izobraževanje, znanost in šport (MIZŠ) dr. Darjo Felda ter direktorica Evropskega sindikalnega odbora za izobraževanje (ETUCE) Susan Flocken. Videoposnetka njunih nagovorov – kot tudi vseh drugih, ki so v otvoritvenem delu spregovorili navzočim – si lahko ogledate na naši spletni strani. V slavnostnem uvodu v dogodek so bila podeljena tudi posebna priznanja sindikata kolegicam in kolegom, ki so skozi leta s svojimi aktivnostmi, energijo in predanostjo pomembno prispevali k uspešnosti delovanja SVIZ. Podrobnejša informacija o prejemnikih priznanj se prav tako nahaja v posebni novici na spletni strani našega sindikata www.sviz.si.

Volitve nadzornega odbora, komisije za statutarna vprašanja in pritožbe ter glavnega tajnika
V okviru delovnega zasedanja kongresa so bile poleg poročila o delovanju sindikata v minulem štiriletnem obdobju in obsežne točke dopolnitev in sprememb najvišjega akta sindikata, tj. Statuta SVIZ Slovenije, izpeljane tudi volitve za glavnega tajnika, Nadzorni odbor GO SVIZ ter Komisijo za statutarna vprašanja in pritožbe SVIZ. V komisijo za statutarna vprašanja in pritožbe so bili izvoljeni Janez Galzinja, Janez Vozel, Jože Brezavšček, Davorka Pregl, Nada Cindrič, za namestnici Irena Lipovec in Nataša Dreu. V nadzorni odbor so bili potrjeni Jože Božiček, Vili Kranjc, Boris Radosavljevič ter nadomestni članici Cvetka Ženko in Majda Anzelc. Na volitvah za glavnega tajnika oz. glavno tajnico SVIZ v obdobju 2022–2026 so se pomerili trije kandidati. Delegati in delegatke 11. kongresa so z večino glasov (125) za glavnega tajnika za mandatno obdobje 2022–2026 potrdili Branimirja Štruklja, medtem ko sta se za ta položaj potegovala še Viktor Klampfer in Petra Koritnik ter prejela 20 oziroma 12 glasov delegatov.

Sprejete programske usmeritve 2022–2026 ter spremembe in dopolnitve Statuta SVIZ
Na kongresu so bile sprejete še programske usmeritve SVIZ za mandatno obdobje 2022–2026, ki naslavljajo devet vsebinskih področij in prioritet, ki jim bo sindikat v prihodnjih štirih letih namenjal več pozornosti in bodo predstavljale temelj za odločanje in opredeljevanje organov SVIZ. Precejšen del časa drugi dan kongresa je bil namenjen obravnavi predlogov sprememb in dopolnitev statuta sindikata, in sicer je prispelo 28 predlogov oziroma pobud za spremembe 14 členov. Glavni odbor sindikata v novi sestavi se bo 13. decembra 2022 sestal na ustanovni seji ter tudi formalno potrdil novo besedilo Statuta SVIZ, kot je bilo to spremenjeno in dopolnjeno na zadnjem kongresu.

Poziv kongresa Vladi RS
Povsem ob koncu zasedanja kongresa so delegatke in delegati soglasno podprli posredovanje posebnega poziva Vladi RS. V njem sindikat na oblast naslavlja pričakovanje, da bo takoj odpravila zaostanke pri vrednotenju dela v vzgoji in izobraževanju, v znanosti in kulturi, ki jih v zadnjih petih letih izkazujejo vse primerjalne analize povprečnih plač po posameznih podskupinah zaposlenih v javnem sektorju. Postopno razvrednotenje tega dela se beleži vse od leta 2009, zato smo v pozivu dodatno izpostavili, naj Vlada RS prekine negativni trend zmanjševanja vloge omenjenih dejavnosti, predsednik vlade, ministri in ministrice pa v javnih nastopih izpostavljajo strateški pomen vzgoje, izobraževanja, znanosti in kulture za našo skupno prihodnost. Prav tako smo izrazili pričakovanje, da bo vlada v prihodnjih letih sistematično povečevala proračunska sredstva za omenjene dejavnosti. Delegatke in delegati so hkrati pozvali Glavni stavkovni odbor SVIZ, da v primeru, če na vladni strani ne bo pripravljenosti za sklenitev stavkovnega sporazuma v delu, ki se nanaša na zaostajanje plač, odloča o datumu za nadaljevanje splošne stavke v vzgoji in izobraževanju. K razmisleku o priključitvi k le-tej so pozvali tudi članstvo, zaposleno v raziskovalnih inštitutih in v kulturnih ustanovah.


Konstitutivna seja glavnega odbora in nova sestava izvršilnega odbora

Ustanovna seja Glavnega odbora SVIZ za novo štiriletno mandatno obdobje, tj. za čas od leta 2022 do 2026, bo, kot zapisano, izpeljana 13. decembra 2022. Glavni odbor SVIZ je skladno s Statutom najvišji organ sindikata med dvema kongresoma. Člani glavnega odbora so predsedniki sindikalnih konferenc, predsedniki območnih odborov, predsedniki sekcij in glavni tajnik, dodatno pa še s strani območnih odborov (glede na število članov posameznega območja) izvoljeni oziroma imenovani predstavniki. V tokratnem sklicu bo Glavni odbor SVIZ štel 54 članic in članov.

Izvršilnemu odboru SVIZ začne teči mandat za obdobje od leta 2022 do 2026 z dnem sprejetja ugotovitvenega sklepa o poimenski sestavi izvršilnega odbora na konstitutivni seji glavnega odbora. Člani izvršilnega odbora sindikata v mandatu 2022–2026 bodo: Branimir Štrukelj, glavni tajnik SVIZ; Marjana Kolar, predsednica Sindikalne konference predšolske vzgoje; Dušan Nemec, predsednik Sindikalne konference osnovnih in glasbenih šol ter zavodov za izobraževanje odraslih; Jelka Horvat, predsednica Sindikalne konference osnovnih šol in zavodov za otroke in mladostnike s posebnimi potrebami; Miha Gartner, predsednik Sindikalne konference srednjih, višjih šol in dijaških domov; dr. Danilo Korže, predsednik Sindikalne konference visokega šolstva in znanosti; dr. Jože Pungerčar, podpredsednik Sindikalne konference visokega šolstva in znanosti; Irena Porekar Kacafura, predsednica Sindikalne konference kulturnih organizacij.


Ponudba za oddih na Dobrni

Iz Term Dobrna so nam posredovali ponudbi za bivanje v njihovem Boutique Hotelu Dobrna **** in Depandansi Vila Higiea ****, ki vključujeta popust za članice in člane SVIZ in veljata do 30. decembra letos ter nato še od 2. januarja do 31. marca prihodnje leto. Vse podrobnosti ponudb lahko preverite s klikom na posamezno povezavo v prvi vrstici te informacije.Z lepimi pozdravi,

Branimir Štrukelj,
glavni tajnik SVIZ
Komentarji
Trenutno ni komentarjev!
Vaš komentar