Ljubljana, 27. 1. 2023

Obvestila GO SVIZ - januar 2023

sindikalnim zaupnicam in zaupnikom
 
Ljubljana, 27. januarja 2023
 
 
OBVESTILA GLAVNEGA ODBORA SVIZ
 

Spoštovani sindikalni zaupnice in zaupniki,

s tokratnimi Obvestili Glavnega odbora SVIZ vam posredujemo informacije o nekaterih pomembnih vprašanjih in temah, ki so povezane s trenutno dejavnostjo sindikata in vam bodo nedvomno v pomoč tudi pri vašem delu:
  • - Napredek na pogajanjih o sklenitvi stavkovnega sporazuma za končanje splošne stavke v vzgoji in izobraževanju
  • - Podprli zahtevo ravnateljic in ravnateljev po zvišanju plač
  • - Vladna stran s sindikati javnega sektorja o ključnih izzivih na področju plačnega sistema
Prosimo vas, da se z zapisanim natančno seznanite, in se vam hkrati vnaprej zahvaljujemo, da boste vsebino delili tudi s članicami in člani SVIZ v svojih zavodih.


Napredek na pogajanjih o sklenitvi stavkovnega sporazuma za končanje splošne stavke v vzgoji in izobraževanju

V začetku tega tedna, v ponedeljek, 23. januarja 2023, smo nadaljevali pogajanja z Vlado RS za razrešitev stavkovnih zahtev SVIZ. Skladno s sklenjenim dogovorom, ki sta ga vodji sindikalne in vladne pogajalske skupine parafirala 9. januarja 2023, smo predstavniki vlade in reprezentativnih sindikatov javnega sektorja neposredno pred pogajanji podpisali aneks h Kolektivni pogodbi za dejavnost vzgoje in izobraževanja v RS za realizacijo dogovorjenih zvišanj na delovnem mestu vzgojitelj predšolskih otrok – pomočnik vzgojitelja, zvišanj na delovnem mestu asistent VII/2 in umestitve novega strokovnega naziva višji svetnik, zatem pa za realizacijo zvišanj na delovnih mestih asistent VII/2 in mladi raziskovalec VII/2 še aneks h Kolektivni pogodbi za raziskovalno dejavnost. Zvišanja plač na delovnih mestih vzgojitelj predšolskih otrok – pomočnik vzgojitelja, asistent VII/2 v plačni podskupini D01 ter asistent VII/2 in mladi raziskovalec VII/2 v plačni podskupini H01 bodo tako lahko uveljavljena in izplačana pri plači za mesec januar 2023. Besedili obeh omenjenih aneksov naj bi bili objavljeni v današnji izdaji Uradnega lista.
Plače pomočnikov in pomočnic vzgojiteljev in vzgojiteljic predšolskih otrok se bodo, če spomnimo, s 1. 1. 2023 zvišale za tri plačne razrede, še za en plačni razred pa bodo višje 1. 4. 2023 – tu gre za zvišanje, ki je bilo usklajeno v dogovoru iz oktobra 2022. V pogajanjih smo se dogovorili tudi o dvigu plačnega razreda za mlade raziskovalce in raziskovalke ter za asistentke in asistente v visokem šolstvu in raziskovalni dejavnosti (VII/2) na 35. plačni razred, ki se 1. 4. 2023 zviša na 36. plačni razred. Prav tako smo se uskladili, da bo četrti strokovni naziv višji svetnik uvrščen za dva plačna razreda višje od izhodiščnega plačnega razreda za naziv svetnik.

Po omenjenem podpisu obeh aneksov se je srečanje z vladno stranjo 23. januarja 2023 zatem nadaljevalo s pogajanji o preostalih še odprtih, pravzaprav ključnih stavkovnih zahtevah sindikata za odpravo zaostankov pri vrednotenju dela vseh zaposlenih v vzgoji in izobraževanju. Vlada RS je predlog o zvišanju plač vseh zaposlenih v vzgoji in izobraževanju pripravila in ga na pogajanjih predstavila. Za našo pogajalsko skupino predlog vladne strani sicer ni bil zadosten, a je bil kljub temu ocenjen kot sprejemljiv temelj za nadaljevanje pogajanj. Skladno s tem je pogajalska skupina našega sindikata predlagala Glavnemu stavkovnemu odboru SVIZ (GSO), naj se opredeli do preložitve protestnega shoda vseh zaposlenih v vzgoji in izobraževanju pred poslopjem Vlade RS, ki smo ga v sindikatu pripravljali za 25. januarja 2023. Članice in člani glavnega stavkovnega odbora so predlog, da se načrtovani protestni shod preloži, zatem z večino glasov potrdili.

Nadaljevanje pogajanj z Vlado RS je sklicano za prihodnji torek, 31. januarja 2023, na njih pa bo pogajalska skupina SVIZ predstavila približevalni predlog. Upoštevaje odziv vladne pogajalske skupine in nadaljnji potek pogajanj se bo glavni stavkovni odbor znova odločal o morebitni organizaciji protestnega shoda, ki je bil torej tokrat preložen, ali pa morda celo o izpeljavi novega stavkovnega dneva v še zmeraj aktivni splošni stavki v vzgoji in izobraževanju.


Podprli zahtevo ravnateljic in ravnateljev po zvišanju plač

Zveza ravnateljev in pomočnikov ravnateljev je minuli teden, 20. januarja 2023, v Ljubljani sklicala javno srečanje, na katerem so članice in člani zveze zahtevali boljše vrednotenje ravnateljskega dela. Vabilu predsednika zveze Gregorja Pečana na srečanje se je odzval tudi glavni tajnik SVIZ Branimir Štrukelj in na dogodku zahtevo ravnateljic in ravnateljev ter njihovih pomočnikov po zvišanju njihovih plač v celoti podprl, ob tem pa podčrtal, da je tako vodenje pedagoškega dela, ki ga opravljajo ravnatelji in pomočnik ravnateljev, kot samo pedagoško delo zaskrbljujoče razvrednoteno. Glavni tajnik SVIZ je na srečanju še predlagal, da se ravnateljska združenja in sindikat v zahtevah po zvišanju plač medsebojno podpremo ter da v prizadevanjih za ustrezno ovrednotenje dela v vzgoji in izobraževanju sodelujemo. Zahteve za boljše ovrednotenje dela je na vlado naslovil tudi izvršilni odbor sindikata direktorjev in ravnateljev Sindir, podpredsednica omenjenega sindikata Nives Počkar pa je ob tem na srečanju pojasnila, da so sklenili, da bodo počakali na vladno stran, ki pripravlja spremembo zakona o sistemu plač v javnem sektorju in se hkrati ukvarja z odpravo plačnih nesorazmerij.


Vladna stran s sindikati javnega sektorja o ključnih izzivih na področju plačnega sistema

Pred začetkom napovedanega oblikovanja novega plačnega sistema v javnem sektorju je ministrica za javno upravo Sanja Ajanović Hovnik reprezentativnim sindikatom 23. januarja 2023 predstavila analizo zdajšnjega plačnega sistema. S slednjo so se potrdile naše ocene, da obstajajo v le-tem številne anomalije, ki so posamezne skupine zaposlenih v javnem sektorju potisnile v neenak položaj. V preteklih letih so različne vlade nekaterim skupinam zaposlenih dopustile številne zakonske obvode plačnega zakona, jim nesistemsko dodeljevale dodatke in stihijsko dvigovale plačne razrede. Omenjena analiza potrjuje, da je bil zdaj veljavni plačni sistem v javnem sektorju do zaposlenih v vzgoji in izobraževanju, kulturi in znanosti najbolj nepravičen, kar se kaže v tem, da plače na teh področjih zaostajajo za plačami zaposlenih v državni upravi in zdravstvu. V imenu Konfederacije sindikatov javnega sektorja (KSJS), katere član je ob še sedmih drugih sindikatih tudi naš sindikat, je glavni tajnik SVIZ na srečanju izpostavil, da konfederacija pred nastajanjem novega plačnega sistema potrebuje zagotovilo, da bo ta uveljavljen le ob soglasju zaposlenih ter da bo temeljil na sistemu kolektivnih pogodb, ki zaposlenim omogočajo vplivati na višino plač in pogoje dela. Hkrati je opredelil tudi dva ključna cilja, ki jima mora plačna reforma slediti oziroma ju udejanjiti: tj. odprava kompresije v spodnjem delu plačne lestvice, kjer je večina zaposlenih v skupini J in katerih plače je treba ovrednotiti nad ravnjo minimalne plače, obenem pa bo moral biti novi plačni sistem stimulativen za strokovnjakinje in strokovnjake, ki zdaj odhajajo v zasebni sektor. To še zlasti velja za zaposlene v vzgojno-izobraževalnem sistemu, od vrtca do univerze, ki se zaradi neustreznega vrednotenja dela sooča z največjo krizo v zadnjih tridesetih letih.

Vlada je napovedala, da bo izhodišča za novi plačni sistem v javnem sektorju sindikatom predstavila v začetku februarja, ob koncu omenjenega meseca pa naj bi nas že seznanila tudi z osnutkom novega zakona o sistemu plač v javnem sektorju. Temu naj bi predvidoma sledila pogajanja o novem uvrščanju delovnih mest v ločene plačne stebre, sistem pa naj bi bil pripravljen za uveljavitev do 30. junija letos, a v to v SVIZ močno dvomimo.


Z lepimi pozdravi in v solidarnosti,

Branimir Štrukelj,
glavni tajnik SVIZ
Komentarji
Marko Gavriloski
06.02.2023

Pozdravljeni.

Objavljam odgovor na vprašanje, ki ga je podal uporabnik Cene. V pogajanjih z vladno skupino smo uspeli doseči zvišanje za delovna mesta D01001 (asistent), H017001 (asistent) in H017002 (mladi raziskovalec). Prvo delovno mesto (D01001) je vezano na pedagoško delo v okviru visokošolskih zavodov (fakultet), medtem ko je drugo delovno mesto vezano na raziskovalno delo v okviru raziskovalnih zavodov (inštitutov).

V okviru trenutnih pogajanj je bil manevrski prostor ožji, v Aktivu MRA SVIZ pa smo se v izhodiščih osredotočili na mlade raziskovalce in asistente, saj je Aktiv prvenstveno nastal na podlagi pobud teh dveh skupin. Zdaj pa se je evidentno izkazalo, da je treba aktivnosti in programske usmeritve razširiti še na raziskovalce in tudi ostale skupine znotraj visokega šolstva in znanosti.

Za dodatna vprašanja ali pojasnila smo dosegljivi na aktiv.mra@sviz.si.

Lep pozdrav.

dr. Marko Gavriloski
predstavnik Aktiva mladih raziskovalcev in asistentov SVIZ

Cene
06.02.2023

Pozdravljeni,
Ali v zgornjo zvišanje spladata le delovni mest mladi raziskovalec in asistent ali tudi raziskovalec ?
Hvala

stanka
03.02.2023

Bravo Brane....končno nekdo, ki je res napisal, pa še premalo.... ko si povedal, kaj vse počne in dela računovodja in za kaj vse je odgovoren...sedaj so počitnice...kaj menite, kdo od zaposlenih na šoli dela ,ker si počitnic ne more in ne sme privoščit?? Za malo več kot minimalno plačo, ker sem pa ja le 36 let računovodja v šolstvu, mi pa pripada bruto 200€ več kot čistilki...toliko sem že napredovala....res nimam besed...upam, da se bo stanje čimprej popravilo kot je potrebno. Da ne bomo J skupina samo številka D skupine, ko je potrebno štrajkati, da imajo potem dovolj glasov in zase uresničujejo svoje cilje...
tudi sindikalni zaupniki prejemajo na račun SVIZ dvakrat letno sredstva.... kaj menite kdo jim dela zaključni račun??? RAČUNOVODJA!!!!!!
in še VEDNO, v vseh teh letih J skupina NIMA PRAVICE???!!!! voliti ravnatelja???...pa se gremo demokracijo?
razočarana nad sindikatom še pa še.....v pismu o pogajanjih NI niti z eno besedico omenjena beseda računovodja!...samo J skupina....že to pove VSE, kako nas tretira SVIZ in kam spadamo....dokler se ne bo to spremenilo v njihovih glavah, ne vem če bo kaj precej bolje....Me pa zanima še...le kdo vam vsak mesec na račun obračunava in nakazuje sredstva?

Tone
27.01.2023

Pozdravljeni,
Vse kar so posanezniki zapisali, DRŽI!

To je javno tudi povedala prejsnja ministrica za šolstvo, da Sviz ne zeli javni pogajanj in zelo zavaja javnost.

Potem pa prosim povejte, kolikokrat ste izpostavili nase minimalne place. Na TV govora samo o vzgojiteljih, če ne dobijo visjo plačo, potem bo štrajk.

Zelo pozorno sem poslusal, nikoli besede o drugih zaposlenih pod minimalno plačo.
Res pa je, da so sedaj drugi sindikati to izpostavili.
Se par dni nazaj so na vladi povedali, da naš, vaš sindikat ne kaže želje po povišanju plač za zaposlene iz J skupine v v šolstvu.

Lp

Tajništvo GO SVIZ
27.01.2023

Spoštovana ga. Stanka / Eliza,

kar navajate, nikakor ne drži. Če potrebujete več pojasnil in ste član/članica našega sindikata, nas kontaktirajte in pojasnili vam bomo, kakšno je resnično stanje v pogajanjih in naših predlogih.
Lep pozdrav!

Tajništvo GO SVIZ

STANKA
27.01.2023

Pozdravljeni!

Na vladni strani so pojasnili, da SVIZ ni izpostavil težav za plače za skupino J v vzgoji in izobraževanju,
ampak le za skupino D v vzgoji in izobraževanju.
Samo zaposleni na delovnem mesu D0352002 v vzgoji in izobraževanju imajo osnovno plačo pod minimalno plačo.
Pri pregledu plačne lestvice je slika povsem drugačna:
J015008 20 PR
J015013 20 PR
J016001 23 PR
J016005 24 PR
J016027 25 PR 1.179,63
J025019 18 PR
J032001 11 PR 681,21
J032008 13 PR
J032013 12 PR
J034006 18PR
J034020 17 PR
J034030 17 PR
J035025 19 PR
J035035 19 PR
J026026 24 PR
ITD......
delovna mesta skupine J, ki so VSA pod minimalno plačo na sindikalni strani niso omenili.
MINIMALNA PLAČA 1.203,36 eur.

Še to je pomembno, da vlada oziroma ministrstvo želi javna pogajanja, SVIZ pa vedno za zaprtimi vrati.

Ne vem zakaj potem plačujemo članarino sindikatu.!!!!!!!!!

lp

Nataša
27.01.2023

Spoštovani.
Spet ste pozabili na skupino J, itak!
Naj mi prosim nekdo razloži, kako ima lahko tajnik, za katerega se zahteva VI. stopnja izobrazbe in kar nekaj opravljenih izpitov, plačo, ki je nižja od minimalne plače in potem npr. čistilka s končano samo osnovno šolo lahko na koncu meseca prejme višjo plačo od tega ubogega tajnika, ki pošteno in odgovorno dela 8 ur na dan in nadaljuje še doma, zato da so zjutraj vsi zadovoljni??
Prosim za odgovor.
Hvala in prijetne počitnice želim vsem, ki si jih lahko privoščite...nekateri bomo spet doma.

Brane
27.01.2023

Bravo SVIZ, dosegli ste nov naziv za učitelje, to je res pomembno, skupina J pa naj čaka in čaka, bravo res in vi se imate za sindikat vseh zaposlenih v vzgoji in izobraževanju. Vi se dejansko sindikat učiteljev (morda še malo drugih pedagoških delavce) in nič več!!!!

Naj se opredelim na najbolj zahtevno delovno mesto v skupini J, to je računovodja. To delovno mesto spada v skupino J – Spremljajoča delovna mesta (velja za ves javni sektor) in podskupino J1 – Strokovni delavci (problem so seveda vsa delovna mesta v J skupini).

Od 1.1.2023 je lahko računovodja v vzgoji in izobraževanju tudi na minimalni plači, saj se delovno mesto lahko začne z 25 plačnim razredom. A veste kaj to pomeni, da ima lahko čistilka višjo plačo (če ima npr. več delovne dobe) kot računovodja.


Naj na kratko napišem kakšne dela in odgovornosti ima računovodja, ki je edini podpisnik, seveda poleg ravnatelja ali direktorja, bilanc in finančnega poročilo zavoda in je tako soodgovorna oseba za celotno finančno poslovanje zavoda.


1. STROŠKOVNO RAČUNOVODSTVO

• Računovodstva osnovnih sredstev,
• Računovodstvo materiala,
• Računovodstvo stroškov in poslovnih učinkov
• Računovodstvo in obračun plač2. FINANČNO RAČUNOVODSTVO

• a) Računovodstvo glavne knjige,
- načelu nastanka poslovnega dogodka,
- po načelu denarnega toka,
• b) Računovodstvo terjatev
• c) Računovodstvo obveznosti
• d) Vodenju oz. organizacija blagajniškega poslovanja


Računovodsko poročilo vrtca, osnovne šole, srednje šole, srednje glasbene šole, fakultete in ostalih javnih zavodov na področju vzgoje in izobraževanja zajema:
1. Bilanco stanja
2. Priloge k bilanci stanja
Stanje in gibanje neopredmetenih dolgoročnih sredstev in opredmetenih osnovnih sredstev
Stanje in gibanje dolgoročnih kapitalskih naložb in posojil

3. Izkaz prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov enotnega kontnega načrta
4. Priloge k izkazu prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov
Izkaz prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po vrstah dejavnosti
Izkaz prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po načelu denarnega toka
Izkaz računa finančnih terjatev in naložb določenih uporabnikov
Izkaz računa financiranja določenih uporabnikov
5. Pojasnila k izkazom
6. Druge računovodske informacije za letno poročilo

3. DAVČNO RAČUNOVODSTVO
• Davek od dohodka pravnih oseb
• Davek na dodano vrednost
• Dohodnina
• itd

4. FINANČNI NAČRTI IN REBALANSI FINANČNIH NAČRTOV

• Priprava finančnih načrtov po načinih financiranja, po različnih dejavnosti itd
• Realizacija finančnih načrtov zopet po načinih financiranja, po različnih dejavnosti itd
• Finančni načrti in realizacije po obračunskem načrtu in po denarnem toku
• Ovrednotenje investicijskega načrta, ovrednotenje stroškov kadrov itd.


5. OSTALA DELA V FINANČNO-RAČUNOVODSKIH SLUŽBAH
• 1. Priprava predlogov internih aktov s področja financ in računovodstva, ki je zelo zahtevno in odgovorno delo, za katero so potrebna tudi izkušnje oziroma znanja prava.
• 2. Neprestano spremljanje in izvajanje vseh zakonodajnih sprememb za vsa navedena področja.
• 3. Načrtovanje, organizacija in vodenje del v finančno računovodskih službah.
• 4. Vzpostavitev in izvajanje sprotnih računovodskih kontrol s ciljem preprečitve računovodskih napak.
• 5. Izbor ustreznih računalniških programskih rešitev, ter uvajanje in izvajanje dela na ustreznih programih, ter kontrola delovanja le-teh.
• 6. Priprava analiz in poročil za ustanovitelja glede na zahteve strokovnih delavcev občine in zahteve članov občinskih svetov.
• 7. Sodelovanje z institucijami, ki opravljajo naknadni nadzor in priprava potrebnih podatkov (revizorske hiše, nadzorni odbori ustanoviteljic, Računsko sodišče, itd)
• 8. Sodelovanje s pristojnimi institucijami in priprava zahtevanih podatkov (pristojno ministrstvo) FURS, Uprava RS za javna plačila,
• 9. Organizacija in vodenje popisa sredstev
• 10. Priprava statističnih poročil
• 11. Evropski in drugi projekti
• 12. Opravlja funkcijo dokaznega bremena v procesih revidiranja in davčnega nadziranja.


In še bi lahko naštevali, to je le kratek opis.


VSE TO ZA MINIMALNO PLAČO, PA KDO JE TUKAJ NORRRRRRRRRRRRR!!!!!!!!!!!!

Eliza
27.01.2023

Pozdravljeni!

Sprašujem, zakaj Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti,
Ministrstvo za javno upravo in Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport,
ko ste se pogajali za strokovne delavce,
NISTE SEZNANILI,
da pa so VSI zaposleni v skupini J (čistilka, perica, hišnik, kuhar, knjigovodja, tajnik, računovodja, kuharski pomočnik, dietni kuhar, itd.) v vzgoji in izobraževanju
UVRŠČENI pod MINIMALNO PLAČO od ( 681,21 EUR - 1.179,63 EUR,; II. STOPNJA -VI. STOPNJA zahtevnosti; MINIMALNA PLAČA 1.203,36 EUR).

(ostali sindikati so vlado obvestili o mizerno nizkih plačah njihovih zaposlenih - le VI tega ni naredili)!!!

Ponižujoče nizko je, da je naše plačilo popolnoma nesorazmerno z nalogami in odgovornostjo našega delovnega mesta.
VRTEC in ŠOLA lahko delujeta le kot CELOTA.

Lep pozdrav.

Eliza
27.01.2023

Spoštovani, lahko tudi jaz vprašam ZAKAJ za zaposlene v vzgoji in izobraževanju, ki spadajo v skupino J niste nič naredili. Uredili ste skupino D in (podpirate skupino B (ravnatelje), ki niso člani SVIZ),
skupino J, ki so tudi člani vašega SINDIKATA, ZA NJIH PA NISTE NIČ ZAHTEVALI.

Skupina J v zdravstvu se je pogajala in - dobi 150,00 EUR višjo plačo.

Hvala in lep pozdrav.

Barbara
27.01.2023

Spoštovani, lahko vprašam do kdaj bomo čakali laboranti III od katerih se zahteva za njihovo delovno mesto splošna matura oz. druga srednješolska izobrazba, ki vsebuje najmanj 315 ur kemije, fizike ali biologije? Mislim, da smo edini v vsem plačnem sistemu uvrščeni v 22. plačni razred. Ali naše delo ni pomembno?

Hvala za odgovor in lep pozdrav

ROBERTO MOTOH
27.01.2023

Pozdravljeni,
nikjer ne zasledim pogajanja ali rezultate pogajan za plačilno skupino J, kjer se v skupino z VI stopnjo izobrazbe zajeda minimalna plača, da ne govorim o zaposlenih ki imajo IV ali V stopnjo izobrazbe. SKUPINA KI JE SOCIALNO NAJBOLJ OGROŽENA pa se o njej nikjer ne zasledi, da smo Iz pogajali plače za 3 ali 4 plačilne razrede. Vsi pa vemo kaj pomeni plačilni razred v J skupini ali pa pri raziskovalcih, učiteljih, ravnateljih. Sprašujem se kje je solidarnost, ki je osnova sindikatov. Po mojem osebnem mnenju stavke nebi smeli zaključiti dokler ne dosežemo konsenza tudi za J skupino. Poglejmo tudi na socialno bolj šibke.
lp
Roberto Motoh
Sindikalni zaupnik na IHPS

Vaš komentar