Ljubljana, 8. 6. 2021

Obvestila GO SVIZ (junij 2021)

sindikalnim zaupnicam in zaupnikom
 
Ljubljana, 8. junija 2021
št. 41/2021
 
OBVESTILA GLAVNEGA ODBORA SVIZ
 

Spoštovani sindikalni zaupnice in zaupniki,

s tokratnimi Obvestili Glavnega odbora SVIZ vam posredujemo informacije o nekaterih pomembnih vprašanjih in temah, ki so povezane s trenutno dejavnostjo sindikata in vam bodo nedvomno v pomoč tudi pri vašem delu:
  • PODPISAN DOGOVOR O DELNI ODPRAVI ŠE VELJAVNIH VARČEVALNIH UKREPOV, O REGRESU IN ZAMIKU IZPLAČILNEGA DNEVA
  • VEČ KOT 17.000 PODPISOV NEZAUPANJA, A JIH JE MINISTRICA ZA IZOBRAŽEVANJE POVSEM PREZRLA
  • DODATEK ZA DELO V RIZIČNIH RAZMERAH V VZGOJI IN IZOBRAŽEVANJU
  • PROTEST V PODPORO DEMOKRACIJI, PRAVNI DRŽAVI IN SOCIALNEMU DIALOGU
  • V DRŽAVNI ZBOR VLOŽENA SPREMEMBA ZOFVI GLEDE FINANCIRANJA ZASEBNIH ŠOL
  • NAPOVEDUJE SE REFERENDUM O ZAKONU O DEMOGRAFSKEM SKLADU

Prosimo vas, da se z zapisanim natančno seznanite, in se vam hkrati vnaprej zahvaljujemo, da boste vsebino delili tudi s članicami in člani SVIZ v svojih zavodih.


PODPISAN DOGOVOR O DELNI ODPRAVI ŠE VELJAVNIH VARČEVALNIH UKREPOV, O REGRESU IN ZAMIKU IZPLAČILNEGA DNE

Reprezentativni sindikati javnega sektorja in Vlada RS smo po dolgotrajnih in napornih pogajanjih 2. junija 2021 podpisali Dogovor o odpravi varčevalnih ukrepov v zvezi s povračili stroškov in drugimi prejemki javnih uslužbencev, zamiku izplačilnega dneva plače pri proračunskih uporabnikih ter regresu za letni dopust za leto 2021, Aneks h Kolektivni pogodbi za negospodarske dejavnosti v Republiki Sloveniji ter kolektivne pogodbe dejavnosti in poklicev. SVIZ je kot reprezentativni sindikat za dejavnosti vzgoje, izobraževanja ter dejavnosti raziskovanja in kulture podpisal še anekse k tem kolektivnim pogodbam. Vsi dokumenti so bili minuli teden že tudi objavljeni v Uradnem listu.

Sindikalnim zaupnicam in zaupnikom smo vam podrobnosti o dogovorjenem v pogajanjih in vseh najpomembnejših spremembah posredovali že na dan podpisa, zato vseh informacij tukaj ne ponavljamo. Vseeno pa velja še enkrat spomniti na zagotovilo vlade, da sprejema pogovore o usklajevanju plačne lestvice, in še bolj izpostaviti njeno priznanje, da v spodnjem delu plačne lestvice, nad minimalno plačo, obstajajo anomalije pri vrednotenju delovnih mest (zlasti tistih iz skupine »J«), ki jih je treba začeti odpravljati. Pogajanja o tem se morajo začeti v mesecu dni. To manj opazno, vendar vsebinsko pomembno priznanje vlade, da je treba nemudoma začeti razreševati problem t. i. utapljanja vse večjega števila delovnih mest v minimalni plači in s tem njihovo razvrednotenje, je dosegel SVIZ. Tako smo storili prvi korak k izpolnjevanju obljube, da bomo vztrajali pri ureditvi plač v spodnjem delu plačne lestvice.


VEČ KOT 17.000 PODPISOV NEZAUPANJA, A JIH JE MINISTRICA ZA IZOBRAŽEVANJE POVSEM PREZRLA

Na pobudo članstva in skladno s sklepom glavnega odbora sindikata je v SVIZ od 5. do 19. maja letos potekalo zbiranje podpisov zaposlenih v vzgoji in izobraževanju k pozivu za odstop ministrice za izobraževanje, znanost in šport prof. dr. Simone Kustec. Kot je po preštetju ugotovila imenovana tričlanska komisija, je na sedež sindikata v omenjenem roku prispelo skupno 17.113 podpisov.

Ob začetku zbiranja le-teh smo v SVIZ izpostavili, da bo to pomenilo ovrednotenje enoletnega dela resorne ministrice na področju vzgoje in izobraževanja. Že takrat smo ocenili, da je ob številnih nakopičenih težavah in izzivih, s katerimi se ob svojem delu vsak dan soočajo zaposleni v slovenskih vrtcih in šolah, takšno sodbo nujno izreči – ne glede na to, kakšne bodo posledice in ali se bo prof. dr. Simona Kustec na podano oceno sploh odzvala. Ministrica je več kot 17 tisoč pozivov k odstopu povsem spregledala in se tako očitno odločila, da ne bo opustila prakse ignoriranja zaposlenih v resorju, ki ga vodi. Uresničili so se torej pomisleki zaposlenih, ki ste nam jih sporočali sindikalni zaupnice in zaupniki, in sicer, da številni vaši kolegi dvomijo o splošni smiselnosti pozivati k odstopu nekoga, ki se je tako očitno prepustil v vodenje drugim in zgolj želi nekritično samozavestno vztrajati na položaju. Naj zgolj omenimo, da smo v aktualni številki Nedeljskega dnevnika zasledili, da so pri omenjenem časniku ministrico prosili za komentar poziva k odstopu, a se na prošnjo novinarjev ni odzvala.

Tudi ob pozivu, naj se zaposlenim v vzgoji in izobraževanju zagotovi možnost prostovoljnega in manj invazivnega testiranja, ki smo ga v SVIZ ponovili 24. maja 2021, se je prav tako še enkrat več povsem nazorno potrdilo (ne)delovanje in (ne)zastopanje interesov zaposlenih v vrtcih in šolah s strani ministrice prof. dr. Simone Kustec. Ker je od nedavnega uveljavljena možnost prostovoljnega samotestiranja na okužbo z novim koronavirusom covid-19 v domačem okolju za učence in dijake, smo namreč v SVIZ pristojne – poleg resorne ministrice še ministra za zdravje in predsednika vlade – pozvali, naj omogočijo možnost prostovoljnega samotestiranja z manj invazivnimi testi tudi zaposlenim v vzgoji in izobraževanju. Odgovora do zdaj nismo dočakali.


DODATEK ZA DELO V RIZIČNIH RAZMERAH V VZGOJI IN IZOBRAŽEVANJU

Zatem ko smo v SVIZ po ponovni razširitvi delovanja vrtcev in ob vračanju pouka v šole začeli prejemati vse številčnejša opozorila članstva, povezana z določanjem in izplačevanjem dodatka za delo v rizičnih razmerah v skladu z 11. točko 39. člena Kolektivne pogodbe za javni sektor (KPJS), smo sredi letošnjega aprila na vas, spoštovani sindikalne zaupnice in zaupniki, naslovili kratek vprašalnik o omenjeni problematiki. Namen vprašalnika je bil pridobiti natančne informacije in opozorila s terena, da bi lahko na njihovi podlagi ustrezno posredovali pri odločevalcih. O ugotovitvah iz ankete in nadaljnji dejavnosti SVIZ v povezavi z izplačilom dodatka za delo v rizičnih razmerah zaposlenim v vzgoji in izobraževanju smo pripravili izčrpnejšo objavo na naši spletni strani – najdete jo na tej povezavi.

Ob stopnjevanju opozoril članic in članov, da zaposleni v vzgoji in izobraževanju tudi s plačo za april 2021 še niso prejeli dodatka za delo v rizičnih razmerah v preteklih mesecih (od januarja 2021 naprej), smo v posebnem dopisu 7. maja 2021 ministrico prof. dr. Simono Kustec opomnili, da država v skladu s svojo obveznostjo iz 123. člena Zakona o interventnih ukrepih za omilitev posledic drugega vala epidemije Covid-19 (ZIUOPDVE) ni zagotovila pravočasnega in sprotnega izplačila dodatka za dejavnost, katere nemoteno delovanje tudi v času epidemije covida-19 je nujno potrebno za normalno delovanje družbe kot celote. Pozvali smo jo, naj kot odgovorna za zakonito delovanje vzgojno-izobraževalnih zavodov takoj zagotovi izplačilo dodatka za delo v rizičnih razmerah v skladu z 11. točko 39. člena KPJS (tako izplačilo od meseca januarja naprej kot tudi za izplačilo dodatka za tekoče mesece), zaposlenim pa javno pojasni, zakaj prihaja pri izplačilih do tako velikih zamud. Iz odgovora, ki smo ga v SVIZ prejeli s strani generalne sekretarke MIZŠ, izhaja, da naj bi do zamud pri izplačilu dodatkov domnevno prihajalo pri občinskih zavodih (vrtcih, osnovnih šolah, glasbenih šolah), medtem pa ministrstvo nemoteno izplačuje dodatke zavodom, katerih ustanoviteljica je Republika Slovenija (srednje šole, dijaški domovi, zavodi za otroke in mladostnike s posebnimi potrebami). V SVIZ menimo, da bi se moralo ministrstvo za izobraževanje kot resorno ministrstvo aktivneje zavzeti, da bi zavodi v vzgoji in izobraževanju nemoteno in sproti prejemali sredstva za izplačilo dodatka zaposlenim, ki svoje delo v zadnjih mesecih opravljajo v rizičnih razmerah, pogojenih z epidemijo covida-19. Ob nezadovoljstvu z navedenim odgovorom MIZŠ smo zato na podlagi Zakona o dostopu do informacij javnega značaja (ZDIJZ) 24. maja 2021 Ministrstvo za finance (MF) dodatno zaprosili za dostop do podatkov, povezanih z zagotavljanjem proračunskih sredstev Republike Slovenije za izplačilo dodatka za delo v rizičnih razmerah javnih uslužbenk in uslužbencev v dejavnosti vzgoje in izobraževanja.


PROTEST V PODPORO DEMOKRACIJI, PRAVNI DRŽAVI IN SOCIALNEMU DIALOGU

Pet sindikalnih central, vključno s Konfederacijo sindikatov javnega sektorja (KSJS), katere član je SVIZ, se je odločilo pridružiti protestu, ki so ga 28. maja 2021 v Ljubljani organizirala različna civilno-družbena gibanja. Udeležba sindikatov na protestih je bila logična posledica poprejšnje odločitve central, da bomo več sodelovale pri delu Ekonomsko-socialnega sveta (ESS), ker Vlada RS že dlje sistematično krši elementarna pravila socialnega dialoga. Z nepripravljenostjo na vsebinske pogovore s socialnimi partnerji pri Zakonu o demografskem skladu in vložitvijo paketa davčne zakonodaje v Državni zbor mimo ESS je Vlada RS prostor za socialni dialog dobesedno izničila. Med več deset tisoč protestniki so bili tudi številni članice in člani SVIZ, shod pa je minil mirno. Vsem, ki ste združeni in skupaj pozvali oblast k spoštovanju demokracije, vladavine prava, socialne države in socialnega dialoga, se zahvaljujemo.


V DRŽAVNI ZBOR VLOŽENA SPREMEMBA ZOFVI GLEDE FINANCIRANJA ZASEBNIH ŠOL

Skupina koalicijskih poslancev s prvopodpisanim Danijelom Krivcem (SDS) je v parlamentarni postopek vložila predlog sprememb in dopolnitev Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja, ki izenačuje financiranje obveznega programa osnovnih šol s financiranjem javnih osnovnih šol, za razširjeni program zasebnih osnovnih šol pa je predlaganih 85 % višine sredstev, ki jih za razširjeni program prejemajo javne osnovne šole. Predlog je podoben tistemu iz leta 2017, ko je ministrstvo za izobraževanje vodila dr. Maja Makovec Brenčič, a je tokratno besedilo precej bolj nejasno. SVIZ je leta 2017 predlogu tedanje ministrice nasprotoval z argumentom, da gre v smer izenačevanja v financiranju javnih in zasebnih osnovnih šol, ki bi moralo ostati v korist javnih šol na obstoječi ravni. Do zelo podobnega aktualnega predloga poslancev in poslank vladajoče koalicije se v sindikatu formalno še nismo opredelili, vendar je pričakovano, da naše stališče tokrat ne bo moglo biti bistveno drugačno, kot je bilo ob podobnem predlogu leta 2017.


NAPOVEDUJE SE REFERENDUM O ZAKONU O DEMOGRAFSKEM SKLADU

Vodstva šestih sindikalnih central – med njimi Konfederacija sindikatov javnega sektorja (KSJS), katere del je SVIZ – so 1. junija 2021 s simbolno manifestacijo pred Državnim zborom v Ljubljani podprla predlog za razpis posvetovalnega referenduma o Zakonu o nacionalnem demografskem skladu (ZNDS). Sindikati zakonu nasprotujemo, saj bi v primeru sprejetja politiki omogočil upravljati z vsem še preostalim skupnim premoženjem, vključno s Slovensko tiskovno agencijo in Modro zavarovalnico, ki ima 900 milijonov evrov sredstev za izplačevanje dodatnih pokojnin javnih uslužbencev. Vsem opozorilom navkljub so poslanke in poslanci v parlamentu razpis (predhodnega) referenduma zavrnili in zakon bo najverjetneje sprejet, sindikati pa bomo zato takrat pristopili k zbiranju 40.000 podpisov za razpis naknadnega zakonodajnega referenduma. Sindikati namreč ocenjujemo, da gre za zelo škodljiv zakon, o vsebini katerega tudi ni bil opravljen nikakršen socialni dialog s socialnimi partnerji. Med pogoji, pod katerimi bi se bile sindikalne centrale pripravljene vrniti v Ekonomsko-socialni svet (ESS), ki smo ga sindikati zapustili, ker je Vlada RS sistematično kršila pravila njegovega delovanja, je tudi zahteva, da se postopek sprejemanja omenjenega zakona v Državnem zboru ustavi in da se zakon pošlje v poprejšnje usklajevanje socialnim partnerjem. O prihodnjih aktivnostih sindikatov v povezavi z Zakonom o nacionalnem demografskem skladu vas bomo sproti seznanjali, na tem mestu pa za zdaj informacija, da morebitnega zbiranja podpisov za razpis naknadnega zakonodajnega referenduma o zakonu, če bo ta v državnem zboru potrjen, ni pričakovati pred letošnjim septembrom.


PRED ZAKLJUČKOM POUKA

Cenjeni sindikalne zaupnice in zaupniki, dragi članice in člani SVIZ, tudi iztekajoče se šolsko leto je bilo vse prej kot običajno. Veseli smo, ker ste vsi zaposleni – od strokovnih do administrativno-računovodskih in tehničnih delavk in delavcev – vlagali svoje znanje, izkušnje in trud v to, da je izobraževanje na daljavo potekalo čim bolj kakovostno in da je bilo vračanje v vrtce in šole kljub številnim oviram uspešno, prijetno in predvsem varno. Zahvaljujemo se vam za strpno in dejavno sodelovanje v napornih okoliščinah, povezanih z delom, in se nadejamo, da si bomo tudi v prihodnje povezani prizadevali za pomembne skupne cilje na področjih delovanja našega sindikata. Naj vam poletje prinese dragoceni počitek, sprostitev in veliko ustvarjalne energije za podvige v novem šolskem letu 2021/2022. Prijetne počitnice vam želimo!


Z lepimi pozdravi,
Branimir Štrukelj,
glavni tajnik SVIZ
Komentarji
Trenutno ni komentarjev!
Vaš komentar