Ljubljana, 24. 6. 2022

Obvestila GO SVIZ (junij 2022)


sindikalnim zaupnicam in zaupnikom SVIZ

Ljubljana, 24. junija 2022
 
 
OBVESTILA GLAVNEGA ODBORA SVIZ
 

Spoštovani sindikalni zaupnice in zaupniki,

s tokratnimi Obvestili Glavnega odbora SVIZ vam posredujemo informacije o nekaterih pomembnih vprašanjih in temah, ki so povezane s trenutno dejavnostjo sindikata in vam bodo nedvomno v pomoč tudi pri vašem delu:
 • - V prvem krogu pogajanj z vlado sindikati javnega sektorja izpostavili prioritete
 • - Šolski sindikati na prvem sestanku z ministrom za izobraževanje, znanost in šport
 • - Z državnim sekretarjem o problematiki pedagogov v centrih za usposabljanje, delo in varstvo
 • - Pravilniki o standardih in normativih
 • - Po izvolitvi sindikalnih zaupnikov še volitve na območnih odborih ter volilni zbori sindikalnih konferenc in sekcij
 • - Razpisane štipendije in subvencije
 • - Skupaj uspešno sklenili dobrodelno akcijo za Ukrajino
 • - Donacija Društvu bralna značka

Prosimo vas, da se z zapisanim natančno seznanite, in se vam hkrati vnaprej zahvaljujemo, da boste vsebino delili tudi s članicami in člani SVIZ v svojih zavodih.


V prvem krogu pogajanj z vlado sindikati javnega sektorja izpostavili prioritete

Enainštirideset sindikatov javnega sektorja, ki so organizirani v dve pogajalski skupini, se je 20. junija 2022 sešlo z vladno pogajalsko skupino, ki jo vodi ministrica za javno upravo Sanja Ajanović Hovnik, prvega srečanja pa se je udeležil tudi predsednik vlade Robert Golob. Branimir Štrukelj, vodja pogajalske skupine Konfederacije sindikatov javnega sektorja (KSJS), ki zastopa več kot 80 odstotkov sindikalno organiziranih javnih uslužbencev in uslužbenk, je v pogovorih izpostavil, da se je treba najprej dogovoriti o zvišanju vrednosti plačnih razredov, o pobudi KSJS za višji regres (predlaganih je 1.500 evrov za tiste z nižjimi plačami in 1.300 evrov za ostale zaposlene), o zvišanju povračila za prevoz na delo, ki ga je treba razbremeniti obdavčitve, in ustreznem vrednotenju delovnih mest v spodnji tretjini plačne lestvice, ki se »utapljajo« v minimalni plači. Čeprav se sindikati zavedamo, da problematike nizkih plač v javnem sektorju – teh je največ v plačni skupini J – ni mogoče rešiti čez noč, smo vztrajali, da se o možnih rešitvah začnemo pogajati takoj. Vlada RS je medtem želela te pogovore odložiti, zato se o začetku reševanja te pereče težave na tokratnem srečanju še nismo dogovorili. Strinjali pa smo se, da se o usklajevanju višine plačnih razredov in višjem regresu začnemo pogajati takoj.

Za SVIZ je bilo izjemno pomembno, da smo dobili odgovor o začetku pogajanj za sklenitev stavkovnega sporazuma o stavkovnih zahtevah, ki smo jih podprli z izvedbo splošne stavke v vzgoji in izobraževanju 9. marca letos. Na tem mestu želimo ponovno izpostaviti, da je stavka še vedno aktivna in jo lahko Glavni stavkovni odbor SVIZ po presoji kadarkoli nadaljuje, če pogajanja ne bi ustrezno stekla in potekala. Ministrica za javno upravo je zagotovila, da bo še pred parlamentarnimi počitnicami – te se začnejo 15. julija 2022 – oblikovana posebna vladna pogajalska skupina, ki se bo z nami pogajala o naših stavkovnih zahtevah. Naslednji krog pogajanj je napovedan za začetek julija.


Šolski sindikati na prvem sestanku z ministrom za izobraževanje, znanost in šport

Na povabilo ministra za izobraževanje, znanost in šport dr. Igorja Papiča smo se predstavniki vseh šestih sindikatov, ki delujemo na področju vzgoje in izobraževanja (pet reprezentativnih in eden, ki tega statusa nima), 17. junija 2022 udeležili skupnega sestanka. V SVIZ smo ob srečanju pozdravili napoved »partnerskega in vključujočega odnosa s šolskimi sindikati«, prav tako pa tudi predvideno vrnitev sestave svetov vrtcev in šol v prejšnjo sestavo. V SVIZ smo lansko jesen proti zmanjšanju števila zaposlenih v svetih zavodov že zbrali več kot 24.000 podpisov zaposlenih v vzgoji in izobraževanju. Ob napovedi o pripravi bele knjige o prihodnosti vzgoje in izobraževanja v Sloveniji smo na srečanju pri ministru izpostavili pričakovanje, da bodo v delovne skupine za pripravo sprememb vključeni praktiki za posamezna področja, ki jih bo predlagal SVIZ.

Predstavnici in predstavnik SVIZ na sestanku (predsednica Glavnega odbora SVIZ Jelka Velički, glavni tajnik Branimir Štrukelj in pomočnica glavnega tajnika Nadja Götz) smo ministra dr. Igorja Papiča in državnega sekretarja dr. Darja Feldo, ki bo po spremembi zakona o vladi in razdelitvi ministrstva imenovan za ministra za vzgojo in izobraževanje, opozorili, da je za sindikat bistveno in prednostno vprašanje sklenitev stavkovnega sporazuma o stavkovnih zahtevah, ki so bile posredovane Vladi RS še v prejšnjem mandatu. Med stavkovnimi zahtevami (te so: odprava zaostajanja plač v vzgoji in izobraževanju, od vrtcev do univerz, za plačami v drugih delih javnega sektorja, razrešitev problematike nizkih plač v skupini J, izboljšanje standardov in normativov, uveljavitev četrtega naziva, ustrezno vrednotenje povečanih obremenitev in tveganj ob obnovitvi porasta okužb s covidom-19) je tudi plačilo stavke, ki smo jo v SVIZ izpeljali 9. marca 2022.


Z državnim sekretarjem o problematiki pedagogov v centrih za usposabljanje, delo in varstvo

Na pobudo SVIZ smo se sindikalni zaupniki in zaupnice ter vodstva centrov za usposabljanje, delo in varstvo (CUDV) na sedežu glavnega odbora sindikata 20. junija 2022 sestali z državnim sekretarjem na Ministrstvu za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti Simonom Maljevcem. Dogovorili smo se, da bo skupina za razreševanje te problematike, v kateri bodo polega predstavnikov SVIZ ter Sindikata zdravstva in socialnega varstva še direktorji in direktorice CUDV ter predstavniki obeh resornih ministrstev (MIZŠ in MDDSZEM), obnovila svoje aktivnosti. Prvikrat naj bi se skupina sešla še pred začetkom poletnih počitnic, tj. do sredine letošnjega julija.


Pravilniki o standardih in normativih

Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport (MIZŠ) je sindikatu 15. junija 2022 posredovalo predlog sprememb in dopolnitev standardov in normativov za štiri področja v vzgoji in izobraževanju (za izvajanje programa osnovne šole, programa dvojezične osnovne šole in šole z italijanskim učnim jezikom, programa glasbene šole in programa za otroke s posebnimi potrebami). Skladno z napotki ministrstva naj bi se o spremembah in dopolnitvah pravilnikov v SVIZ opredelili do 30. junija 2022, a smo v dopisu, ki smo ga na ministra za izobraževanje, znanost in šport dr. Igorja Papiča naslovili 23. junija 2022, to zavrnili. V spremembah, ki jih je posredovalo ministrstvo, namreč niso upoštevani predlogi sprememb, ki smo jih pripravili v SVIZ in jih na MIZŠ poslali decembra lansko leto (dostopni so na naši spletni strani, na povezavi https://www.sviz.si/predlogi-sprememb-standardov-in-normativov/). V dopisu smo ministra pozvali, naj preloži sprejemanje sprememb ter se pred tem opredeli do naših predlogov. Usklajevanje standardov in normativov, ob upoštevanju tudi naših predlogov, je ena od stavkovnih zahtev, ki se je pri sprejemanju spremenjenih normativov ministrstvo ne bi smelo zaobiti. Zdaj čakamo odgovor ministrstva.


Po izvolitvi sindikalnih zaupnikov še volitve na območnih odborih ter volilni zbori sindikalnih konferenc in sekcij

Maja in junija so bile v okviru opravil pred kongresom SVIZ, ki bo potekal 21. in 22. novembra 2022, izpeljane volitve sindikalnih zaupnic in zaupnikov za mandatno obdobje 2022–2026. Med doslej 820 novoizvoljenimi je kar 301 ali 37 % takih, ki bodo to funkcijo opravljali prvikrat. Zanje smo v prvi polovici letošnjega junija v dveh terminih, 6. in 13. 6. 2022, pripravili spoznavno-izobraževalno srečanje, na katerih so spoznali strokovno službo sindikata in se seznanili s temeljnimi informacijami, ki jim bodo v pomoč pri opravljanju sindikalnega dela.

Kot smo vas že obvestili, bodo po poletnih počitnicah izpeljani volilni zbori sindikalnih konferenc, ki so organizirane v SVIZ. Na teh zborih bodo vsi sindikalni zaupnice in zaupniki, imenovani za nov mandat, izbirali vodstva svojih konferenc:
 • Sindikalna konferenca osnovnih šol in zavodov za otroke in mladostnike s posebnimi potrebami, 29. avgusta 2022
 • Sindikalna konferenca kulturnih organizacij, 5. septembra 2022
 • Sindikalna konferenca predšolske vzgoje, 6. septembra 2022
 • Sindikalna konferenca srednjih, višjih šol in dijaških domov, 13. septembra 2022
 • Sindikalna konferenca visokega šolstva in znanosti, 15. septembra 2022
 • Sindikalna konferenca osnovnih in glasbenih šol ter zavodov za izobraževanje odraslih, 20. septembra 2022

Oktobra bodo izpeljani še volilni zbori sekcij, in sicer po naslednjem razporedu:
 • Sekcija svetovalnih delavk in delavcev, 6. oktobra 2022
 • Sekcija upokojenih članic in članov, 10. oktobra 2022
 • Sekcija šolskih knjižničark in knjižničarjev, 13. oktobra 2022
 • Sekcija administrativno-računovodskih in tehničnih delavk in delavcev, 20. oktobra 2022


Razpisane štipendije in subvencije

Izvršilni odbor SVIZ je na svoji zadnji redni seji pred šolskimi počitnicami, 21. junija 2022, potrdil razpisa štipendij in subvencij za pridobitev ustrezne izobrazbe. Razpisanih je šestnajst štipendij – osem za srednješolsko, osem za visokošolsko izobraževanje –, ki so namenjene dijakom in študentom za šolanje oziroma redni študij za smeri vzgoje in izobraževanja ter kulture. Štipendije bodo podeljene za obdobje šolskega leta 2022/23. Vloge za štipendije je treba na sedež GO SVIZ posredovati najpozneje do 30. septembra letos.

Sindikat je v svojem finančnem načrtu za letošnje leto predvidel tudi nepovratna sredstva za članice in člane, ki bi želeli v študijskem letu 2022/23 pridobiti ustrezno izobrazbo – izobrazbo, ki je predpisana za delovno mesto, ki ga prosilec zaseda, in je hkrati pogoj za ohranitev delovnega mesta. Višina subvencije, ki jo prejme posamezni prosilec, je 500 evrov, razpis pa bo odprt do 17. oktobra 2022.

Oba omenjena razpisa z vsemi potrebnimi podrobnostmi bomo v kratkem objavili na naši spletni strani, prav tako pa vse informacije sindikalnim zaupnicami in zaupnikom še posebej posredovali tudi na vaše e-naslove.


Skupaj uspešno sklenili dobrodelno akcijo za Ukrajino

V sindikatu smo se kmalu zatem, ko se je februarja v Ukrajini začela vojna, pridružili pozivom k pomoči žrtvam spopadov ter na svoje članice in člane naslovili prošnjo, naj v ta namen na posebni račun po svojih zmožnostih prispevajo sredstva. V skladu z odločitvijo Izvršilnega odbora SVIZ smo na omenjeni račun že takoj dodali 5.000 evrov, skupno pa se je do konca zbiralne akcije na njem zbralo 18.451,85 evra. Ob začetku zbiralne akcije smo napovedali, da bo SVIZ v sodelovanju s kolegi iz Evropskega sindikalnega odbora za izobraževanje (ETUCE) in Izobraževalne internacionale (Education international, EI) poskrbel, da bo zbrani denar zagotovo prišel v prave roke in da bo porabljen izključno za pomoč prizadetim v vojni v Ukrajini.

V SVIZ smo v vmesnem času prejeli tudi poziv Mednarodnega muzejskega sveta Poljske za pomoč ukrajinskim kolegom, ki smo jim skladno z odločitvijo izvršilnega odbora namenili 4.500 evrov pomoči. Poljski odbor Mednarodnega muzejskega sveta (International council of museums, ICOM) zbira sredstva za pomoč muzejskemu osebju iz Ukrajine, ki je zatočišče pred vojno našlo na Poljskem. Namenili jim bodo finančna sredstva, ki jim bodo v pomoč ob začetnih potrebah pri urejanju prebivanja v novi državi, obenem pa jim bodo pomagali pri iskanju zaposlitve v katerem od poljskih muzejev ali drugi kulturni ustanovi.

Preostanek zbranih sredstev, torej 13.951,85 evra, smo iz SVIZ nakazali na posebni račun Izobraževalne internacionale, s katerega bodo sredstva predana za pomoč prizadetim zaposlenim v vzgoji in izobraževanju v Ukrajini, članicam in članom sindikatov TUESWU in VPONU ter njihovim otrokom, ki so le eni izmed številnih nepotrebnih žrtev pričujoče nesmiselne vojne in krize.

Vsem, ki ste prispevali v sklad za pomoč prizadetim v vojni v Ukrajini ter s tem znova pokazali svoje široko srce in izkazali medčloveško solidarnost, se iskreno zahvaljujemo!


Donacija Društvu bralna značka

Članice in člani Izvršilnega odbora SVIZ so na svoji junijski seji med drugim obravnavali tudi vlogo Društva Bralna značka Slovenije – ZPMS za finančno podporo pri izdaji slikanice, ki jo bodo ob začetku šolskega leta prejeli prvošolčki. Pobudo, s katero se spodbuja šolarke in šolarje k prostovoljnemu branju v prostem času, je izvršilni odbor podprl z donacijo 1.500 evrov.


Želimo vam mirne in sproščujoče počitnice

Ob izteku še enega šolskega leta se vam, cenjeni sindikalni zaupnice in zaupniki – vsem prvikrat izvoljenim in ostalim, ki boste to funkcijo opravljali tudi v novem štiriletnem mandatu –, članice in člani, zahvaljujemo za sodelovanje pri prizadevanjih našega sindikata v dobro vzgoje, izobraževanja, znanosti in kulture. Naj bodo prihodnji dnevi in tedni mirni in sproščujoči. Želimo vam, da bi vam uspelo nabrati novo moč za izzive in preizkušnje, ki bodo nedvomno številni ter raznoliki in nas vse čakajo v prihodnjem šolskem letu.


Z lepimi pozdravi in v solidarnosti,

Branimir Štrukelj,
glavni tajnik SVIZ
Komentarji
Trenutno ni komentarjev!
Vaš komentar