Ljubljana, 25. 3. 2022

Obvestila GO SVIZ (marec 2022)


sindikalnim zaupnicam in zaupnikom
Ljubljana, 25. marca 2022

 
OBVESTILA GLAVNEGA ODBORA SVIZ
 

Spoštovani sindikalni zaupnice in zaupniki,

s tokratnimi Obvestili Glavnega odbora SVIZ vam posredujemo informacije o nekaterih pomembnih vprašanjih in temah, ki so povezane s trenutno dejavnostjo sindikata in vam bodo nedvomno v pomoč tudi pri vašem delu:
  • Glavni stavkovni odbor SVIZ o nadaljevanju splošne stavke v vzgoji in izobraževanju
  • Poziv političnim strankam, naj se opredelijo do stavkovnih zahtev
  • SVIZ se pridružuje Inštitutu 8. marec v pozivu k sprejemu zakona proti škodljivim ukrepom oblasti – prispevajte svoj podpis tudi vi!
  • Partnerstvo za kakovosten in pravičen vzgojno-izobraževalni sistem za spremembe v šolstvu
  • Volitve novih sindikalnih zaupnic in zaupnikov bodo potekale v aprilu in maju
  • Pomoč Svizove čebelice za članice in člane, ki prejemajo plačo, nižjo od 1.800 evrov bruto
  • Dobrodelna akcija za Ukrajino
Prosimo vas, da se z zapisanim natančno seznanite, in se vam hkrati vnaprej zahvaljujemo, da boste vsebino delili tudi s članicami in člani SVIZ v svojih zavodih.


Glavni stavkovni odbor SVIZ o nadaljevanju splošne stavke v vzgoji in izobraževanju

V Sindikatu vzgoje, izobraževanja, znanosti in kulture Slovenije (SVIZ) smo se ob tokratni splošni stavki v vzgoji in izobraževanju, ki smo jo skupaj začeli s stavkovnim dnevom 9. marca letos, prvikrat do zdaj soočili s sistematičnimi poskusi oblasti, da bi očrnila stavkajoče in z zavajajočimi podatki o plačah razvrednotila stavkovne zahteve – vse z očitnim ciljem, da bi se napovedana stavka »zlomila« ali da bi vsaj omejili število sodelujočih v njej. Omenjene poskuse smo združeni uspešno nevtralizirali, saj je na stavkovno sredo v stavki sodelovalo praktično enako število zaposlenih, kot se jih je pred tem zanjo opredelilo na glasovanju. Izvedba začetka splošne stavke v vzgoji in izobraževanju je tudi tokrat potrdila sposobnost sindikata, da lahko – kljub oviram, ki smo jim bili izpostavljeni – izpelje kompleksne sindikalne akcije na visoki organizacijski in vsebinski ravni. Ob tokratni stavki se je med članstvom ponovno okrepil občutek pripadnosti in povezanosti, ki so ga pred tem ošibile okoliščine epidemije covida-19.

Sklep Glavnega stavkovnega odbora SVIZ o nadaljnjih aktivnostih v splošni stavki v vzgoji in izobraževanju smo v sindikatu ta teden, 23. marca 2022, predstavili tudi na novinarski konferenci ter ob tej priložnosti ponovili, da vsi vladni izračuni potrjujejo, da se razlike v gibanju povprečnih plač med posameznimi plačnimi podskupinami v zadnjih letih poglabljajo na škodo zaposlenih v vzgoji in izobraževanju, znanosti in kulturi (predvsem tudi ob upoštevanju izobrazbene ravni zaposlenih v dejavnostih), zadnja zvišanja plač v zdravstvu, vojski, policiji in delno sociali pa so plačna razmerja povsem porušila. Za razliko od zdravstva in policije, kjer se je vlada s sindikati pogajala in dogovorila za zvišanja, ter vojske, kjer je enostransko izvedla zvišanje plač, se z zaposlenimi v vzgoji in izobraževanju sploh ni bila pripravljena pogajati o odpravi zaostankov. To jasno kaže na neenak in podcenjujoč odnos aktualne vlade do zaposlenih v vzgoji in izobraževanju, ki je za SVIZ nesprejemljiv. Gre za hoteno, ciljano zmanjševanje pomena dela zaposlenih, od vrtcev do univerz, ki hkrati zmanjšuje pomen javnega izobraževanja v naši državi.

Članice in člani Glavnega stavkovnega odbora SVIZ na seji, ki je v začetku tega tedna, 21. marca 2022, potekala ob robu siceršnje redne dvodnevne spomladanske seje najvišjega organa sindikata med kongresoma, niso določili datuma nadaljevanja stavke, upoštevaje dogajanje pa bo glavni stavkovni odbor presodil, kdaj stavko, ki traja do izpolnitve stavkovnih zahtev, ponovno aktivirati – pri tem čas pred državnozborskimi volitvami ni izključen. Glavni stavkovni odbor SVIZ je sklenil, da politične stranke, ki bodo sodelovale na aprilskih parlamentarnih volitvah, pozove, naj se jasno opredelijo do stavkovnih zahtev 37.248 zaposlenih, ki so izglasovali splošno stavko v vzgoji in izobraževanju. O nadaljevanju stavke bo presojal tudi na podlagi stališč, ki jih bomo od političnih strank prejeli.


Poziv političnim strankam, naj se opredelijo do stavkovnih zahtev

Vse politične stranke, ki bodo sodelovale na tokratnih državnozborskih volitvah, razpisanih za 24. april 2022, smo v skladu s sklepom Glavnega stavkovnega odbora SVIZ na dan začetka volilne kampanje torej pozvali, naj se jasno opredelijo do stavkovnih zahtev 37.248 zaposlenih v slovenskih vrtcih, šolah, dijaških domovih in na fakultetah, ki so izglasovali splošno stavko v vzgoji in izobraževanju, in jih je sindikat ob napovedi stavke 18. februarja 2022 posredoval Vladi RS. Stranke sprašujemo, ali stavkovne zahteve SVIZ podpirajo in ali jih bodo, če bo njihova stranka v prihodnjem mandatu sodelovala v Vladi RS, uresničile. S stališči strank do stavkovnih zahtev zaposlenih v vzgoji in izobraževanju bomo seznanili članstvo in širšo javnost.


SVIZ se pridružuje Inštitutu 8. marec v pozivu k sprejemu zakona proti škodljivim ukrepom oblasti – prispevajte svoj podpis tudi vi!

Članice in člani Glavnega odbora SVIZ so na svoji redni spomladanski seji, ki je 21. in 22. marca 2022 potekala v Zrečah, podprli Inštitut 8. marec, ki je pred dnevi v Državni zbor vložil pobudo za začetek zbiranja podpisov državljank in državljanov v podporo predlogu zakona, s katerim želijo odpraviti nekatere zakonske spremembe, s katerimi je aktualna vlada v minulih dveh letih posegla v temelje pravne države. Med enajstimi spremembami Predloga zakona o spremembah in dopolnitvah nekaterih zakonov za zmanjšanje neenakosti in škodljivih posegov politike ter zagotavljanje spoštovanja pravne države, ki so predvidene, je tudi zmanjšati vpliv politike v vrtcih in šolah, tj. odpraviti novelo Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (ZOFVI). Slednjo je državni zbor, kot smo vas v naših obvestilih že seznanili, sprejel na izredni seji 22. 12. 2021, oblast pa je s tem posegom zaposlenim v vzgoji in izobraževanju (zlasti strokovnemu osebju) v svetih vrtcev in šol vzela po dva člana ter tako nepremišljeno posegla v bistvo dosedanjih dobro domišljenih razmerij, obenem pa izkazala nezaupanje vladajoče politike do zaposlenih v vrtcih in šolah.

Da bi bil predlog zakona o spremembah in dopolnitvah nekaterih zakonov za zmanjšanje neenakosti in škodljivih posegov politike ter zagotavljanje spoštovanja pravne države obravnavan v državnem zboru, mora Inštitut 8. marec pred tem zbrati vsaj 5.000 overjenih podpisov. Kot so na svoji zadnji seji soglašali članice in člani GO SVIZ, je pomembno, da Inštitut 8. marec v njihovi akciji čim bolj številčno podpremo, zato vas naprošamo, da svoj podpis, spoštovani sindikalni zaupnice in zaupniki, prispevate tudi vi, k temu pa, prosimo, povabite tudi kolegice in kolege v svojih zavodih. Zbiranje podpisov k Predlogu zakona o spremembah in dopolnitvah nekaterih zakonov za zmanjšanje neenakosti in škodljivih posegov politike ter zagotavljanje spoštovanja pravne države se bo začelo, ko bo to določil predsednik državnega zbora, o datumu začetka akcije pa vas bomo, ko bo ta torej znan, naknadno obvestili.


Partnerstvo za kakovosten in pravičen vzgojno-izobraževalni sistem za spremembe v šolstvu

Glavni odbor SVIZ je na svoji marčevski seji sprejel tudi sklep, da se sindikat pridruži civilnodružbenemu pobudi Partnerstvo za kakovosten in pravičen vzgojno-izobraževalni sistem, ki so ga predstavniki pedagoške stroke vzpostavili z namenom priprave predloga smernic oziroma strokovnih izhodišč za razvoj šolstva v Sloveniji v prihodnjih desetletjih. Cilj partnerstva, v katerem sodelujejo deležniki v šolskem prostoru na celotni vertikali, od predšolske vzgoje do fakultet, je oblikovati predlog dokumenta do maja prihodnje leto in ga zatem predati takratnemu resornemu ministru oziroma odločevalcem z željo, da bi ga le-ti upoštevali in bi se ob sprejemanju odločitev, strategij in reform v vzgojno-izobraževalnem prostoru oprli nanj.

V SVIZ se pridružujemo mnenju strokovnjakov s področja izobraževanja, da je v Sloveniji že dlje odsotna vizija, kako naj se naš vzgojno-izobraževalni sistem v prihodnje razvija. V partnerstvu obstaja soglasje, da je prenova šolskega sistema nujna, saj se v pedagoškem polju vseskozi dogajajo pomembne, neizbežne spremembe, obenem pa sta zaskrbljujoča manko širšega pogleda in odsotnost strateških usmeritev na področju izobraževanja v naslednjih desetletjih.


Volitve novih sindikalnih zaupnic in zaupnikov bodo potekale v aprilu in maju

Jeseni letos, 21. in 22. novembra 2022, bo izveden redni volilni kongres našega sindikata. Glavni odbor SVIZ je na zadnji seji v pripravah na 11. kongres potrdil razpis volitev in določil mandat organom sindikata, določil število delegatov na kongresu (161), imenoval kandidacijsko-volilno komisijo in razpisal kandidature za glavnega tajnika, nadzorni odbor ter komisijo za statutarna vprašanja in pritožbe.

Aprila in maja (od 1. 4. do 31. 5. 2022) bodo potekale volitve na ravni zavodov, in sicer volitve sindikalnih zaupnikov, izvršilnih odborov sindikatov zavodov in nadzornih odborov sindikatov zavodov. Mandat aktualnim sindikalnim zaupnikom, izvršilnim odborom sindikatov zavodov in nadzornim odborom sindikatov zavodov, izvoljenim za obdobje 2018–2022, poteče 31. 5. 2022. Mandat novoizvoljenim (za mandatno obdobje 2022–2026) bo začel teči 1. 6. 2022 in bo trajal do 31. 5. 2026. Junija (od 1. 6. do 30. 6.) bodo izvedene volitve na ravni območnih odborov (OO), na katerih bodo imeli pravico sodelovati novoizvoljeni zaupnice in zaupniki.

Sindikalnim zaupnicam in zaupnikom vam bomo v prihodnjih dneh posredovali navodila in dokumente, ki so potrebni za izvedbo volitev na ravni zavodov, vse gradivo, povezano s kongresom in volitvami, pa bomo objavili tudi na posebej za to vzpostavljeni spletni strani https://www.sviz.si/kongres2022/.


Pomoč Svizove čebelice za članice in člane, ki prejemajo plačo, nižjo od 1.800 evrov bruto

Pod okriljem SVIZ je že vse od začetka leta 2018 vzpostavljena blagajna vzajemne pomoči – Svizova čebelica. V skladu z odločitvijo na nedavni seji Izvršilnega odbora SVIZ je Svizova čebelica po novem namenjena vsem našim članicam in članom, ki prejemajo plačo, nižjo od 1.800 evrov bruto, in zaidejo v finančne težave ter potrebujejo hitro pomoč. Članica ali član, ki je kreditno sposoben ter včlanjen v SVIZ vsaj tri mesece, lahko enkrat na leto oziroma po odplačilu pretekle obveznosti zaprosi za od 300 do 700 evrov pomoči, ki jih nato vrne v (največ) 12 mesecih. Pomoč se ne obrestuje, ob izpolnjevanju pogojev in ustrezno izpolnjeni vlogi pa jo članice in člani prejmejo v najkrajšem možnem času. Na spletni strani sindikata https://www.sviz.si/svizovacebelica/ najdete podrobne informacije o Svizovi čebelici – kaj morate storiti za pridobitev pomoči, katero dokumentacijo priložiti vlogi ipd. –, če pa bi imeli morda še dodatna vprašanja, se lahko obrnete na predsednico ali predsednika na svojem območnem odboru ali nam pišete na cebelica@sviz.si.


Dobrodelna akcija za Ukrajino

Izvršilni odbor SVIZ (IO) je v skladu s temeljnim načelom solidarnosti s posamezniki v stiski, ki je vtkana v celotno delovanje našega sindikata že vse od ustanovitve leta 1990, na svoji seji v začetku marca soglasno sklenil, da med svojimi članicami in člani, sindikati zavodov ter drugimi zaposlenimi v vzgoji in izobraževanju, ki bi bili pripravljeni pomagati, izpeljemo dobrodelno akcijo za žrtve vojne v Ukrajini. Za namen pomoči našim kolegicam in kolegom, ukrajinskim izobraževalkam in izobraževalcem, ter otrokom bomo skladno z odločitvijo IO SVIZ k tako zbranim sredstvom dodali še 5.000 evrov iz solidarnostnega sklada SVIZ. V sodelovanju s kolegi iz Evropskega sindikalnega odbora za izobraževanje (ETUCE) in Izobraževalne internacionale (Education international, EI) bomo poskrbeli, da bo zbrani denar zagotovo prišel v prave roke in da bo porabljen izključno za pomoč prizadetim v vojni v Ukrajini.

Dobrodelna akcija »Za Ukrajino« poteka do nadaljnjega. Račun za zbiranje sredstev je odprt pri banki NLB Ljubljana, podatki, potrebni za nakazilo, so: št. računa: SI56 0222 2025 7396 053, sklicna številka: (00) 22-2022, namen: »Za Ukrajino«, Lastnik računa: SVIZ Slovenije, Oražnova ulica 3, 1000 Ljubljana. O poteku akcije, zbranih sredstvih in predaji le-teh vas bomo obvestili, za izkazano dobrodelnost pa se vam vnaprej zahvaljujemo.S spoštovanjem,

Branimir Štrukelj,
glavni tajnik SVIZ
Komentarji
Trenutno ni komentarjev!
Vaš komentar