Ljubljana, 11. 10. 2022

Obvestila GO SVIZ (oktober 2022)


sindikalnim zaupnicam in zaupnikom SVIZ

Ljubljana, 11. oktobra 2022
št. 50/2022

 

OBVESTILA GLAVNEGA ODBORA SVIZ

 


Spoštovani sindikalni zaupnice in zaupniki,

s tokratnimi Obvestili Glavnega odbora SVIZ vam posredujemo informacije o nekaterih pomembnih vprašanjih in temah, ki so povezane s trenutno dejavnostjo sindikata in vam bodo nedvomno v pomoč tudi pri vašem delu:
  • - Glavni odbor SVIZ izglasoval podpis dogovora, vlado pa pozval k urejanju vrednotenja delovnih mest v spodnjem delu plačne lestvice
  • - Pogajanja za sklenitev stavkovnega sporazuma o stavkovnih zahtevah v okviru splošne stavke v vzgoji in izobraževanju
  • - Ob 5. oktobru opozorili na krizo izobraževanja
  • - Septembra pozdravili več kot 500 novih članic in članov
  • - Uspešno izpeljane 13. športne igre SVIZ
  • - Še zadnje priprave na izvedbo 11. kongresa SVIZ

Prosimo vas, da se z zapisanim natančno seznanite, in se vam hkrati vnaprej zahvaljujemo, da boste vsebino delili tudi s članicami in člani SVIZ v svojih zavodih.

 

Glavni odbor SVIZ izglasoval podpis dogovora, vlado pa pozval k urejanju vrednotenja delovnih mest v spodnjem delu plačne lestvice

V naših zadnjih obvestilih smo vas seznanili z vsebino Dogovora o ukrepih na področju plač in drugih stroškov dela v javnem sektorju za leti 2022 in 2023, ki smo ga pogajalci vlade in sindikatov javnega sektorja 29. septembra 2022 že parafirali in predvideva zvišanje vrednosti plačnih razredov za 4,5 odstotka pri oktobrski plači, dodatno zvišanje za en plačni razred aprila 2023, diferencirani poračun regresa za letni dopust za leto 2022 pri oktobrski plači ter zvišanje nadomestila za prehrano med delom na 6,15 evra od septembra letos.

Po parafiranju dogovora, ki bi ga morali zatem obravnavati in potrjevati organi posameznih sindikatov ter Vlada RS, se je zapletlo, saj je vladna stran kategorično zavrnila zahtevo sindikatov, da se vzporedno z odpravo omejitve najvišjega plačnega razreda (57. plačni razred), ki ga lahko doseže javni uslužbenec, začne odpravljati tudi anomalije v spodnjem delu plačne lestvice. Tu so številna delovna mesta s srednješolsko in celo višjo izobrazbo, zlasti v plačni skupini J, »utopljena« v minimalni plači. Pri odpravi » plačnega stropa« za javne uslužbence vlada nedvomno krši dogovor iz leta 2018, ki jo zavezuje, da pri temeljnih vprašanjih plačnega sistema doseže soglasje z reprezentativnimi sindikati. Tega soglasja tokrat ni, saj sindikati opisani zakonski spremembi nasprotujemo, ker vlada zavrača hkratno urejanje anomalij v spodnji tretjini plačne lestvice, še zlasti v plačni skupini J.

Glavni odbor SVIZ se je 3. oktobra letos sestal na izredni seji in pozval Vlado RS, naj vzporedno z »odpiranjem stropa« za javne uslužbence v zgornjem delu plačne lestvice začne urejati tudi vrednotenje delovnih mest v spodnjem delu lestvice, zlasti v plačni skupini J (a ne le v slednji). Vztrajanje vlade pri odločitvi, da bo to vprašanje naslovljeno v okviru pogajanj o sistemskih spremembah plačnega sistema, ki naj bi se začela prihodnji mesec, je ogrozilo uveljavitev že parafiranega dogovora in s tem zvišanje plač, poračun regresa in višje nadomestilo za malico. Sindikati smo zato zavrnili že omenjeno enostransko spremembo Zakona o sistemu plač v javnem sektorju, ki odpravlja » plačni strop« za javne uslužbence. Vlada bo spremembo, skupaj z zvišanjem vrednosti plačnih razredov, očitno kljub temu posredovala v Državni zbor za sprejem po nujnem postopku. Kot se nakazuje, bo večina od 45 sindikatov v javnem sektorju, vključno s SVIZ, ki je to odločitev že sprejel na izredni seji svojega glavnega odbora, dogovor kljub izpostavljenemu nesprejemljivem stališču vlade podpisala.


Pogajanja za sklenitev stavkovnega sporazuma o stavkovnih zahtevah v okviru splošne stavke v vzgoji in izobraževanju

Ob koncu minulega meseca, 27. septembra 2022, so se začela povsem ločena pogajanja predstavnikov SVIZ in Vlade RS o sklenitvi stavkovnega sporazuma o stavkovnih zahtevah, o katerih so se letos spomladi neposredno opredeljevali članstvo SVIZ in drugi zaposleni v vzgoji in izobraževanju in takrat tudi izglasovalo splošno stavko dejavnosti (na glasovanju o stavki se je zanjo opredelilo več kot 38.000 zaposlenih). Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport (MIZŠ) se bo s SVIZ pogajalo oziroma usklajevalo o dveh stavkovnih zahtevah (6. in 7. zahtevi), in sicer o uveljavitvi četrtega strokovnega naziva ter o spremembah standardov in normativov v vzgoji in izobraževanju. V drugem pogajalskem krogu, ki je minuli teden, 4. oktobra 2022, potekal v prostorih SVIZ na Oražnovi ulici v Ljubljani, smo od predstavnikov vlade prejeli zagotovilo, da bo Vlada RS še ta mesec na sejo uvrstila predlog spremembe Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja ter ga po sprejetju posredovala v Državni zbor. Če bo vlada držala besedo, se bo četrti naziv »višji svetnik« začel uporabljati 1. septembra 2023.

O predlogu sprememb standardov in normativov, ki jih je SVIZ posredoval MIZŠ decembra lani, smo se na pogajanjih dogovorili, da se za vrtce, za osnovne šole (tudi s prilagojenim programom) in za srednje šole oblikujejo ločene pogajalske skupine, ki se bodo po potrebi sestale tudi na skupnih sejah.

Pogajanja o stavkovnih zahtevah, ki zadevajo plače oziroma prejemke – torej o sklenitvi posebnega dogovora za primer povečanih obremenitev in ovrednotenje tveganj, če bi se epidemija ponovila, o odpravi zaostankov pri plačah glede na zvišanja v drugih delih javnega sektorja, o ustreznem zvišanju plač visokošolskih učiteljev, raziskovalcev glede na plače zdravnikov specialistov (1., 2. in 3. stavkovna zahteva SVIZ) – bo najverjetneje vodilo Ministrstvo za javno upravo. Ta pogajanja se še niso začela, pričakujemo pa, da bi se to moralo zgoditi še ta mesec. Če nam bo uspelo o vseh omenjenih točkah skleniti stavkovni sporazum, bomo splošno stavko v vzgoji in izobraževanju preklicali, v nasprotnem primeru pa se bo stavka nadaljevala do izpolnitve stavkovnih zahtev. Zadnja, deveta stavkovna zahteva o plačilu stavkovnega dneva (izpeljan je bil 9. marca 2022), je bila letos poleti, ko je vlada sprejela sklep o plačilu stavke, že izpolnjena.


Ob 5. oktobru opozorili na krizo izobraževanja

V Sindikatu vzgoje, izobraževanja, znanosti in kulture Slovenije (SVIZ) smo pred letošnjim svetovnim dnevom učiteljev na novinarski konferenci v luči tokratnega gesla, da je preobrazba izobraževanja mogoča samo z učiteljicami in učitelji, izpostavili pomen pedagoškega dela, položaj zaposlenih v vrtcih in šolah in aktualne zahteve izobraževalcev do oblasti. Vabljeni, da si v posebni objavi na naši spletni strani preberete poudarke z novinarske konference ob svetovnem dnevu učiteljev in si ogledate posnetke le-te.


Septembra pozdravili več kot 500 novih članic in članov

V prvem mesecu novega šolskega leta smo v tajništvu glavnega odbora prejeli skupno kar 517 vstopnih izjav naših novih članic in članov. Ti prihajajo iz vseh dejavnosti, ki jih zastopa SVIZ – tj. iz predšolske vzgoje, osnovnih in glasbenih šol, srednjih šol in dijaških domov, zavodov za otroke in mladostnike s posebnimi potrebami, iz visokega šolstva in kulture –, in so zaposleni na različnih delovnih mestih (svetovalni delavci, kuharji, čistilci, pomočniki vzgojitelja, spremljevalci, učitelji, knjižničarji, računovodje, vzgojitelji v dijaškem domu …). Približno desetina (osem odstotkov) novih članic in članov je iz starostne skupine od 20 do 25 let, četrtina (24 odstotkov) v skupini od 26 do 30 let, natanko petina jih je starih od 31 do 35 let, 17 odstotkov pa jih je v starostni skupini od 36 do 40 let. Septembra smo na drugi strani zabeležili 262 prenehanj članstva, večinoma zaradi upokojitev naših dozdajšnjih članic in članov.


Uspešno izpeljane 13. športne igre SVIZ

Na prelepo jesensko soboto, 8. oktobra 2022, je v organizaciji Območnega odbora SVIZ Nova Gorica najmlajše slovensko mesto gostilo 13. Svizove športne igre. Zbrani tekmovalke in tekmovalci so se ob podpori navijačev – vseh skupaj jih je bilo na igre prijavljenih skoraj osemsto, s 23 območnih odborov sindikata – pomerili v dvanajstih športnih panogah in dodatni igri organizatorja. Tekmovanja so potekala v badmintonu, košarki, streljanju z zračno puško, namiznem tenisu, odbojki, pikadu, kegljanju, šahu, prstometu, plavanju, tenisu in atletiki. Pokal zmagovalcev je enako kot že na minulih športnih igrah pripadel Območnemu odboru SVIZ Obala, na drugo in tretje mesto pa so se uvrstili predstavniki območnih odborov Ljubljane in okolice ter Velenja.
Organizacijski odbor tokratnih športnih iger z Območnega odbora SVIZ Nova Gorica pod vodstvom predsednice Anice Erjavec je v zahtevnih pripravah in organizaciji iger opravil izjemno delo ter si zasluži vse pohvale in zahvale. V sindikatu se že veselimo druženja na prihodnjih športnih igrah.


Še zadnje priprave na izvedbo 11. kongresa SVIZ

Prihodnji mesec, 21. in 22. novembra 2022, bo v Portorožu izpeljan 11. kongres našega sindikata. Glavni odbor SVIZ je v okviru sklepnih priprav na dogodek potrdil seznam delegatk in delegatov, ki bodo na kongresu sodelovali (skupno jih bo 161), in tudi dnevni red dvodnevnega zasedanja. Kongres se bo v ponedeljek, 21. novembra 2022, začel z otvoritveno slovesnostjo, v okviru katere bodo zbrane nagovorili gosti iz Slovenije in tujine, podeljene pa bodo tudi nagrade za delo v sindikatu. V nadaljevanju kongresa bo delegatkam in delegatom predstavljeno poročilo o delovanju sindikata v mandatnem obdobju 2018–2022, dodatno pa še poročili Nadzornega odbora (NO) in Komisije za statutarna vprašanja in pritožbe (KSVP). Izpeljane bodo tudi volitve novih predstavnikov omenjenih organov za prihodnja štiri leta, prav tako pa bodo delegatke in delegati izbirali novega glavnega tajnika ali tajnico za obdobje do leta 2026. Pomemben del kongresa bosta tudi sprejem programskih usmeritev za prihodnje delovanje sindikata ter obravnava predlogov sprememb in dopolnitev statuta kot najvišjega akta našega sindikata.


Z lepimi pozdravi in v solidarnosti!


Branimir Štrukelj,
glavni tajnik SVIZ

Komentarji
Trenutno ni komentarjev!
Vaš komentar