Ljubljana, 25. 7. 2022

Obvestila GO SVIZ

sindikalnim zaupnicam in zaupnikom

Ljubljana, 25. julija 2022

 

OBVESTILA GLAVNEGA ODBORA SVIZ

Spoštovani sindikalni zaupnice in zaupniki,

s tokratnimi krajšimi Obvestili Glavnega odbora SVIZ vam posredujemo v seznanitev sklep Vlade RS, da javnim uslužbencem in uslužbenkam, ki so 9. marca letos sodelovali v splošni stavki v vzgoji in izobraževanju, za ta dan pripada nadomestilo plače, dodajamo pa še informacijo o tretjem krogu pogajanj reprezentativnih sindikatov javnega sektorja z Vlado RS.

·         Vlada RS sprejela sklep o izplačilu nadomestila plače za dan splošne stavke v vzgoji in izobraževanju

·         Vladna stran v pogajanjih z reprezentativnimi sindikati javnega sektorja odstopila od zavračanja uskladitve plačnih razredov

Prosimo vas, da se z zapisanim natančno seznanite, in se vam hkrati vnaprej zahvaljujemo, da boste vsebino delili tudi s članicami in člani SVIZ v svojih zavodih.

* * *

Vlada RS sprejela sklep o izplačilu nadomestila plače za dan splošne stavke v vzgoji in izobraževanju

Vlada Republike Slovenije je na svoji 9. redni seji, 21. julija 2022 sprejela sklep, da »javnim uslužbencem, ki so 9. marca sodelovali v splošni stavki na področju vzgoje in izobraževanja, pripada nadomestilo plače za čas stavke v višini plače, kot bi jo prejeli, če bi delali.«

Z navedenim vladnim sklepom so tako uresničena prizadevanja Sindikata vzgoje, izobraževanja, znanosti in kulture Slovenije (SVIZ), da se vsem stavkajočim za dan, ko so stavkali, izplača nadomestilo, in obljuba članstvu, da bomo poplačilo dosegli. Arbitražni postopek glede ugotavljanja zakonitosti stavke zdaj, ko je bil torej sprejet sklep o plačilu nadomestila za dan stavke, ni več potreben. Vlada je zato razveljavila sklep o imenovanju svojih predstavnikov v arbitražni svet, enako pa bomo ravnali tudi v SVIZ, kar se tiče imenovanja naših predstavnikov v omenjeni organ. Sklep o plačilu stavke je Vlada RS objavila na svoji spletni strani, prilagamo pa ga tudi tukaj – klik!

V skladu z zapisanim vas vse sindikalne zaupnice in zaupnike v zavodih, kjer zaposleni za dan stavke niso prejeli nadomestila plače, pozivamo, da vodstva opozorite, naj torej nadomestilo plače za 9. marec 2022 v najkrajšem možnem času poračunajo.

Vladna stran v pogajanjih z reprezentativnimi sindikati javnega sektorja odstopila od zavračanja uskladitve plačnih razredov

Vlada RS je v tretjem krogu pogajanj z reprezentativnimi sindikati javnega sektorja, ki so potekala 18. julija 2022, spremenila svojo pogajalsko pozicijo in oblikovala nov pogajalski predlog. Vladni pogajalci so enainštiridesetim reprezentativnim sindikatom v javnem sektorju, ki sodelujemo v pogajanjih, predlagali naslednje:

- Vrednost plačnih razredov se 1. 9. 2022 zviša za 4 % (s septembrsko plačo, izplačano v začetku oktobra).

- Glede na ugotovljeno (dejansko) inflacijo v letu 2022 se uskladitev plačnih razredov dodatno uskladi do 60 % inflacije, ugotovljene v letu 2022.

- Preostalih 40 % od ugotovljene inflacije na letni ravni se nameni za odpravo ugotovljenih plačnih nesorazmerij med plačnimi podskupinami v javnem sektorju.

- Vladna stran poračun regresa za letni dopust za leto 2022 zavrača, a dopušča možnost, da bi bil izplačan najslabše plačanim skupinam v javnem sektorju.

Navedeni predlog je vladna stran predstavila kot »vzemi ali pusti«, kar pomeni, da je vnaprej zavrnila dodatno približevanje in iskanje kompromisov. Sindikati smo opozorili, da bomo približevalni predlog kljub temu oblikovali, saj so namreč pogajanja še vedno odprta. Izpostavili smo tudi, da je za sindikate v Konfederaciji sindikatov javnega sektorja (KSJS), katere član je tudi SVIZ, zahteva po zvišanem regresu (tj. 1.500 evrov regresa za zaposlene do 30. plačnega razreda, 1.300 za ostale) še vedno aktualna in ostaja na pogajalski mizi.

Naj predlog, ki ga je Vlada RS podala na zadnjem krogu pogajanj, ponazorimo s primerom:

Predpostavimo, da bo ob koncu tega leta ugotovljeno, da je bila inflacija v Sloveniji 10-odstotna. Za javne uslužbenke in uslužbence bi se 1. 9. 2022 vrednost plačnih razredov zvišala za 4 %, po koncu leta, verjetno z januarsko plačo leta 2023, pa še za dodatna 2 %, kar je skupaj 60 % ugotovljene inflacije. Štiri odstotke mase plač v javnem sektorju (40 % od ugotovljene 10-% inflacije) bi se namenilo za odpravljanje plačnih nesorazmerij med plačnimi podskupinami.

Sindikalni pogajalski skupini – pri čemer je velika večina sindikaliziranih javnih uslužbencev v pogajalski skupini KSJS, ostali, majhni, razdrobljeni sindikati so v drugi pogajalski skupini – se do vladnega predloga še nista opredelili. To bomo storili na naslednjem pogajalskem krogu, ki je predviden za 29. avgusta 2022. Sindikati, ki smo včlanjeni v Konfederacijo sindikatov javnega sektorja, bomo še pred tem skušali uskladiti sindikalni protipredlog v okviru naše pogajalske skupine, zatem pa se bomo sestali še z drugo pogajalsko skupino in poskušali doseči, da bi v nadaljnjih pogajanjih z vlado vsi sindikati nastopili z enotnim, skupnim protipredlogom.

Z lepimi pozdravi,

Branimir Štrukelj, glavni tajnik SVIZ